Hållbarhet

Vad hållbarhet är för oss

För oss är hållbarhet ett tankesätt; det är integrerat i vår strategi och företagsmodell och något vi hoppas att varje medarbetare hos oss tar hänsyn till i sitt dagliga arbete. Som företag känner vi ett starkt engagemang för att bidra till att skydda planeten och få världen att räcka längre.

Vårt hållbarhetsprogram syftar till att skapa långsiktigt hållbara värden för våra olika intressenter; samhället, våra kunder, anställda och leverantörer. Vi gör detta genom att använda resurser mer effektivt, genom att skydda miljön och se till att säkerheten och hälsan för våra anställda är god. Som ett familjeägt företag stödjer vi kontinuitet; det beskriver och genomsyrar alla våra handlingar och beslut. 

 

Våra fokusområden

Vi fokuserar vårt hållbarhetsarbete kring 4 prioriterade områden.

1. Hållbara lösningar och tjänster

För oss betyder hållbara lösningar och tjänster inte bara att följa lagar och regler utan att utveckla och erbjuda konkurrenskraftiga produkter, teknologier och tjänster som möter våra kunders behov och förbrukar mindre eller mer hållbara resurser och material.

Vi analyserar livscyklers påverkan och utvecklar innovativa produkter som håller längre och som följaktligen minskar behovet av att måla om. Vi investerar kraftigt i forskning och utveckling och har en ambition om att utveckla ytbehandlingsprodukter med inga eller mycket låga VOC-innehåll. Samtidigt vill vi öka vår användning av förnybara och sekundära råvaror i våra färger och ytbehandlingar.

2. Ansvarsfull verksamhet och distributionskedja

Vi strävar efter att vara ett ansvarstagande företag genom hela vår värdekedja, från inköp av råvaror till tillverkning och slutligen leverans av produkter till våra kunder, på ett säkert sätt och i tid.

Vi investerar kontinuerligt i våra tillverkningsanläggningar, implementerar Lean i hela företaget och söker innovativ teknik för att förbättra säkerheten och för att minimera miljöpåverkan av vår verksamhet.

Vi mäter och övervakar regelbundet vår hållbarhetspåverkan. Verktygen för detta är vår uppförandekod, interna revisioner, revisioner av leverantörer, upphandlingspolitik och genom återkoppling från kunder och klienter. 

3. Människors utveckling

Vårt engagemang för människor ligger till grund för att vi ska lyckas idag, och i framtiden. Genom att utveckla våra medarbetares kompetenser och färdigheter, attrahera de bästa talangerna och skapa en miljö där idéer och initiativ får blomstra, är vi säkra på att vi kan skapa långsiktiga framgångar för våra anställda och för företaget som stort.  Det dagliga välbefinnandet hos våra anställda spelar en viktig roll för oss och mäts regelbundet via vår medarbetarundersökning (EOS).

4. Framtida generationer

Som ett familjeägt företag är kontinuitet ytterst viktigt för oss och det påverkar alla våra handlingar. Vi vill göra val som bygger vägar för alla kommande generationer. Vi vill bygga ett företag, som nästa generation kommer att vara stolta över att leda och vara en del av i framtiden. Vi strävar efter att stödja utbildningar inom entreprenörskap och samhällstänkande och att investera i det lokala samhället.

Teknos huvudsakliga hållbarhetsmål:

Hållbara lösningar och tjänster

 • 5% årlig minskning av VOC i produkterna
 • 0 % tillsatt MIT i våra produkter 2025

Ansvarsfull verksamhet och distributionskedja

 • 10 % minskad olycksfrekvens som leder till frånvaro (lost time injury frequency rate, LTIFR) årligen.
 • 5 % minskad energiförbrukning (kWh/L producerd färg) på våra produktionsanläggningar årligen
 • 5 % minskat färgavfall (kg/L producerd färg) årligen på våra produktionsanläggningar
 • 95 % av leverantörerna omfattas av Teknos uppförandekod för leverantörer (använt råmaterial) år 2025​
 • 80 % av leverantörerna utvärderade av EcoVadis 2025 (använt råmaterial)

Människors utveckling

 • 100 % av cheferna har genomgått Teknos ledarskapsutbildning 2025
 • 100 % av de anställda har ett årligt medarbetarsamtal med sin chef

Framtida generationer

 • Teknos stödjer aktivt lokala samhällen, entreprenörsanda och entreprenörstänkande i samhället
 • Teknos ger unga möjlighet att utvecklas i karriären

Hur vi levererar våra hållbarhetslöften