BÆREDYGTIGHED

ISO-certifikater

BÆREDYGTIGHED

HVAD BÆREDYGTIGHED BETYDER FOR OS

For os er bæredygtighed en del af vores mindset. Det er en integreret del af vores strategi og forretningsmodel og noget, vi håber, alle vores medarbejdere tager i betragtning i deres daglige arbejde. Som virksomhed lægger vi stor vægt på at yde vores bidrag til at passe på vores planet.

Vores tiltag og planer fokuserer på at skabe bæredygtig, langsigtet værdi for vores forskellige interessenter, herunder samfundet, vores kunder, medarbejdere og leverandører. Det gør vi ved at bruge ressourcer på en mere effektiv måde, passe på miljøet og fremme sikkerhed og sundhed hos vores medarbejdere. Som familieejet virksomhed er kontinuitet et bærende element. Det gennemsyrer alle vores handlinger og beslutninger.

FOKUSOMRÅDER FOR BÆREDYGTIGHED

I vores aktive håndtering af bæredygtighed har vi fokus på fire prioritetsområder:

1. Bæredygtige løsninger og ydelser

For os betyder bæredygtige løsninger og ydelser ikke blot overholdelse af love og bestemmelser, men udvikling og markedsføring af konkurrencedygtige produkter, teknologier og ydelser, der opfylder vores kunders behov ved brug af færre eller mere bæredygtige ressourcer og materialer.

Vi analyserer livscykluspåvirkningen og udvikler innovative produkter, der holder længere og derfor mindsker behovet for hurtig omlakering. Vi investerer massivt i forskning og udvikling, og det er vores ambition at udvikle overfladebehandlingsprodukter med intet eller meget lidt VOC-indhold og at øge brugen af genanvendelige og sekundære råvarer i vores maling og overfladebehandlingsprodukter.

2. Ansvarlig drift og forsyningskæde

Vi bestræber os på at være en ansvarlig virksomhed i hele værdikæden, fra indkøb af råvarer til fremstilling og levering af produkterne til vores kunder på en rettidig og sikker måde.

Vi investerer konstant i vores produktionsanlæg, implementerer Lean i hele virksomheden og søger innovative teknologier for at forbedre sikkerheden og minimere den miljømæssige påvirkning af vores drift og aktiviteter.

Vi måler og overvåger bæredygtighedspåvirkningen via vores interne adfærdskodeks og overvågninger, leverandørovervågninger, adfærdskodeks for leverandører, indkøbspolitikker samt feedback fra kunde- og medarbejderundersøgelser, der udføres regelmæssigt.

3. Medarbejderudvikling

Vores fokus på mennesker er grundlaget for vores succes nu og fremover. Ved at udvikle vores medarbejderes kvalifikationer og færdigheder, tiltrække de bedste talenter og skabe et miljø, hvor ideer og initiativer kan udfolde sig, er vi sikre på, vi kan skabe langsigtet succes for vores medarbejdere og virksomhed.

Vores medarbejderes daglige trivsel og tilfredshed spiller en vigtig rolle for os, og vi måler den regelmæssigt via spørgeundersøgelser.

4. Fremtidige generationer

Som familieejet virksomhed er kontinuitet yderst vigtig for os, og den påvirker alle vores handlinger.

Vi vil foretage valg, som viser omsorg for kommende generationer, og  opbygge en virksomhed, som fremtidige generationer vil være stolte af at lede og være en del af.

Vi ønsker at støtte uddannelse af iværksættere og samfundstænkning og at investere i lokale fællesskaber.

Teknos hovedmål inden for bæredygtighed: 

Bæredygtige løsninger og services 

 • 5 % årlig nedsættelse af VOC i produkter 
 • 0 % tilsat MIT i Teknos' produkter i 2025

Ansvarlig fremstilling og supply chain 

 • 10 % årlig nedsættelse af ulykker med fravær (LTA) 
 • 5 % årlig nedsættelse af energiforbruget på produktionssteder
 • 5 % årlig nedsættelse af spild (g/kg produceret maling) på produktionssteder
 • 95 % af Teknos' leverandører skal være dækket af "Teknos’ Supplier Code of Conduct" (målt på forbrug af råvarer) i 2025
 • 80 % af Teknos' leverandører skal være omfattet af EcoVadis (målt på forbrug af råvarer) i 2025

Personaleudvikling

 • 100 % af linjecheferne skal have modtaget Teknos leadership træning i 2025
 • 100 % af medarbejderne har årlige personaleudviklingssamtaler med sin linjechef 

Fremtidige generationer

 • Teknos supporterer lokalsamfundet aktivt og har en entreprenant indstilling med samfundsmæssig omtanke  
 • Teknos supporterer unge mennskers karriereudvikling.

Certifikat for køb af vindstrømDOWNLOAD

ISO-certifikater

ISO 9001-certifikat

ISO 9001_Teknos AS

DOWNLOAD

ISO 14001-certifikat

ISO 14001-certifikat Teknos AC

Download

Medlem af

Hvordan vi leverer vores løfter om bæredygtighed: