Teknos' bæredygtighed i 2021: Arbejdet med at opbygge en bæredygtig virksomhed fortsætter

Den globale leverandør af overfladebehandlingsløsninger, Teknos, har offentliggjort sin ikke-finansielle rapport for 2021. Ved at offentliggøre ikke-finansielle informationer stræber Teknos efter at øge gennemsigtigheden af virksomhedens drift over for kunder, medarbejdere og andre nøgleinteressenter.

Den ikke-finansielle rapport beskriver fremskridtene med Teknos' bæredygtighedsforanstaltninger, der er defineret i Teknos' program for virksomhedens sociale ansvar (CSR). Teknos' CSR-program har til formål at skabe langsigtet merværdi for vores interessenter og har fire fokusområder: bæredygtige løsninger og tjenester, ansvarlig drift og forsyningskæde, udvikling af mennesker og fremtidige generationer. 

Fokus på måling af klimapåvirkning 

I 2021 arbejdede Teknos på at få en bedre forståelse af sin emissionspåvirkning. Arbejdet begyndte med beregning af CO2-fodaftrykket fra Teknos' egne aktiviteter, herunder virksomhedens faciliteter og køretøjer (Scope 1) samt købt elektricitet, opvarmning og køling (Scope 2). Teknos fortsatte arbejdet med innovationsprojekter vedrørende vedvarende råmaterialer og emballageløsninger med et lavere miljømæssigt fodaftryk. Teknos deltog f.eks. i SUSBINCO's forskningskonsortium, der har til formål at udvikle biobaserede bindemidler og overfladebehandlinger, og lancerede et nyt produkt, hvis emballage indeholder 90 % genbrugsplast.

"I overfladebehandlingsindustrien - ligesom i alle andre industrier - er det en nødvendighed at reducere klimapåvirkningen. I takt med at ressourcerne bliver mere og mere knappe, er vi nødt til at finde løsninger, så tingene kan holde længere med et afbalanceret miljøaftryk. I 2021 var vores fokus på at forstå vores klimapåvirkning i små, kvantificerbare skridt, hvilket vil gøre os i stand til at forbedre vores processer og samarbejde yderligere," siger Paula Salastie, CEO for Teknos Group.

Understøttelse af hybridarbejde og trivsel i den "nye normalitet"

I tiden med fjernarbejde og hybridarbejde fokuserede Teknos på at skabe hybridt samarbejde og lagde særlig vægt på medarbejdernes trivsel. Uddannelse af medarbejdere, udvikling af processer samt arbejdet med at tiltrække og fastholde talenter var en del af dette arbejde. Uddannelse og engagement i en mere slevstædiggørende ledelsesstil var også en stor del af udviklingen af Teknos' familiekultur i 2021.

"Som familieejet virksomhed er mennesker alt for os. Sidste år skabte vi aktivt forskellige måder at engagere sig i Teknos-fællesskabet på, og vi var mere opmærksomme på mestring på arbejdspladsen. Vi forbedrede mulighederne for hybridarbejde ved at indføre vores første fuldt hybride kontor i Polen, designet med tanke på medarbejdernes trivsel og miljøhensyn", siger Salastie. 

For at yde et positivt bidrag til lokalsamfundene fortsatte Teknos med at udvikle lokale aktiviteter i de lande, hvor Teknos er til stede. Derudover lancerede Teknos sit eget verdensomspændende donationsprogram kaldet Paying it Forward, der fokuserer på at forbedre børns muligheder for at have hobbyer.

Bæredygtighedsrejsen fortsætter

I 2021 blev Teknos tildelt EcoVadis Gold Recognition Level, hvilket placerede Teknos blandt de 5 procent bedste EcoVadis-vurderede virksomheder. Denne anerkendelse er en påskønnelse af Teknos' hidtidige bæredygtighedsindsats. Teknos har også knyttet nogle af sine bæredygtighedsmål til sin marginal for banklån, hvilket er endnu et målbart skridt i virksomhedens bæredygtighedsarbejde. 

"Rejsen mod bæredygtighed slutter aldrig. Vores strategiske fokus er at afbøde klimapåvirkningen, tackle råstofknaphed med nye og langtidsholdbare løsninger samt at styrke sikkerheden og trivslen for vores personale. Jeg vil gerne takke alle vores medarbejdere, kunder og forretningspartnere for det, vi har opnået indtil videre. Arbejdet mod vores ambitiøse mål fortsætter vi - sammen", slutter Salastie.

Yderligere oplysninger:

Maksymilian Pawlowski
Kommunikationschef
Tlf: +48 726 355 244
maksymilian.pawlowski@teknos.com

Teknos’ ikke-finansielle regnskab

DOWNLOAD