Zrównoważony rozwój w TEKNOS w 2021 r: Kontynuacja budowy zrównoważonej firmy

TEKNOS, globalny dostawca rozwiązań w zakresie farb i powłok, opublikował raport na temat informacji niefinansowych za rok 2021.

Raport TEKNOS opisuje postępy firmy w realizacji działań w zakresie zrównoważonego rozwoju, określonych w Programie Odpowiedzialności Społecznej (CSR) TEKNOS. Program CSR TEKNOS ma na celu tworzenie długoterminowej wartości dodanej dla naszych interesariuszy i obejmuje cztery obszary: zrównoważone rozwiązania i usługi, odpowiedzialne działania i łańcuch dostaw, rozwój kapitału ludzkiego oraz przyszłe pokolenia.

Wpływ na klimat

W 2021 r. TEKNOS rozpoczął proces pomiaru własnych emisji. Prace rozpoczęto od obliczenia śladu węglowego własnej działalności TEKNOS, w tym obiektów firmowych i pojazdów (Zakres 1), a także zakupionej energii elektrycznej, ogrzewania i chłodzenia (Zakres 2). TEKNOS kontynuował prace nad innowacyjnymi projektami dotyczącymi wykorzystania surowców odnawialnych i opakowań o mniejszym śladzie środowiskowym. Przykładowo TEKNOS dołączył do konsorcjum badawczego SUSBINCO, którego celem jest opracowanie spoiw i powłok w oparciu o surowce pochodzenia roślinnego, a także wprowadził na rynek nowy produkt w opakowaniu wyprodukowanym w 90% z plastiku pochodzącego z recyklingu.


„W branży producentów farb i powłok – podobnie jak we wszystkich innych branżach – ograniczenie wpływu na klimat jest koniecznością. Ponieważ zasoby stają się coraz bardziej ograniczone, musimy znaleźć rozwiązania, które pozwolą nam wydłużać trwałość rzeczy przy jednoczesnym zachowaniu zrównoważonego śladu środowiskowego. W 2021 r. skupiliśmy się na analizie naszego wpływu na klimat poprzez podjęcie kolejnych wymiernych kroków, co pozwoli nam na dalsze doskonalenie procesów i współpracy”, mówi Paula Salastie, CEO Grupy Teknos.

Praca Hybrydowa i dobrostan pracowników w „nowej normalności”

TEKNOS koncentrował się na utrzymaniu dobrej współpracy zespołów podczas pracy zdalnej i hybrydowej, jednocześnie dbając o dobrostan pracowników. Elementami tego działania były szkolenia pracowników, opracowywanie procesów oraz aktywności mające na celu zachęcenie i zatrzymanie talentów. Dużą rolę w rozwoju kultury Rodziny TEKNOS w 2021 r. odegrały również szkolenia w zakresie przywództwa (leadership).

„Jako, że jesteśmy firma rodzinną, ludzie są dla nas wszystkim. W ubiegłym roku na różne sposoby aktywnie angażowaliśmy ludzi w społeczność TEKNOS, a także zwracaliśmy większą uwagę na kwestię radzenia sobie w pracy. Zwiększyliśmy możliwości pracy hybrydowej, wprowadzając nasze pierwsze w pełni hybrydowe biuro w Polsce, zaprojektowane z myślą o dobrym samopoczuciu pracowników i kwestiach środowiskowych”, mówi Salastie.

Aby wnieść pozytywny wkład w życie społeczności lokalnych, TEKNOS kontynuował działania na rzecz tych społeczności w krajach, w których jest obecny. Ponadto TEKNOS uruchomił międzynarodowy program wsparcia o nazwie Paying it Forward, który koncentruje się na wsparciu i zwiększaniu możliwości rozwoju dzieci.

Podróż w kierunku zrównoważonego rozwoju trwa

W 2021 r. TEKNOS uzyskał złoty medal EcoVadis, co plasuje firmę w grupie top 5% najwyżej ocenionych przez EcoVadis firm. To wyróżnienie jest wyrazem uznania dla dotychczasowych wysiłków TEKNOS w zakresie zrównoważonego rozwoju. TEKNOS powiązał także niektóre cele zrównoważonego rozwoju z kosztem swojego kredytu bankowego, co stanowi kolejny wymierny krok w działaniach firmy na rzecz zrównoważonego rozwoju.

„Podróż w kierunku zrównoważonego rozwoju nigdy się nie kończy. Naszym strategicznym celem jest ograniczenie wpływu na klimat, rozwiązanie problemu niedoboru surowców za pomocą nowych i trwałych rozwiązań, a także zapewnienie bezpieczeństwa i dobrostanu naszym pracownikom. Pragnę podziękować wszystkim naszym pracownikom, klientom i partnerom biznesowym za dotychczasowe osiągnięcia. Kontynuujemy prace, aby osiągnąć założone cele – razem”, podsumowuje Salastie.

Raport na temat informacji niefinansowych TEKNOS 2021