zrównoważony rozwój

Czym jest dla nas zrównoważony rozwój

Dla nas zrównoważony rozwój to sposób myślenia. Jest on zintegrowany z naszą strategią i modelem biznesowym i mamy nadzieję, że każdy z naszych pracowników bierze go pod uwagę w codziennej pracy. Jako firma jesteśmy bardzo zaangażowani i szczerze pragniemy mieć swój wkład w ochronę planety oraz realizację hasła „we make the world last longer".

Nasz program zrównoważonego rozwoju ma na celu stworzenie trwałej i długoterminowej wartości dla różnych interesariuszy, w tym społeczeństwa, naszych klientów, pracowników i dostawców, dzięki bardziej efektywnemu wykorzystaniu zasobów i ochronie środowiska oraz bezpieczeństwa i zdrowia naszych pracowników. Jako firma rodzinna wspieramy ciągłość, która opisuje i wpływa na wszystkie nasze działania i decyzje.

Nasze obszary zrównoważonego rozwoju

Aktywne zarządzanie zrównoważonym rozwojem koncentrujemy na czterech priorytetowych obszarach:

1. Zrównoważone rozwiązania i usługi

Dla nas zrównoważone rozwiązania i usługi oznaczają nie tylko przestrzeganie przepisów i prawodawstwa, ale także rozwijanie i oferowanie konkurencyjnych produktów, technologii i usług, które zaspokajają potrzeby naszych klientów wykorzystujących mniej lub więcej zrównoważonych zasobów i materiałów.

Analizujemy cykl życia produktów i opracowujemy innowacyjne produkty, które są trwalsze i w konsekwencji zmniejszają potrzebę wcześniejszych przemalowań powierzchni. Dużo inwestujemy w badania i rozwój, a naszym celem jest opracowanie produktów bez zawartości LZO lub o niskiej zawartości LZO, a także zwiększenie wykorzystania odnawialnych i wtórnych surowców w naszych farbach i powłokach.

2. Odpowiedzialne działania i łańcuch dostaw

Staramy się być odpowiedzialną firmą w całym naszym łańcuchu wartości, od zaopatrzenia w surowce do produkcji po bezpieczne i terminowe dostawy produktów do naszych klientów.

Stale inwestujemy w nasze zakłady produkcyjne, wdrażamy działania Lean w całej firmie i szukamy innowacyjnych technologii w celu poprawy bezpieczeństwa i minimalizowania wpływu naszej działalności na środowisko.

Mierzymy i monitorujemy wpływ na zrównoważony rozwój poprzez nasz Kodeks Postępowania, audyty dostawców i audyty wewnętrzne, nasz Kodeks Postępowania Dostawców, zasady zamówień oraz opinie klientów i pracowników, które są regularnie przeprowadzane.

3. Rozwój ludzi

Nasze zaangażowanie i oddanie dla ludzi jest podstawą naszego sukcesu teraz i w przyszłości. Rozwijając kompetencje i umiejętności naszych pracowników, przyciągając najlepsze talenty na rynku i tworząc środowisko, w którym rozwijają się pomysły i inicjatywy, jesteśmy pewni, że możemy osiągnąć długoterminowy sukces.

Codzienne samopoczucie i zadowolenie naszych pracowników odgrywa dla nas istotną rolę i regularnie je mierzymy za pomocą naszego badania opinii pracowników (EOS).

4. Przyszłe pokolenia

Będąc firmą rodzinną, ciągłość jest dla nas bardzo ważna i wpływa na wszystkie nasze działania.

Chcemy dokonywać wyborów, które będą miały wpływ na przyszłe pokolenia i zbudować firmę, z której przyszłe pokolenia będą dumne.

Naszym celem jest wspieranie edukacji w zakresie przedsiębiorczości w społeczeństwie oraz inwestowanie w społeczności lokalne.

Kodeks Postępowania i kanał zgłaszania nieprawidłowości

Kodeks Postępowania zawiera zbiór wytycznych odnośnie do oczekiwanego zachowania naszych pracowników, prowadzenia działalności, traktowania pracowników i dbałości o społeczeństwo i środowisko. Kodeks Postępowania znajduje się w prawym rogu tej strony.  
 
Wszystkich pracowników i zainteresowane strony zachęcamy do zgłaszania wszelkich obaw. Opcjonalny kanał zgłaszania nieprawidłowości Teknos jest przeznaczony dla pracowników oraz innych zainteresowanych stron i służy do zgłaszania domniemanych naruszeń Kodeksu postępowania oraz obaw związanych z faktycznym lub podejrzewanym niewłaściwym postępowaniem, które może mieć wpływ na naszą firmę albo dobrostan pracowników. W celu zapewnienia anonimowości technicznym wdrożeniem systemu zgłoszeniowego zajmuje się zewnętrzny niezależny dostawca. Wszystkie zgłoszenia wysłane za pośrednictwem kanału są ściśle poufne, istnieje też możliwość przesłania zgłoszenia anonimowo na bezpieczną skrzynkę mailową.  
 
Osoba zgłaszająca po przesłaniu zgłoszenia otrzymuje potwierdzenie z systemu. Firma Teknos rozpatruje i odpowiada na wszystkie zgłoszenia w rozsądnym terminie maksymalnie 3 miesięcy. Nie wolno wykorzystywać systemu zgłoszeniowego do fałszywych oskarżeń i celowego zgłaszania nieprawdziwych informacji.  
 
Dostęp do Internetowego kanału zgłaszania nieprawidłowości możliwy jest przez następujące łącze:

https://teknos.integrityline.com/frontpage