PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

SỰ BỀN VỮNG LÀ GÌ CHO CHÚNG TÔI

Đối với chúng tôi sự bền vững là một tư duy. Điều này được tích hợp trong chiến lược, mô hình kinh doanh và công việc hàng ngày của chúng tôi. Chúng tôi cam kết luôn đóng góp để bảo vệ hành tinh này và làm cho thế giới tồn tại lâu hơn.

Chương trình bền vững của chúng tôi nhằm tạo ra giá trị lâu dài bền vững cho các bên có liên quan của mình như khách hàng, nhân viên, nhà cung cấp và xã hội.

 

SỰ BỀN VỮNG CỦA CHÚNG TÔI TẬP TRUNG VÀO CÁC LĨNH VỰC

Chúng tôi tập trung quản lý tích cực tính bền vững vào bốn lĩnh vực ưu tiên:

1. Các giải pháp và dịch vụ bền vững

Đối với chúng tôi, các giải pháp và dịch vụ bền vững không chỉ tuân thủ các quy định và pháp luật mà còn phát triển và cung cấp các sản phẩm cạnh tranh, công nghệ và dịch vụ đáp ứng nhu cầu của khách hàng bằng cách sử dụng ít tài nguyên hơn hoặc các tài nguyên bền vững hơn.

Chúng tôi phát triển các sản phẩm sáng tạo có thể tồn tại lâu hơn, do đó giảm nhu cầu cần phải sớm sơn lại. Chúng tôi đầu tư mạnh vào nghiên cứu và phát triển. Tham vọng của chúng tôi là phát triển các sản phẩm sơn có hàm lượng VOC thấp và tăng cường sử dụng nguyên liệu thô tái tạo và tái chế.

 

Những mục tiêu của chúng tôi:

 • Giảm 5% tỷ lệ VOC được sử dụng trong các sản phẩm trong tổng mức tiêu thụ nguyên liệu hàng năm
 • Đến năm 20255 không có MIT trong các sản phẩm

2. Hoạt động có trách nhiệm và chuỗi cung ứng

Chúng tôi cố gắng trở thành một công ty có trách nhiệm trong chuỗi giá trị của chúng tôi, từ việc mua sắm nguyên liệu thô đến sản xuất và giao sản phẩm cho khách hàng đúng thời gian và an toàn.

Chúng tôi đầu tư liên tục vào các cơ sở sản xuất của mình, triển khai Lean trong toàn công ty và tìm kiếm các công nghệ tiên tiến để cải thiện an toàn và giảm thiểu tác động đến môi trường từ các hoạt động của mình.

Chúng tôi tích hợp các yêu cầu bền vững và xem xét trong quy trình mua hàng của mình. Quy tắc ứng xử dành cho các nhà cung cấp của Teknos là những kỳ vọng bền vững mà chúng tôi yêu cầu các nhà cung cấp của mình thực hiện. Chúng tôi đánh giá và giám sát hiệu suất bền vững của các nhà cung cấp bằng cách sử dụng cách đánh giá được công nhận trên toàn cầu mang tên EcoVadis.

Những mục tiêu của chúng tôi:

 • Giảm 10% tỷ lệ tần số thời gian bị mất do chấn thương (LTIFR ) hàng năm
 • Giảm 5% mức độ năng lượng trong sản xuất hàng năm
 • Giảm 5% mức độ chất thải trong sản xuất hàng năm
 • 95% nhà cung cấp nguyên liệu thô ký Quy tắc ứng xử của Teknos dành cho nhà cung cấp vào năm 2025
 • 80% nhà cung cấp nguyên liệu được đánh giá theo CSR bởi EcoVadis vào năm 2025

3. Phát triển con người

Cam kết của chúng tôi với mọi người là nền tảng cho sự thành công ngay bây giờ và trong tương lai. Bằng cách phát triển năng lực và kỹ năng của nhân viên, thu hút những tài năng tốt nhất và tạo ra một môi trường luôn phát triển ý tưởng và sáng kiến, chúng tôi có thể tạo ra thành công lâu dài cho mọi người và cho doanh nghiệp của mình.

Sức khỏe hàng ngày và sự hài lòng của nhân viên đóng một vai trò quan trọng đối với chúng tôi. Chúng tôi đo lường thường xuyên thông qua Khảo sát ý kiến nhân viên của Teknos (EOS).

Những mục tiêu của chúng tôi:

 • 100% các nhà quản lý được tham gia khóa huấn luyện lãnh đạo Teknos vào năm 2025
 • 100% nhân viên được tham gia đánh giá nhân viên hàng năm vào năm 2025

4. Thế hệ tương lai

Là một công ty gia đình, tính liên tục luôn quan trọng đối với chúng tôi và ảnh hưởng đến tất cả các hành động của chúng tôi.

Chúng tôi muốn đưa ra sự lựa chọn, mang đến cho các thế hệ tiếp theo và xây dựng một công ty, mà các thế hệ tương lai sẽ tự hào được lãnh đạo và là một phần của công ty.

Chúng tôi mong muốn hỗ trợ giáo dục và tư duy khởi nghiệp trong xã hội và đầu tư vào cộng đồng địa phương.

Những mục tiêu của chúng tôi:

 • 100% các công ty con của Teknos cung cấp các cơ hội việc làm cho các ứng viên có động lực nghề nghiệp sớm vào năm 2025
 • 100% công ty con của Teknos hỗ trợ hoặc tham gia vào các hoạt động cộng đồng địa phương vào năm 2025

Cam kết minh bạch

Chúng tôi cố gắng trao đổi thẳng thắn về cách chúng tôi vận hành và quản lý các vấn đề môi trường và xã hội. Chúng tôi thực hiện báo cáo về những vấn đề cũng như tiến trình của các cam kết và mục tiêu của chúng tôi trên cơ sở hàng năm.

Quy tắc ứng xử và kênh thông tin

Quy tắc ứng xử hoạt động như một hướng dẫn cho hành vi được mong đợi của nhân viên của Teknos và có vai trò là nền tảng cho cách chúng tôi tiến hành kinh doanh, đối xử với nhân viên của mình và chăm sóc cho môi trường và xã hội. Bạn sẽ tìm thấy Quy tắc ứng xử của chúng tôi tại góc bên phải của trang này.

Chúng tôi khuyến khích cả nhân viên và các bên liên quan của chúng tôi nêu ra bất kỳ mối quan ngại nào của họ. Kênh thông tin của Teknos là một sự tùy chọn cho cả nhân viên và các bên liên quan của chúng tôi để báo cáo về bất kỳ ứng xử bị nghi ngờ có hành vi sai trái vi phạm Quy tắc hoặc có thể ảnh hưởng đến công ty của chúng tôi hoặc phúc lợi của mọi người.

Để đảm bảo ẩn danh, việc triển khai kỹ thuật của hệ thống báo cáo được thực hiện trên danh nghĩa của một nhà cung cấp bên ngoài độc lập với Teknos. Tất cả các báo cáo đều được bảo mật tuyệt đối và người báo tin có thể gửi báo cáo ẩn danh bằng sử dụng hộp thư bảo mật.

Người báo tin sẽ nhận được xác nhận trong hệ thống sau khi báo cáo thông tin. Teknos sẽ xử lý và trả lời tất cả các báo cáo được gửi trong một khung thời gian hợp lý, tối đa trong vòng 3 tháng. Hệ thống báo cáo có thể không được sử dụng để đưa ra cáo buộc sai đối với người khác và hoàn toàn, thông tin phản ánh không đúng sự thật có thể không được báo cáo.

Bạn có thể truy cập kênh Whistleblowing trực tuyến từ liên kết này:

https://teknos.integrityline.com/frontpage