TRAJNOST

KAJ POMENI TRAJNOST ZA NAS

Za nas trajnost pomeni miselnost; integrirana je v našo strategijo in poslovni model in je nekaj, za kar upamo, da bo vsak od naših zaposlenih upošteval pri svojem vsakdanjem delu. Kot podjetje smo zelo zavezani, da bomo prispevali k zaščiti planeta in njegovemu trajanju.

Cilj našega trajnostnega programa je ustvariti dolgoročno trajnostno vrednost za različne udeležence, vključno z družbo, kupci, zaposlenimi in dobavitelji. To bomo dosegli tudi z učinkovitejšo uporabo virov in varovanjem okolja ter varnosti in zdravja naših zaposlenih. Kot družinsko podjetje podpiramo kontinuiteto; opisuje in vpliva na vsa naša dejanja in odločitve.

NAŠA FOKUSNA PODROČJA TRAJNOSTI

Osredotočamao se na aktivno upravljanje trajnosti na štirih prednostnih področjih:

1. Trajnostne rešitve in storitve

Za nas trajnostne rešitve in storitve pomenijo ne le izpolnjevanje predpisov in zakonov, temveč razvoj in ponudbo konkurenčnih izdelkov, tehnologij in storitev, ki ustrezajo potrebam naših strank z manj ali več trajnostnimi viri in materiali.

Analiziramo učinke življenjskega cikla in razvijamo inovativne izdelke, ki so dolgotrajnejši in posledično zmanjšujejo potrebo po zgodnjem prebarvanju. Veliko vlagamo v raziskave in razvoj. Naša ambicija je razviti izdelke za premaze brez ali z nizko vsebnostjo HOS in povečati uporabo obnovljivih in sekundarnih surovin v naših barvah in premazih.

Naši cilji:

 • 5 % zmanjševanje vsebnosti HOS v izdelkih letno
 • 0 % dodanih MIT v izdelkih do leta 2025

2. Odgovorne operacije in dobavna veriga

Prizadevamo si, da smo odgovorno podjetje v celotni vrednostni verigi, od nabave surovin do izdelave in pravočasne, ter varne, dobave produktov strankam.

Nenehno vlagamo v svoje proizvodne zmogljivosti. V celotnem podjetju uporabljamo vitkost in iščemo inovativne tehnologije za izboljšanje varnosti in zmanjšanje vplivov našega poslovanja in dejavnosti na okolje.

Vplive na trajnost merimo in spremljamo s svojim kodeksom ravnanja, dobavitelji in notranjimi revizijami, kodeksom ravnanja dobaviteljev, politiko javnih naročil ter povratnimi informacijami strank in zaposlenih, ki se redno izvajajo.

Naši cilji:

 • 10 % Znižanje stopnje nesreč in izgubljenega časa letno
 • 5 % Zmanjševanje porabe energije na proizvodnih lokacijah letno
 • 5 % Zmanjševanje barvnih odpadkov (g/kg proizvedene barve) na proizvodnih lokacijah letno
 • 95 % Dobaviteljev, ki jih zajema Teknosov kodeks dobavitelja (porabljena surovina) do leta 2025
 • 80 % Dobaviteljev, ki jih je do leta 2025 ocenil EcoVadis (porabljene surovine)

3. Razvoj ljudi

Naša zavzetost do ljudi je naša osnova za uspeh trenutno in v prihodnosti. Z razvojem kompetenc in veščin naših zaposlenih, privabljanjem najboljših talentov in ustvarjanjem okolja, v katerem cvetijo ideje in pobude, smo prepričani, da lahko ustvarimo dolgoročni uspeh za naše ljudi in naše poslovanje.

Vsakodnevno dobro počutje in zadovoljstvo naših zaposlenih imajo za nas ključno vlogo in ga redno merimo s pomočjo raziskave mnenj zaposlenih (EOS).

Naši cilji:

 • 100 % linijskih managerjev se bo izobraževalo v vodstvu Teknos do leta 2025
 • 100 % zaposlenih se vsako leto pogovarja o letni oceni s svojim direktorjem

4. Naslednje generacije

Kot družinsko podjetje je kontinuiteta za nas izredno pomembna in vpliva na vsa naša dejanja.

Želimo se odločiti za prihodnje generacije, ki bodo prihajale in zgraditi podjetje, ki ga bodo prihodnje generacije s ponosom vodile in bodo del njega.

Naš namen je podpirati podjetniško izobraževanje in razmišljanje v družbi ter vlagati v lokalne skupnosti.

Naši cilji:

 • 100 % subjektov Teknos do leta 2025 ponuja priložnosti, povezane z delom, tistim, ki začnejo napredovati v karieri
 • 100 % subjektov Teknos podpira ali sodeluje v dejavnostih lokalne skupnosti do leta 2025

Zavezanost preglednosti

Prizadevamo si za odprto komunikacijo o načinu delovanja ter obvladovanju okoljskih in družbenih vprašanj. Zunanje poročamo o teh vprašanjih ter o napredku naših zavez in ciljev na letni ravni.

Kodeks ravnanja in kanal za prijavljanje nepravilnosti

Kodeks ravnanja predstavlja smernice za pričakovano obnašanje naših zaposlenih in je temelj za naš način poslovanja, obravnavo zaposlenih ter skrb za okolje in družbo. Našo politiko kodeksa ravnanja najdete v desnem kotu te strani.  
 
Svoje zaposlene in zainteresirane strani spodbujamo, da izrazijo morebitne pomisleke. Preko Teknosovega kanala za prijavljanje nepravilnosti lahko naši zaposleni in zainteresirane skupine prijavijo vsak sum kršitve kodeksa ravnanja in pomisleke glede dejanskega ali domnevnega neprimernega ravnanja, ki lahko vpliva na naše podjetje ali dobro počutje ljudi. Zaradi zagotavljanja anonimnosti tehnično izvedbo sistema poročanja izvaja zunanji ponudnik, ki je neodvisen od družbe Teknos. Vsa poročila so strogo zaupna, poročevalec pa ima možnost, da uporabi varni poštni predal in poročilo odda anonimno.  
 
Poročevalec po oddaji poročila prejme v sistem potrdilo. Teknos bo vsa poslana poročila obravnaval in nanje odgovoril v razumnem roku, največ v 3 mesecih. Sistem poročanja se ne sme uporabljati za lažne obtožbe proti drugim in na sploh za namerno sporočanje neresničnih informacij.  
 
Dostop do spletnega kanala za prijavljanje nepravilnosti je na voljo na naslednji povezavi:

https://teknos.integrityline.com/frontpage