Uredba o biocidnih proizvodih

Uredba o biocidnih proizvodih, ki nadomešča direktivo o biocidnih proizvodih

Evropska uredba o biocidnih proizvodih (Uredba EU št. 528/2012) je začela veljati 1. septembra 2013 in je nadomestila predhodno direktivo o dajanju biocidnih pripravkov v promet (BPD). Številne zahteve so ostale nespremenjene in naši izdelki, ki vsebujejo biocidne proizvode, odobrene skladno z direktivo o dajanju biocidnih pripravkov v promet, so še vedno veljavni. 

Izvajanje zakonodaje o biocidnih proizvodih je dolgotrajno in Teknos si neprestano prizadeva za upoštevanje najnovejših zahtev iz člena 95 glede dobaviteljev aktivnih snovi, izdaje dovoljenj za izdelke, tretiranih izdelkov in označevanja.

Izdelki, ki so obdelani z biocidnim proizvodom v smislu te uredbe (na primer sredstvom za zaščito lesa), se imenujejo »tretirani izdelki«. Obdelani so lahko samo z odobrenim biocidnim proizvodom in morajo biti ustrezno označeni, kadar proizvajalec navaja biocidno lastnost tretiranega izdelka. Izdelek je lahko označen z oznako na samem izdelku ali s sklicevanjem na dokumentacijo izdelka. 

Zahteva za označevanje velja za vse izdelke (okna, vrata, zunanje obloge, vrtno pohištvo itd.), obdelane z odobrenim sredstvom za zaščito lesa Teknos (TEKNOL AQUA 1410, AQUA PRIMER 2907-02). Teknos je v tehnično dokumentacijo za navedene izdelke dodal preglednico, s čimer je poenostavil označevanje za stranke. Preglednica vsebuje vse potrebne informacije za označevanje v skladu z uredbo o biocidnih proizvodih. Dodatne informacije o uredbi so običajno na voljo pri različnih panožnih organizacijah.