Znaki za okolje v Teknos produktih označujejo kakovost, varnost in trajnost

Splošno zanimanje za okoljska vprašanja, je pri potrošnikih povečalo interes za ekološko označevanje v industriji premazov. Znaki za okolje so prostovoljne oznake, namenjene krepitvi ozaveščenosti potrošnikov o produktih in obveščanju o vplivu produktov na okolje.

Proizvajalec premazov Teknos pri svojih produktih uporablja znake za okolje. Eden od teh je nordijski ekološki znak laboda, ki je eden izmed najbolj znanih znakov za okolje v nordijskih državah. Kriteriji oznake vključujejo stroge okoljske zahteve v celotnem življenjskem ciklu produkta - od surovin do proizvodnje, uporabe in recikliranja. Tako je potrošnik lahko prepričan o kakovosti, varnosti in trajnosti produktov z oznako "Labod". Trenutno oznaka pripada skoraj dvajsetim Teknosovim produktom.

»Zahteve za barve z oznako "Labod" se nanašajo na surovine, ki se uporabljajo v barvah. Zahteve glede kakovosti pa zagotavljajo obstojnost površine barve in trajnost produkta, kar zmanjšuje potrebo po ponovnem barvanju. Navodila, ki so vključena v produkte, na primer navodila za pravilno pranje čopičev ali odstranjevanje odpadkov barve, zmanjšujejo vpliv barvanja na okolje. Embalaže, ki jih je mogoče ponovno zapreti, zmanjšujejo nastanek odpadnih barv, «opisuje vodja produkta Laura Kosonen iz Teknosa.

POSTOPEK ZA PRIDOBITEV LICENCE "NORDIC ECOLABEL" JE IZJEMNO NATANČEN

Teknos že več let v svojih produktih uporablja oznako "Labod". Produkti za notranje in zunanje površine nosijo to oznako. Na primer, barve serije NORDICA CLASSIC za lesene površine na prostem in barve serije BIORA za notranje površine.

Postopek prijave za oznako "Labod" zagotavlja, da produkt izpolnjuje stroga merila, določena za to oznako. Za premaze postopek vključuje pregled sestave produkta, dokumentacijo, meritve emisij, preizkuse trajnosti in revizijo, ki jo opravi organizacija "Swan Label".

»Oznako "Labod" uporabljamo, ker je ugledna in znana blagovna znamka z visokimi standardi kakovosti. Med tem postopkom je treba med drugim vsako surovino barv oceniti in odobriti ločeno. To lahko pomeni ločeno odobritev za več deset surovin samo v enem produktu. Poleg tega je od naše dobavne verige potrebna zagotovljena trajnost, saj od vsakega od naših dobaviteljev potrebujemo ločeno zagotovilo o trajnosti surovin, «opisuje Laura.

S ČASOM SPREMINJAJOČA SE MERILA, VES ČAS ZAGOTAVLJAJO TRAJNOST

Merila za okoljski znak "Labod" se ponovno vzpostavijo približno na vsakih 3–5 let, v skladu z novimi okoljskimi informacijami, tehnološkim razvojem in razmerami na trgu. Ko se merila poostrijo, Teknos posodobi izdana dovoljenja za izpolnjevanje novih meril.

»V podjetju Teknos se delo na področju varnosti in trajnosti produktov ne konča, dokler se ne prejme licenca "Swan Ecolabel", tako nenehno razvijamo svoje produkte. To tudi spodbuja naš raziskovalno -razvojni oddelek za nadaljnji razvoj naših produktov, «pravi Laura.

Merila za znak "Labod" za okolje bodo na primer posodobljena s spremembo zakonodaje EU o kemikalijah. Znak "Labod" za okolje predvideva spremembe, prostovoljna narava znaka pa omogoča, da se za produkte s to oznako naložijo strožje zahteve kot zapovedujejo predpisi.

»Znak "Labod" za okolje lahko velja za pionirja. Ekološki znak v naših produktih zagotavlja da so med najboljšimi v svoji skupini produktov, glede na okolje in da spodbujajo trajnostni razvoj. Zato menimo, da je v podjetju Teknos pomembno uporabiti to oznako, «zaključuje Laura.