Izjava o zasebnosti in izjava o omejitvi odgovornosti

To spletno mesto je last družbe Teknos Group Oy in/ali njenih podružnic (»Teknos«), ki spletno mesto tudi upravljajo.  Z uporabo tega spletnega mesta sprejemate vsebino spodnjih pogojev. 

1. Avtorske pravice

Avtorske pravice za gradivo na tem spletnem mestu in programsko opremo, ki je na voljo tukaj, ima podjetje Teknos. Teknos dovoli uporabnikom, da si gradivo na tem spletnem mestu ogledajo in ga prenesejo izključno za osebno, nekomercialno uporabo. To dovoljenje ne vključuje nobenega prenosa pravic za gradivo ali programsko opremo.

Poleg tega je to dovoljenje izdano z naslednjimi omejitvami:

1. Znak za avtorske pravice in druge zaščitene pravice je treba ohraniti.

2. Gradiva ni dovoljeno spreminjati.

3. Gradiva ni dovoljeno kopirati, razmnoževati, predvajati, prenesti ali oddajati na noben način.

2. Blagovne znamke

Blagovne znamke in logotipi na tem spletnem mestu so v lasti podjetja Teknos. Uporabnik nima nobene licence ali dovoljenja za uporabo blagovnih znamk in/ali logotipov brez izrecnega soglasja podjetja Teknos.

3. Mednarodni uporabniki, veljavno pravo in krajevna pristojnost

Teknos ne jamči, da gradivo na tem spletnem mestu velja oziroma da so opisani izdelki na voljo v vseh državah.

Za te pogoje velja finsko pravo. Spore v zvezi s temi pogoji in uporabo spletnega mesta razrešuje okrožno sodišče v Helsinkih, Finska.

4. Pravilnik o zasebnosti

4.1 Upravljavec podatkov

Data Protection Office (DPO)
Teknos Group Oy
P.O Box 107 / Takkatie 3
00371 Helsinki, Finska

ali

dpo@teknos.com

Podjetje Teknos spoštuje integriteto vsakega človeka, ki obišče spletno mesto podjetja. Pravilnik o zasebnosti pojasnjuje, kako in zakaj podjetje Teknos zbira podatke in kako zbrane podatke uporablja.

Če želite uveljavljati svoje pravice kot posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, izpolnite spodnji obrazec in ga pošljite oddelku za varstvo podatkov po pošti ali na e-poštni naslov. Ne pozabite pripeti dokumentov, ki potrjujejo vašo identiteto.

Obrazec za zahtevo glede varstva podatkov

4.2 Osebni podatki

Teknos ne zbira določljivih osebnih podatkov (tj. ime, naslov, telefonska številka ali e-poštni naslov uporabnika) na spletnem mestu Teknos, razen če uporabnik osebno posreduje te podatke podjetju Teknos in poda izrecno soglasje za obdelavo teh podatkov. Če uporabnik ne želi, da se njegovi osebni podatki beležijo, ne sme posredovati teh informacij podjetju Teknos.

Osebni podatki, ki jih zbira Teknos, lahko med drugim vključujejo naslednje vrste osebnih podatkov in njihove spremembe ter vedno ločeno temeljijo na naravi odnosa in sodelovanja med podjetjem Teknos in posameznikom, na katerega se nanašajo osebni podatki:

ime, priimek, naziv, delovno mesto in/ali druge informacije v zvezi z delom, telefonska številka, e-poštni naslov, naslov, starostno obdobje, spol, ime podjetja, ki ga zastopa registrirana oseba. [Povezava: Pravilnik o piškotkih]

4.3 Namen in pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov

Če uporabnik posreduje svoje osebne podatke podjetju Teknos, jih Teknos lahko shrani in nato obdeluje te podatke, da ugotovi specifične potrebe uporabnika ter tako izboljša svoje izdelke in storitve. Teknos ali tretja oseba, npr. pakirni center, lahko informacije uporabi, da stopi v stik z uporabnikom, in/ali lahko tretjim osebam ponudi nedoločljive osebne podatke o obiskovalcih Teknosovega spletnega mesta.  Obdelava osebnih podatkov temelji na utemeljenem interesu podjetja Teknos ali na izrecnem soglasju, ki ga poda posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki.

4.4 Drugi podatki

Teknos bo občasno avtomatsko zbiral informacije, ki niso osebno določljive, npr. vrsto uporabnikovega brskalnika in operacijski sistem, ime domene, s katere je uporabnik dostopal, ko je obiskal Teknosovo spletno mesto.

4.5 Piškotki

Podjetje Teknos uporablja piškotke, da zbira informacije o uporabi svojih spletnih mest. Poleg tega Teknos uporablja tudi tako imenovane sejne piškotke, ki shranjujejo informacije o izbiri jezika. Ti piškotki se samodejno izbrišejo. Teknos ne shranjuje nobenih občutljivih osebnih podatkov.

Pravilnik o piškotkih

Če na svojem računalniku ne želite hraniti piškotkov, ki zbirajo informacije o uporabi Teknosovih spletnih mest, jih lahko onemogočite v svojem brskalniku, vendar to lahko v določenih okoliščinah vpliva na vašo izkušnjo in uporabo spletnih mest Teknos.

4.6. Redni viri informacij

Večina informacij zadeva posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali podjetje, ki ga ta posameznik zastopa. Osebne podatke lahko zbirajo tudi tretje osebe, kot so organizacije, ki organizirajo različne dogodke ali dejavnosti v zvezi z barvanjem.

4.7 Redni prenosi podatkov izven EU ali Evropskega gospodarskega prostora (EGP)

Teknos za obdelavo osebnih podatkov uporablja zunanje ponudnike storitev, ki obdelujejo osebne podatke v Teknosovem imenu za namene, omenjene v tem pravilniku o zasebnosti. Teknos zagotavlja, da zunanje izvajanje poteka v skladu z veljavnim pravom. Zunanji ponudniki storitev lahko osebne podatke uporabljajo samo za zagotavljanje dogovorjenih storitev podjetju Teknos in pod pogoji, o katerih se dogovorijo s podjetjem Teknos.

Za ravnanje z vašimi osebnimi podatki Teknos uporablja ponudnike storitev, strežnike in vire v več različnih državah. V določenem obsegu se vaši osebni podatki posredujejo tudi drugim podjetjem skupine Teknos. Teknos vaše osebne podatke posreduje tudi v države izven EU in EGP, kjer se pravo glede varstva podatkov razlikuje od evropskega prava. Teknos zagotavlja, da je posredovanje podatkov zakonito in da so osebni podatki zaščiteni v skladu z veljavnimi zakoni, tako da uporablja zlasti ustrezne standardne pogodbene klavzule Evropske komisije za prenos podatkov izven Evropskega gospodarskega prostora.

4.8 Obdobje hrambe za osebne podatke

Osebni podatki bodo hranjeni tako dolgo, kot je potrebno, pri čemer bodo upoštevane Teknosove poslovne potrebe, hramba pa bo v skladu z lokalno veljavno zakonodajo.

4.9 Načela varstva osebnih podatkov

Teknos zagotavlja varnost zbranih podatkov z uporabo ustreznih tehničnih in organizacijskih ukrepov.

Samo pooblaščeni predstavniki podjetja Teknos in pooblaščeni zunanji ponudniki storitev, ki delujejo v imenu Teknosa, imajo pravico do obdelave osebnih podatkov. Teknos je odobril omejen dostop do osebnih podatkov samo osebam, ki ta dostop potrebujejo. Sistem je zaščiten v skladu s Teknosovim pravilnikom o varnosti.

4.10 Vaše pravice v zvezi z osebnimi podatki

Pravico imate, da zahtevate kopijo svojih osebnih podatkov, ki so shranjeni v evidenci. Zahteva mora biti poslana v pisni obliki na e-poštni naslov, ki je naveden v tem pravilniku o zasebnosti.

Poleg tega imate pravico, da Teknosu prepoveste uporabo svojih osebnih podatkov, če za obdelavo vaših osebnih podatkov ni nobene pravne podlage. Pravico imate tudi, da zahtevate, da Teknos omeji obdelavo vaših podatkov. Vaša pravica je, da zahtevate, da Teknos popravi netočne informacije in da izbriše informacije o vas. Zahteve za izvršitev teh pravic morate poslati na zgoraj omenjene kontaktne podatke. Pravico imate tudi, da pri nadzornem organu za varstvo podatkov vložite pritožbo v zvezi z obdelavo svojih osebnih podatkov.

Če želite uveljavljati svoje pravice kot posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, izpolnite spodnji obrazec in ga pošljite oddelku za varstvo podatkov po pošti ali na e-poštni naslov. Ne pozabite pripeti dokumentov, ki potrjujejo vašo identiteto.

Obrazec za zahtevo glede varstva podatkov

4.11 Spremembe pravilnika o zasebnosti

Teknos ima pravico, da občasno spremeni ta pravilnik o zasebnosti in pravilnik o obdelavi osebnih podatkov v skladu z veljavno zakonodajo.

5. Oprostitev odgovornosti

Vsa vsebina, ki je dostopna na tem spletnem mestu, vključno z informacijami, gradivi, funkcijami in programsko opremo, je na voljo takšna, kot je, brez kakršnega koli izrecnega ali implicitnega jamstva v zvezi z uporabo, uporabnostjo ali primernostjo za posebne namene.

Teknos ne jamči, da so informacije na tem spletnem mestu pravilne ali popolne. Prav tako Teknos ne jamči za zanesljivost priporočil, ocen, navodil ali drugih informacij, ki so na voljo na tem spletnem mestu ali prek njega. Teknos lahko kadar koli spremeni informacije, storitve in programsko opremo, ki so na voljo na spletnem mestu, kot tudi opisane izdelke, pri čemer Teknos ne prevzema nobene odgovornosti.

Uporabniki uporabljajo to spletno mesto na lastno odgovornost. Teknos v nobenih okoliščinah ni odgovoren za izgube, ki jih je mogoče pripisati uporabi (ali neuporabi) tega spletnega mesta, vključno z okvarami, napakami ali izpustom informacij, storitev ali programske opreme, ki so na voljo na spletnem mestu. Prav tako Teknos ne odgovarja za napade virusov, ki jih povzroči uporaba spletnega mesta.

Omejitev odgovornosti velja za vse izgube, neposredne ali posredne, vključno z izgubo prihodka, izpadom delovanja, izgubo podatkov, programov ali drugih podatkov na uporabnikovem sistemu obdelave podatkov. Omejitev odgovornosti velja, tudi če je bilo podjetje Teknos izrecno obveščeno o možnosti škode.

Teknos ne prevzema odgovornosti za spletna mesta, ki niso last podjetja Teknos in do katerih lahko uporabnik dostopa prek tega spletnega mesta. Uporabniki uporabljajo ta spletna mesta izključno na lastno odgovornost.

Teknos ne odgovarja za uporabnikovo uporabo vsebine na tem spletnem mestu, vključno v zvezi s kršenjem pravic tretjih oseb, ko uporablja to spletno mesto ali njegove informacije/funkcije.