Izjava o zasebnosti in izjava o omejitvi odgovornosti

Posodobljeno: 24.5.2022

To spletno mesto je last družbe Teknos Group Oy in/ali njenih podružnic (»Teknos«), ki spletno mesto tudi upravljajo.  Z uporabo tega spletnega mesta sprejemate vsebino spodnjih pogojev. 

1. Avtorske pravice

Avtorske pravice za gradivo na tem spletnem mestu in programsko opremo, ki je na voljo tukaj, ima podjetje Teknos. Teknos dovoli uporabnikom, da si gradivo na tem spletnem mestu ogledajo in ga prenesejo izključno za osebno, nekomercialno uporabo. To dovoljenje ne vključuje nobenega prenosa pravic za gradivo ali programsko opremo.

Poleg tega je to dovoljenje izdano z naslednjimi omejitvami:

1. Znak za avtorske pravice in druge zaščitene pravice je treba ohraniti.

2. Gradiva ni dovoljeno spreminjati.

3. Gradiva ni dovoljeno kopirati, razmnoževati, predvajati, prenesti ali oddajati na noben način.

2. Blagovne znamke

Blagovne znamke in logotipi na tem spletnem mestu so v lasti podjetja Teknos. Uporabnik nima nobene licence ali dovoljenja za uporabo blagovnih znamk in/ali logotipov brez izrecnega soglasja podjetja Teknos.

3. Mednarodni uporabniki, veljavno pravo in krajevna pristojnost

Teknos ne jamči, da gradivo na tem spletnem mestu velja oziroma da so opisani izdelki na voljo v vseh državah.

Za te pogoje velja finsko pravo. Spore v zvezi s temi pogoji in uporabo spletnega mesta razrešuje okrožno sodišče v Helsinkih, Finska.

4. Pravilnik o zasebnosti

4.1 Upravljavec podatkov

Data Protection Office (DPO)
Teknos Group Oy
P.O Box 107 / Takkatie 3
00371 Helsinki, Finland

ali

dpo@teknos.com

Podjetje Teknos spoštuje integriteto vsakega človeka, ki obišče spletno mesto podjetja. Pravilnik o zasebnosti pojasnjuje, kako in zakaj podjetje Teknos zbira podatke in kako zbrane podatke uporablja.

Če želite uveljavljati svoje pravice kot posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, izpolnite spodnji obrazec in ga pošljite oddelku za varstvo podatkov po pošti ali na e-poštni naslov. Ne pozabite pripeti dokumentov, ki potrjujejo vašo identiteto.

Obrazec za zahtevo glede varstva podatkov

4.2 Namen in pravne podlage za obdelavo osebnih podatkov

Če nam posredujete svoje osebne podatke z namenom da:

a)     se naročite na prejemanje novic, vaše kontaktne podatke zbiramo zato, da vam lahko zagotovimo storitev, izboljšamo novice ter vas obvestimo o naših produktih in storitvah;

b)    pošljete zahtevo za stik, vaše kontaktne podatke zbiramo zato, da lahko odgovorimo na vašo zahtevo za stik;

c)     se naročite na naša poročila in/ali vodnike, je naš namen zbiranja vaših kontaktnih podatkov ta, da vam lahko zagotovimo storitev in vam pošljemo poročilo in/ali vodnik, ki ste ga zahtevali.

Če nam posredujete svoje osebne podatke, jih lahko shranimo in nato obdelujemo, da bi razumeli vaše posebne potrebe in s tem izboljšali svoje produkte in storitve ali vas izobraževali o ustreznih produktih in storitvah ter jih promovirali pod spodaj opisanimi pogoji.

Poslovanje s potrošniki: obdelava osebnih podatkov, povezanih s potrošniškim poslovanjem, temelji na izrecni privolitvi posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.

Poslovne stranke: obdelava osebnih podatkov v okviru poklicnih in poslovnih osebnih podatkov temelji na našem zakonitem interesu. Neposredno trženje na podlagi zakonitega interesa uporabljamo samo za osebe, ki se običajno odločajo na podlagi svojega položaja ("B2B") ali pripravljajo odločitve o nakupu izdelkov in storitev, ki jih ponujamo.

Poleg tega vas lahko za izpolnitev vaših pravic kot posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, zaprosimo za nekatere potrebne informacije, ki so potrebne za identifikacijo.

4.3 Osebni podatki

Na našem spletnem mestu ne zbiramo vaših prepoznavnih osebnih podatkov (tj. imena, naslova, telefonske številke ali e-poštnega naslova), razen če ste nam jih osebno posredovali. Poleg tega se v okviru poslovanja s potrošniki osebni podatki obdelujejo po prejemu izrecne privolitve za obdelavo takih podatkov. Če ne želite, da se vaši osebni podatki registrirajo, nam teh informacij in/ali soglasja ne smete posredovati.

Osebni podatki, ki jih zbiramo, lahko med drugim vključujejo naslednje vrste osebnih podatkov in njihove spremembe, vedno pa so ločeni glede na naravo razmerja in sodelovanja med vami in nami:

Ime, priimek, naziv, delovno mesto in/ali druge informacije, povezane z delom, telefonska številka, e-poštni naslov, poštni naslov, naslov IP, starostna kategorija, spol, ime podjetja, ki ga zastopa registrirana oseba, zgodovina prejšnjih dejavnosti na spletnem mestu v lasti podjetja Teknos.

Za uporabo piškotkov si oglejte Politika piškotkov.

4.4 Redni viri informacij

Osebne podatke zbiramo predvsem od vas, če nam jih posredujete prek našega spletnega mesta ali se kako drugače obrnete na nas. Osebne podatke lahko zbiramo tudi prek piškotkov.

4.5 Piškotki

Piškotke uporabljamo za zbiranje informacij o uporabi naših spletnih mest.

Piškotke lahko upravljate in onemogočite prek naših Politika piškotkov. Za dodatne informacije obiščite našo stran Politika piškotkov.

4.6 Redni prenosi podatkov zunaj EU ali Evropskega gospodarskega prostora (EGP)

Pri obdelavi osebnih podatkov uporabljamo zunanje ponudnike storitev, ki v našem imenu obdelujejo osebne podatke za namene, navedene v tej politiki zasebnosti. Zagotavljamo, da zunanje izvajanje poteka v skladu z veljavno zakonodajo. Zunanji ponudniki storitev lahko osebne podatke uporabljajo le za zagotavljanje dogovorjenih storitev za nas in pod pogoji, dogovorjenimi z nami.

Pri ravnanju z vašimi osebnimi podatki uporabljamo ponudnike storitev, strežnike in vire, ki se nahajajo v številnih različnih državah. V določenem obsegu se osebni podatki (našteti v 4.3.poglavju) posredujejo tudi drugim podjetjem skupine Teknos Group. Vaše osebne podatke prenašamo tudi v države zunaj EU in EGP, kjer se zakonodaja o varstvu podatkov razlikuje od evropske zakonodaje. Pri prenosu osebnih podatkov zunaj EU ali EGP zagotavljamo, da je prenos podatkov zakonit in da so osebni podatki zaščiteni v skladu z veljavnimi zakoni z uporabo potrebnih podlag za prenos, kot so ustrezne standardne pogodbene klavzule Evropske komisije ali sklep Evropske komisije o ustreznosti za prenos podatkov zunaj Evropskega gospodarskega prostora. Tudi od naših obdelovalcev zahtevamo, da upoštevajo zahteve, ki jih določa veljavna zakonodaja.

4.7 Obdobje hrambe osebnih podatkov

Osebne podatke bomo hranili toliko časa, kolikor bo potrebno ob upoštevanju naših poslovnih potreb, ali dokler se posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ne odjavi ali dokler ne zaprosi za odstranitev osebnih podatkov. Osebni podatki se hranijo v skladu z veljavno lokalno zakonodajo.

Razen če uporabnik prej ne zahteva odstranitve osebnih podatkov, osebne podatke hranimo za namene B2B, dokler je uporabnik zaposlen v organizaciji. Če se naloge uporabnika spremenijo tako, da mu ni več mogoče nameniti tržnih ukrepov ali glasil, se njegovi kontaktni podatki odstranijo ali anonimizirajo. Vendar je uporabnik odgovoren, da nas obvesti o spremembi svojih nalog.

4.8 Načela varstva osebnih podatkov

Varnost zbranih podatkov zagotavljamo z ustreznimi tehničnimi in organizacijskimi ukrepi.

Pravico do obdelave osebnih podatkov imajo samo naši pooblaščeni predstavniki in pooblaščeni zunanji ponudniki storitev, ki delujejo v našem imenu. Omejen dostop do osebnih podatkov smo odobrili le osebam, ki ta dostop potrebujejo. Sistem je zaščiten v skladu z našo varnostno politiko.

4.9 Vaše pravice do osebnih podatkov

Pravico imate zahtevati kopijo svojih osebnih podatkov v registru. Zahtevo morate poslati v pisni obliki na e-poštni naslov, naveden v tem pravilniku o zasebnosti.

Prav tako imate pravico, da nam prepoveste uporabo vaših osebnih podatkov, če ne obstaja pravna podlaga za obdelavo vaših osebnih podatkov. Prav tako imate pravico zahtevati, da omejimo obdelavo vaših podatkov. Poleg tega imate pravico od nas zahtevati, da popravimo napačne podatke, in zahtevati, da izbrišemo podatke o vas. Zahteve za zgoraj navedene elemente je treba poslati na zgoraj navedene kontaktne podatke. Prav tako imate pravico, da pri organu za varstvo podatkov vložite zahtevek v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov.

Če želite uveljavljati eno od svojih pravic kot posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, izpolnite spodnji obrazec in ga pošljite uradu za varstvo podatkov po pošti ali po e-pošti. Ne pozabite priložiti dokumentov, ki potrjujejo vašo identiteto.

Obrazec za zahtevo glede varstva podatkov

Prav tako imate pravico, da vložite pritožbo pri nadzornem organu. V Sloveniji se lahko obrnete na Informacijski pooblaščenec: gp.ip(at)ip-rs.si.

4.10 Spremembe pravilnika o zasebnosti

Imamo pravico, da občasno spremenimo to politiko zasebnosti in njeno politiko obdelave osebnih podatkov v skladu z veljavno zakonodajo.

5. Oprostitev odgovornosti

Vsa razpoložljiva vsebina na tem spletnem mestu, vključno z informacijami, gradivom, funkcijami in programsko opremo, je na voljo takšna, kot je, brez kakršnega koli izrecnega ali implicitnega jamstva glede uporabe, uporabnosti ali primernosti za določene namene.

Ne jamčimo, da so informacije na tem spletnem mestu pravilne ali popolne. Prav tako ne jamčimo za zanesljivost priporočil, ocen, navodil ali drugih informacij, ki so na voljo na tem spletnem mestu ali prek njega. Informacije, storitve in programsko opremo, ki so na voljo na tem spletnem mestu, ter izdelke, opisane na tem mestu, lahko kadar koli spremenimo, ne da bi s tem prevzeli kakršno koli odgovornost.

Uporabnik uporablja to spletno mesto na lastno odgovornost. V nobenem primeru ne odgovarjamo za izgube, ki jih je mogoče pripisati uporabi (ali nezmožnosti uporabe) tega spletnega mesta, vključno z motnjami v delovanju, napakami ali opustitvami informacij, storitev ali programske opreme, ki je na voljo na spletnem mestu. Prav tako ne moremo biti odgovorni za napade virusov, ki jih povzroči uporaba spletnega mesta.

Ta omejitev odgovornosti velja za vse izgube, neposredne ali posredne, vključno z izgubljenim zaslužkom, operativnimi izgubami, izgubo podatkov, programov ali drugih podatkov v uporabnikovem sistemu za obdelavo podatkov. Ta omejitev odgovornosti velja, čeprav smo bili izrecno opozorjeni na možnost nastanka škode.

Ne prevzemamo nobene odgovornosti za spletne strani, ki niso v naši lasti in do katerih lahko uporabnik dostopa s te spletne strani. Uporabnik zato uporablja takšna spletna mesta izključno na lastno odgovornost.

Ne odgovarjamo za uporabnikovo uporabo vsebine tega spletnega mesta, vključno v zvezi s kršitvijo pravic tretjih oseb z uporabo tega spletnega mesta ali njegovih informacij/funkcij.