Erklæring om privatlivsbeskyttelse og ansvarsfraskrivelse

Denne webside tilhører og administreres af Teknos Group Oy og/eller dets datterselskaber ("Teknos").  Hvis du anvender websiden, accepterer du indholdet af nedenstående vilkår og betingelser. 

1. Copyright

Copyright for materialet på websiden og den software, der er tilgængelig her, tilhører Teknos. Teknos giver udelukkende brugerne af denne webside tilladelse til at se og downloade materiale til personlig og ikke-kommerciel brug. Denne tilladelse omfatter ikke nogen som helst overdragelse af rettigheder til materialerne eller softwaren.

Desuden er denne tilladelse givet med følgende begrænsninger:

1. Angivelsen af copyright og andre beskyttede rettigheder skal bibeholdes.

2. Det er ikke tilladt at foretage ændringer af materialerne.

3. Ingen materialer må på nogen måde blive kopieret, reproduceret, udsendt, overdraget eller overført.

2. Varemærker

Varemærker og logoer på denne webside tilhører Teknos. Brugeren får ingen form for licens eller tilladelse til at anvende varemærker og/eller logoer uden Teknos' udtrykkelige tilladelse.

3. Internationale brugere, gældende lovgivning og retskreds

Teknos garanterer ikke, at materialerne på denne webside eller de produkter, der er beskrevet på den, er anvendelige eller tilgængelige i alle lande.

Nærværende vilkår og betingelser er underlagt finsk lov. Tvister i forbindelse med nærværende vilkår og betingelser og brugen af denne webside skal afgøres af byretten i Helsingfors, Finland.

4. Privatlivspolitik

4.1 Dataansvarlig

Data Protection Office (DPO)
Teknos Group Oy
P.O Box 107 / Takkatie 3
00371 Helsinki, Finland

eller

dpo@teknos.com

Teknos respekterer ukrænkeligheden af enhver person, der besøger Teknos' webside. Privatlivspolitikken fastlægger, hvordan og hvorfor Teknos kan indsamle og bruge oplysninger.

For at udøve dine rettigheder som registreret skal du udfylde formularen nedenfor og sende den til Data Protection Office, enten pr. post eller pr. e-mail. Glem ikke at vedhæfte de dokumenter, der bekræfter din identitet.

Formular for anmodning om databeskyttelse

4.2 Persondata

Teknos indsamler ikke identificerbare persondata (dvs. brugerens navn, adresse, telefonnummer eller mailadresse) via Teknos' webside, medmindre brugeren personligt har leveret sådanne data til Teknos og givet udtrykkeligt samtykke til behandling af sådanne oplysninger. Hvis brugeren ikke ønsker, at vedkommendes persondata bliver registreret, skal brugeren afstå fra at levere disse oplysninger til Teknos.

Persondata, der indsamles af Teknos, kan blandt andet omfatte følgende typer persondata og ændringer deraf og er altid særskilt baseret på karakteren af relationen og samarbejdet mellem Teknos og den registrerede:

Fornavn, efternavn, titel, oplysninger om stilling og/eller andre arbejdsrelaterede oplysninger, telefonnummer, e-mailadresse, postadresse, aldersgruppe, køn, virksomhedsnavn repræsenteret af den registrerede person.  
Politik om cookies

4.3 Formål med og juridisk grundlag for behandling af persondata

Hvis brugeren leverer sine persondata til Teknos, kan Teknos opbevare og efterfølgende behandle disse oplysninger for at forstå brugerens specifikke behov og derved forbedre Teknos' produkter og serviceydelser. Teknos eller en tredjepart, f.eks. et opfyldelsescenter, kan anvende oplysningerne til at kontakte brugeren og/eller tilbyde tredjeparter ikke-identificerbare persondata om besøgende på Teknos' webside.  Behandlingen af persondata er baseret på Teknos legitime interesse eller det udtrykkelige samtykke fra den registrerede.

4.4 Andre oplysninger

Teknos vil lejlighedsvis automatisk indsamle oplysninger, der ikke er personligt identificerbare, f.eks. brugerens browsertype og operativsystem samt domænenavnet, hvorfra brugeren kom, da brugeren besøgte Teknos' webside.

4.5 Cookies

Teknos bruger cookies til at indsamle oplysninger angående brugen af vores webside. Teknos bruger også såkaldte sessionscookies til at gemme oplysninger om valg af sprog. De slettes dog automatisk. Teknos gemmer ikke følsomme persondata.

Politik om cookies

Hvis du ikke ønsker cookies, der indsamler oplysninger angående brugen af Teknos' webside på din computer, kan du fravælge dem i din browser, men det kan i nogle tilfælde påvirke din oplevelse og anvendelsen af Teknos' webside.

4.6. Almindelige kilder til oplysninger

De fleste af oplysningerne vedrører den registrerede eller det firma, han/hun repræsenterer. Persondata kan også indsamles fra tredjeparter såsom organisationer, der organiserer forskellige arrangementer eller aktiviteter relateret til maling.

4.7 Regelmæssige dataoverførsler uden for EU eller Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS)

Teknos benytter eksterne tjenesteudbydere til at behandle persondata. Disse behandler persondata på vegne af Teknos til de formål, der er nævnt i denne privatlivspolitik. Teknos garanterer, at outsourcing foregår i henhold til gældende lovgivning. De eksterne tjenesteudbydere må kun anvende persondata til levering af aftalte tjenester til Teknos og på de vilkår, der er aftalt med Teknos.

Ved håndtering af dine personlige data benytter Teknos udbydere, servere og ressourcer i mange forskellige lande. I et vist omfang overføres persondata også til andre selskaber i Teknos Group. Teknos overfører også dine persondata til lande uden for EU og EØS, hvor lovgivning om databeskyttelse er anderledes end europæisk lov. Teknos garanterer, at overførslen af data er legitim, og at persondataene er beskyttet i overensstemmelse med gældende lovgivning, ved især at anvende Europa-Kommissionens relevante standardkontraktsklausuler for dataoverførsel uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.

4.8 Opbevaringsperiode for persondata

Persondata vil blive opbevaret så længe, det er nødvendigt, med henblik på Teknos' forretningsbehov og i overensstemmelse med gældende lovgivning.

4.9 Principper for beskyttelse af persondata

Teknos garanterer sikkerheden for data, der indsamles ved brug af passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger.

Kun autoriserede repræsentanter for Teknos og autoriserede eksterne tjenesteudbydere, der handler på Teknos vegne, har ret til at behandle persondata. Teknos har kun givet begrænset adgang til persondata til personer, der har brug for denne adgang. Systemet er beskyttet i overensstemmelse med Teknos' sikkerhedspolitik.

4.10 Dine rettigheder vedrørende persondata

Du har ret til at anmode om en kopi af dine persondata i registret. Anmodningen skal foretages skriftligt til den e-mailadresse, der er nævnt i denne privatlivspolitik.

Du har også ret til at forbyde Teknos at bruge dine persondata, hvis der ikke er noget juridisk grundlag for behandling af dine persondata. Du har også ret til at anmode Teknos om at begrænse behandlingen af dine data. Du har desuden ret til at anmode Teknos om at rette forkerte oplysninger og at anmode Teknos om at slette oplysninger om dig. Anmodninger om ovennævnte emner skal foretages til ovennævnte kontaktoplysninger. Du har også ret til at indgive et krav vedrørende behandling af dine persondata til databeskyttelsesmyndigheden.

For at udøve dine rettigheder som registreret skal du udfylde formularen nedenfor og sende den til Data Protection Office, enten pr. post eller pr. e-mail. Glem ikke at vedhæfte de dokumenter, der bekræfter din identitet.

Formular for anmodning om databeskyttelse

4.11 Ændringer af privatlivpolitik

Teknos har ret til, fra tid til anden, at ændre denne privatlivspolitik og dens politik for behandling af persondata i henhold til gældende lovgivning.

5. Ansvarsfraskrivelse

Alt indhold, der er tilgængeligt på denne webside, herunder oplysninger, materialer, funktioner og software, er gjort tilgængeligt, som det er og forefindes, uden nogen form for udtrykt eller implicit garanti med hensyn til brugen, anvendeligheden eller egnetheden til specifikke formål.

Teknos garanterer ikke for, at oplysningerne på dette websted er korrekte eller fuldstændige. Teknos garanterer heller ikke for pålideligheden af anbefalinger, vurderinger, instruktioner eller andre oplysninger, der er tilgængelige på eller via dette websted. Teknos kan på ethvert tidspunkt foretage ændringer af oplysninger, serviceydelser og software, der er tilgængelige på dette websted, samt produkter, der er beskrevet herpå, uden at Teknos derved påtager sig noget ansvar.

Brugen af dette websted sker på brugerens eget ansvar. Teknos kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for tab, der kan tilskrives brugen (eller den manglende evne til at bruge) dette websted, herunder funktionsfejl eller andre fejl eller udeladelser i oplysninger, serviceydelser eller software, der er tilgængelige på denne webside. Teknos kan heller ikke holdes ansvarlig for virusangreb, der er forårsaget af brugen af denne webside.

Denne begrænsning af ansvar gælder for alle tab, direkte eller indirekte, herunder tabt fortjeneste, driftstab, tab af data, programmer eller andre data på brugerens databehandlingssystem. Denne begrænsning af ansvar er gældende, selv hvis Teknos udtrykkeligt er blevet gjort opmærksom på muligheden for skader.

Teknos påtager sig intet ansvar for websider, der tilhører andre end Teknos, og som brugeren har adgang til fra denne webside. Brugen af sådanne websider sker derfor udelukkende på brugerens eget ansvar.

Teknos er ikke ansvarlig for brugerens anvendelse af indholdet på denne webside, herunder i forbindelse med krænkelse af tredjeparts rettigheder ved at bruge denne webside eller dens oplysninger/funktioner.