Chính sách bảo mật và khuyến cáo

Trang web này thuộc quyền sở hữu của và được quản lý bởi Teknos Group Oy và/hoặc bởi những công ty thuộc quyền sở hữu của Teknos, được gọi tắt là "Teknos". Việc truy cập trang web này đồng nghĩa với việc quý vị chấp nhận những nội dung và điều khoản sau:

1. Bản quyền

Bản quyền về tài liệu và những phần mềm cung cấp trên trang web này thuộc về Teknos. Teknos cho phép người truy cập xem và tải về những tài liệu trên trang web này cho mục đích sử dụng cá nhân và phi thương mại. Điều ngày không có nghĩa chúng tôi chuyển giao quyền sở hữu tài liệu hoặc phần mềm.

Ngoài ra, quyền sử dụng này được cho phép với cái điều kiệu sau:

1. Người truy cập phải đề cập đến bản quyền và các quyền bảo vệ khác.

2. Không được phép chỉnh sửa tài liệu.

3. Không được phép copy, tái sản xuất, lan truyền, chuyển giao hoặc truyền tải dưới mọi hình thức. 

2. Thương hiệu

Những thương hiệu và logo trên website này tài sản của Teknos. Người truy cập không được phép sử dụng thương hiệu và/hoặc logo khi được Teknos cho phép. 

3. Người truy cập quốc tế, luật áp dụng và nơi lập tòa án

Teknos không cam đoan những dữ liệu trên trang web này hoặc sản phẩm được miêu tả ở đây có hiệu lực trên mọi quốc gia.

Những điều khoản này dựa trên luật pháp Phần Lan. Các tranh chấp liên quan đến điều khoản và quyền sử dụng trang web này sẽ được giải quyết tại toàn án Helsinki, Phần Lan.

4. Chính sách bảo mật

4.1 Phòng quản lý dữ liệu

Data Protection Office (DPO)
Teknos Group Oy
P.O Box 107 / Takkatie 3
00371 Helsinki, Finland

hoặc

dpo@teknos.com

Teknos tông trọng quyền bảo mật của mỗi cá nhân khi truy cập trang web của Teknos. Chính sách về quyền bảo mật miêu tả phương thức và lý do Teknos thu thập thông tin và sử dụng những thông tin này.

Để thực hiện quyền bảo mật thông tin của quý vị, xin vui lòng điền vào mẫu bên dưới (bằng tiếng Anh) và gửi về địa chỉ Văn phòng bảo mật thông tin (Data Protection Office) hoặc email. Xin vui lòng đính kèm giấy tờ xác thực danh tính của quý vị.

Mẫu yêu cầu về bảo mật thông tin (tiếng Anh)

4.2 Thông tin cá nhân

Teknos không thu thập thông tin nhận dạng cá nhân (chẳng hạn tên người truy cập, địa chỉ, số điện thoại, hoặc email) qua trang web của Teknos, ngoại trừ trường hợp người dùng cung cấp cho Teknos và nêu rõ đã cho phép thu thập những thông tin này. Nếu người truy cập không muốn Teknos thu thập thông tin cá nhân, người truy cập không được phép cung cấp những thông tin này cho Teknos. 

Thông tin cá nhân được Teknos thu thập có thể bao gồm những loại thông tin về cá nhân dưới đây và những thay đổi liên quan. Các thông tin này luôn dựa trên mối quan hệ và hợp tác giữa Teknos và chủ thể thông tin. 

Tên, họ, chức vụ, công việc và/ hoặc các thông tin liên quan đến công việc, số điện thoại, email, địa chỉ bưu điện, độ tuổi, giới tính, tên công ty mà người này đại diện.

Chính sách cookie

4.3 Mục đích và cơ sở pháp lý cho việc xử lý thông tin cá nhân

Nếu người truy cập cung cấp thông tin cá nhân của mình cho Teknos, Teknos được phép lưu giữ và xử lý thông tin này để tìm hiểu nhu cầu của người truy cập, và qua đó cải thiện sản phẩm và dịch vụ của mình. Teknos và bên thứ ba, chẳng hạn nhà cung cấp dịch vụ, có thể sử dụng thông tin để liên hệ người truy cập và/ hoặc có thể cung cấp cho bên thứ ba những dữ liệu không có tính nhận dạng cá nhân về người truy cập. Việc xử lý thông tin cá nhân dựa trên lý do hợp pháp của Teknos hoặc sự cho phép sử dụng được chủ thể dữ liệu nêu rõ. 

4.4 Các thông tin khác

Teknos đôi khi tự động thu thập thông tin không có tính nhận dạng cá nhân, chẳng hạn loại trình duyệt web hoặc hệ điều hành của người truy cập, cũng như tên miền mà người này sử dụng để truy cập trang web của Teknos.

4.5 Cookies

Teknos sử dụng cookie để thu thập thông tiên liên quan đến cách sử dụng trang web của chúng tôi. Teknos sử dụng cookie ngắn hạn để lưu giữ lựa chọn ngôn ngữ truy cập của người sử dụng. Tuy nhiên những thông tin này được xóa ngay lập tức. Teknos không lưu giữ bất cứ thông tin riêng tư cá nhân nào.  

Chính sách cookie

Nếu quý vị không muốn cookie thu thập thông tin liên quan đến việc quý vị truy cập trang web của Teknos trên thiết bị của mình, quý vị có thể xóa bỏ lựa chọn trên trình duyệt web của mình, nhưng điều này có thể ảnh hưởng đến trải nghiệm và quá trình quý vị truy cập trang web của Teknos.

4.6. Nguồn gốc thông tin

Đa số các thông tin được thu thập liên quan đến chủ thể dữ liệu hoặc công ty mà người đó đại diện. Thông tin cá nhân có thể đến từ các bên thứ ba, chẳng hạn các tổ chức chuyên tổ chức các sự kiện và hoạt động trong lĩnh vực sơn.

4.7 Chuyển dữ liệu ra khỏi khu vực liên minh châu Âu (EU) hoặc khối kinh tế châu Âu (EEA)

Teknos sử dụng một số nhà cung cấp dịch vụ để xử lý thông tin cá nhân thay cho Teknos với các mục đích đề cập trong chính sách này. Teknos cam kết việc sử dụng dịch vụ tuân theo luật pháp hiện hành. Các nhà cung cấp dịch vụ chỉ được phép sử dụng thông tin cá nhân cho mục đích nêu trên hợp đồng và các điều khoản được ký kết với Teknos. 

Trong trường hợp Teknos có sử dụng nhà cung cấp dịch vụ để xử lý thông tin cá nhân, hệ thống máy chủ và nguồn được đặt tại nhiều quốc gia. Thông tin cá nhân có thể được chuyển đến các công ty thuộc Teknos Group trong một mức độ nào đó. Teknos cũng chuyển thông tin cá nhân của quý vị đến các quốc gia ngoài khu vực liên minh châu Âu (EU) và khu vực kinh tế châu Âu (EEA). Luật về bảo vệ thông tin cá nhân ở những nước này có thể khác với luật của châu Âu. Teknos cam kết việc chuyển thông tin cá nhân là hợp pháp và thông tin cá nhân được bảo mật dựa theo luật hiện hành, cụ thể là dựa theo các Điều khoản hợp đồng tiêu chuẩn của Ủy ban châu Âu liên quan đến việc chuyển thông tin ra khỏi khu vực liên minh châu Âu.

4.8 Thời hạn lưu giữ thông tin cá nhân

Thông tin cá nhân được lưu giữ trong thời hạn cần thiết cho nhu cầu kinh doanh của Teknos và tuân theo pháp luật của nước sở tại.

4.9 Nguyên tắc bảo mật thông tin cá nhân

Teknos cam kết sử dụng những biện pháp kỹ thuật và quản lý cần thiết để bảo đảm việc bảo mật dữ liệu. 

Chỉ những đại diện được ủy quyền bởi Teknos và những nhà cung cấp dịch vụ được ủy quyền bởi Teknos hoạt động trên danh nghĩa của Teknos được phép xử lý thông tin cá nhân. Teknos chỉ cho phép một số cá nhân được truy cập và tiếp cận thông tin. Hệ thống này được bảo vệ dựa theo chính sách an ninh của Teknos.

4.10 Quyền lợi của quý vị về bảo mật thông tin cá nhân

Quý vị có quyền yêu cầu một bản sao chứa tất cả thông tin cá nhân được lưu giữ liên quan đến mình. Yêu cầu phải được viết bằng văn bản và gửi tới địa chỉ email được đề cập trong chính sách bảo mật này. 

Quý vị có quyền ngăn cấm Teknos sử dụng thông tin cá nhân của mình nếu không dựa trên cơ sở pháp lý nào để xử lý thông tin về quý vị. Quý vị cũng có quyền yêu cầu Teknos hạn chế việc xử lý thông tin về mình. Quý vị có quyền yêu cầu Teknos sửa thông tin không đúng về mình và yêu cầu Teknos xóa thông tin liên quan đến mình. Các yêu cầu này phải được gửi đến địa chỉ liên hệ được đề cập phía trên. Quý vị cũng có quyền gửi khiếu nại về việc xử lý thông tin của mình đến các cơ quan bảo vệ thông tin dữ liệu.

Để thực hiện quyền bảo mật thông tin của quý vị, xin vui lòng điền vào mẫu bên dưới (bằng tiếng Anh) và gửi về địa chỉ Văn phòng bảo mật dữ liệu (Data Protection Office) hoặc email. Xin vui lòng đính kèm giấy tờ xác thực danh tính của quý vị.

Mẫu yêu cầu về bảo mật thông tin (tiếng Anh)

4.11 Thay đổi trong chính sách bảo mật

Teknos bảo lưu quyền được chỉnh sửa chính sách bảo mật này và các chính sách về việc xử lý thông tin cá nhân dựa trên pháp luật hiện hành.

5. Phạm vi trách nhiệm

Tất cả các nội dung trên trang web này, bao gồm thông tin, tài liệu, tính năng và phần mềm, được công khai như hiện trạng, và không có bất kỳ sự cam kết được nói rõ hay ẩn ý liên quan đến việc sử dụng, tính ứng dụng hoặc thích hợp cho một mục đích cụ thể nào.

Teknos không cam kết rằng nội dung trên trang web này là hoàn toàn đúng hoặc hoàn thiện. Đồng thời, Teknos cũng không đảm bảo sự tin cậy của các khuyến nghị, đánh giá, hướng dẫn hoặc các thông tin khác công khai trên hoặc thông qua trang web này. Teknos thỉnh thoảng thay đổi thông tin, dịch vụ và phần mềm đăng trên trang web này, cũng như các sản phẩm được miêu tả ở đây, và Teknos không thừa nhận bất kể trách nhiệm nào liên quan đến những thay đổi này.

Người truy cập chấp nhận rủi ro khi sử dụng trang web này. Trong bất kỳ các tình huống nào Teknos không chịu trách nhiệm cho những tổn thất liên quan đến việc sử dụng (hoặc không có khả năng sử dụng) trang web này, bao gồm những trục trặc, lỗi hoặc bỏ xót những thông tin, dịch vụ hoặc phần mềm đăng tải trên trang web này. Teknos cũng không chịu trách nhiệm cho trường hợp nhiễm virus do truy cập trang web này.

Giới hạn trách nhiệm này được áp dụng cho mọi tổn thất, trực tiếp hoặc gián tiếp, bao gồm tổn thất về tài chính, hoạt động, thông tin dữ liệu, chương trình ứng dụng hoặc các dữ liệu khác trên thiết bị xử lý dữ liệu của người truy cập. Giới hạn trách nhiệm này được áp dụng ngay cả trong trường hợp Teknos đã công khai thông báo về khả năng thiệt hại. 

Teknos không chịu trách nhiệm cho các trang web không thuộc sở hữu của Teknos mà quý vị có thể truy cập thông qua trang web này. Do đó người truy cập hoàn toàn chịu trách nhiệm cho việc truy cập các trang web đó.  

Teknos không chịu trách nhiệm cho việc người truy cập sử dụng nội dung trên trang web này, bao gồm việc vi phạm quyền của bên thứ ba khi sử dụng trang web này hoặc những thông tin/ chức năng trên trang web này.