Vastutuse piirid

See veebisait kuulub Teknos Group Oy-le ja/või Teknose tütarettevõttele, kes ühtlasi seda ka haldab.

1. Autoriõigus
Sellel veebisaidil sisalduva materjali ja siin saadaval oleva tarkvara autoriõigus kuulub Teknosele.

Teknos lubab kasutajatel sellel veebisaidil olevaid materjale vaadata ja alla laadida ainult isiklikeks mittekaubanduslikuks otstarbeks. See luba ei tähenda materjalide ega tarkvara õiguste üleandmist.

Lisaks kaasnevad loaga järgmised piirangud: 
1. Autoriõiguste ja muude kaitstud õiguste märget tuleb säilitada. 
2. Materjalide muutmine ei ole lubatud. 
3. Materjale ei tohi kopeerida, reprodutseerida, levitada ega edastada mingil viisil. 

2. Kaubamärk
Selle saidi kaubamärgid ja logod on Teknose omand. Kasutajal pole litsentsi ega õigust kasutada kaubamärke ja/või logosid ilma Teknose selgesõnalise nõusolekuta.. 

3. Rahvusvahelised kasutajad, kohaldatavad õigused ja kohad
Teknos ei garanteeri, et käesoleval veebilehel olevad materjalid või siin kirjeldatud tooted on kohaldatavad või kättesaadavad kõikides riikides. 

Need tingimused vastavad Soome seadusandlusele. Vaidlusi käesolevate tingimustega ja selle veebisaidi kasutamisega lahendab Helsingi linnaosa ringkonnakohus.

4. Privaatsuspoliitika
Teknos austab Teknose veebisaiti külastavate isikute privaatsust. Privaatsuspoliitika määrab, kuidas Teknos saab teavet koguda ja kasutada.

4.1 Isikuandmed
Teknos ei kogu veebisaidil identifitseeritavaid isikuandmeid (s.o. kasutaja nime, aadressi, telefoninumbreid või e-posti aadresse), välja arvatud juhul, kui kasutaja on esitanud need andmed Teknosele isiklikult. Kui kasutaja ei soovi oma isikuandmeid registreerida, peab kasutaja hoiduma selle teabe edastamisest Teknosele.
Kui kasutaja annab Teknosele oma isikuandmed, võib Teknos need andmed salvestada ja seejärel neid töödelda, et mõista kasutaja konkreetseid vajadusi ning parandada Teknose tooteid ja teenuseid. Teknos või kolmas osapool, nt täitekeskus võib seda teavet kasutada ühenduse saamiseks kasutajaga ja/või pakkuda kolmandatele isikutele Teknose veebisaidi külastajate tuvastamata isikuandmeid.

4.2 Muud andmed
Teknos kogub automaatselt teavet, mis pole isiklikult tuvastatav, nt kasutaja brauseri tüüp ja operatsioonisüsteem ning domeeninimi, kust kasutaja teknose veebisaidile saabus.

4.3 Küpsised
Teknos kasutab küpsiseid, et koguda teavet veebisaidi kasutamise kohta. Teknos kasutab seansiküpsiseid, et salvestada teavet keelevaliku kohta. Need kustutatakse automaatselt. Teknos ei salvesta tundlikke isikuandmeid.

Kui te ei soovi küpsiseid, mis koguvad teavet Teknose veebisaitide kasutamise kohta, võite need oma brauseris tühistada, kuid mõnel juhul võib see mõjutada teie kogemust veebisaidi kasutamisel.

5. Vastutusest lahtiütlemine
Sellel veebisaidil saadaolevat sisu, sealhulgas teavet, materjale, funktsioone ja tarkvara on võimalik kasutada sellisena nagu antud, ilma igasuguste selgesõnaliste või kaudsete garantiideta kasutamisel, kohaldamisel ja sobivusel konreetsetele eesmärkidele.


Teknos ei garanteeri, et teave sellel veebisaidil on õige või täielik. Teknos ei taga ka selle veebisaidi kaudu kättesaadavate soovituste, hinnangute, juhendite või muu teabe usaldusväärsust. Teknos võib igal ajal muuta käesoleval veebisaidil kättesaadavat teavet, teenuseid ja tarkvara, samuti siin kirjeldatud tooteid ilma, et Teknos võtaks sellega endale mingit vastutust.

Selle veebisaidi kasutamine toimub kasutaja enda vastutusel. Teknos ei vastuta ühelgi juhul kahjude eest, mis võivad olla tingitud selle veebisaidi kasutamisest (või selle kasutamisvõime puudumisest), sealhulgas veebisaidil kättesaadava teabe, teenuste või tarkvaraga seotud rikete, vigade või puudumise eest. Samuti ei vastuta Teknos veebisaidi kasutamisega seotud viiruste rünnakute eest.

See vastutuse piiramine kehtib kõigi otseste või kaudsete kahjude, sealhulgas kaotatud sissetulekute, tegevuskahjude, andmete, programmide või muude andmete kadumise kohta kasutaja andmetöötlussüsteemis. See vastutuse piiramine kehtib ka juhul, kui Teknos on selgesõnaliselt teavitanud kahju hüvitamise võimalusest.

Teknos ei vastuta teiste veebisaitide eest, millele kasutaja saab Teknose veebisaidilt juurdepääsu. Selliste veebisaitide kasutamine on ainuüksi kasutaja enda risk.

Teknos ei vastuta selle veebisaidi sisu kasutamise eest, sealhulgas kolmanda osapoole õiguste rikkumisega, kasutades seda veebisaiti või sellel olevat teavet / funktsioone.