Personvernerklæring og ansvarsfraskrivelse

Dette nettstedet tilhører og administreres av Teknos Group Oy og/eller dets tilknyttede selskaper («Teknos»).  Ved å bruke dette nettstedet godtar du innholdet i vilkårene nedenfor. 

1. Opphavsrett

Teknos har opphavsretten til materiellet og programvaren som er tilgjengelig på dette nettstedet. Teknos tillater at brukere viser og laster ned materiell fra dette nettstedet kun til personlig, ikke-kommersiell bruk. Denne tillatelsen innebærer ikke overdragelse av rettigheter knyttet til materiellet eller programvaren.

Denne tillatelsen gis dessuten med følgende begrensninger:

1. Angivelse av opphavsrett og andre beskyttede rettigheter må opprettholdes.

2. Det er ikke tillatt å endre materiellet på noen måte.

3. Det er ikke tillatt å kopiere, reprodusere, kringkaste, overføre eller sende materiellet på noen måte.

2. Varemerker

Varemerker og logoer på dette nettstedet er Teknos' eiendom. Brukeren gis ingen form for lisens eller tillatelse til å bruker varemerker og/eller logoer uten etter Teknos' uttrykkelige samtykke.

3. Internasjonale brukere, gjeldende lov og verneting

Teknos garanterer ikke at materiellet på dette nettstedet eller produktene beskrevet her, gjelder eller er tilgjengelige i alle land.

Disse vilkårene er underlagt finsk lov. Tvister i forbindelse med disse vilkårene og bruken av dette nettstedet skal prøves for tingretten i Helsingfors i Finland.

4. Retningslinjer for personvern

4.1 Behandlingsansvarlig

Data Protection Office (DPO)
Teknos Group Oy
P.O. Box 107 / Takkatie 3
00371 Helsinki, Finland

eller

dpo@teknos.com

Teknos respekterer privatlivet til alle som besøker Teknos' nettsted. Retningslinjene for personvern beskriver hvordan og hvorfor Teknos kan innhente opplysninger og bruke disse opplysningene.

For og utøve dine rettigheter som personen opplysningene gjelder, fyller du ut skjemaet nedenfor og sender det til Data Protection Office, enten per post eller e-post. Husk å legge ved dokumenter som bekrefter din identitet.

Skjema for personvernhenvendelser

4.2 Personopplysninger

Teknos innhenter ikke identifiserende personopplysninger (brukerens navn, adresse, telefonnummer eller e-postadresse) via Teknos' nettsted, med mindre brukeren personlig har oppgitt slike opplysninger til Teknos og uttrykkelig samtykket i behandling av slike opplysninger. Hvis brukeren ikke ønsker at hans/hennes opplysninger registreres, må brukeren unnlate å oppgi disse opplysningene til Teknos.

Personopplysninger som Teknos innhenter, kan omfatte blant annet følgende typer personopplysninger og endringer av disse og er alltid individuelt basert på typen relasjon og samarbeid mellom Teknos og personen opplysningene gjelder:

Fornavn, etternavn, tittel, jobbrelaterte og/eller andre yrkesrelaterte opplysninger, telefonnummer, e-postadresse, postadresse, aldersgruppe, kjønn, navn på selskapet som den registrerte personen representerer.

Retningslinjer for informasjonskapsler

4.3 Formål med og juridiske grunner til behandling av personopplysninger

Hvis brukeren oppgir sine personopplysninger til Teknos, kan Teknos lagre og siden behandle disse opplysningene for å sette seg inn i brukerens bestemte behov og dermed forbedre Teknos' produkter og tjenester. Teknos eller en tredjepart, f.eks. et logistikksenter, kan bruke opplysningene til å kontakte brukeren og/eller kan tilby tredjeparter ikke-identifiserende opplysninger om personer som besøker Teknos' nettsted. Behandlingen av personopplysninger er basert på Teknos' legitime interesser eller et uttrykkelig samtykke gitt av den opplysningene gjelder.

4.4 Andre opplysninger

Av og til vil Teknos automatisk innhente opplysninger som ikke identifiserer personen, det være seg nettlesertype og operativsystem samt domenenavnet som brukeren kom fra når vedkommende besøkte Teknos' nettsted.

4.5 Informasjonskapsler

Teknos bruker informasjonskapsler («cookies») til å samle inn opplysninger om bruken av nettstedene våre. Teknos bruker også såkalte øktinformasjonskapsler for å lagre opplysninger om valg av språk. Disse slettes automatisk. Teknos lagrer ikke sensitive personopplysninger.

Retningslinjer for informasjonskapsler

Hvis du ikke ønsker at informasjonskapsler skal samle inn opplysninger om bruken av Teknos' nettsteder på din datamaskin, kan du velge dem bort i nettleseren, men dette kan i enkelte tilfeller påvirke opplevelsen og bruken av Teknos' nettsteder.

4.6. Vanlige kilder til opplysninger

De fleste opplysningene er enten knyttet til personen opplysningene gjelder, eller til selskapet han/hun representerer. Personopplysninger kan også innhentes fra tredjeparter, for eksempel organisasjoner som står bak ulike arrangementer eller aktiviteter knyttet til maling.

4.7 Vanlig dataoverføring til land utenfor EU eller EØS

Teknos bruker eksterne tjenesteleverandører til å behandle personopplysninger på vegne av Teknos til formålene nevnt i disse retningslinjene for personvern. Teknos garanterer at outsourcing skjer i tråd med gjeldende lov. De eksterne tjenesteleverandørene kan bare bruke personopplysningene til å levere de avtalte tjenestene til Teknos og under vilkårene som er avtalt med Teknos.

Ved håndtering av personopplysningene dine bruker Teknos tjenesteleverandører, servere og ressurser som befinner seg i mange ulike land. Personopplysninger overføres i en viss grad også til andre selskaper i Teknos-konsernet. Teknos overfører også personopplysningene dine til land utenfor EU og EØS, der personvernlovgivningen skiller seg fra europeisk lovgivning. Teknos garanterer at overføringen av opplysninger er legitim, og at personopplysningene beskyttes i tråd med gjeldende lover ved at det benyttes i særlig grad EU-kommisjonens relevante standard kontraktsklausuler for dataoverføring til land utenfor EØS-området.

4.8 Oppbevaringsperioder for personopplysninger

Personopplysninger blir oppbevart så lenge som nødvendig med hensyn til Teknos' forretningsbehov og i tråd med lokal gjeldende lovgivning.

4.9 Prinsipper for beskyttelse av personopplysninger

Teknos garanterer sikkerheten til opplysninger som er innhentet, ved å bruke egnede tekniske og organisatoriske tiltak.

Bare autoriserte representanter fra Teknos og autoriserte eksterne tjenesteleverandører som handler på vegne av Teknos, har rett til å behandle personopplysninger. Teknos har gitt begrenset adgang til personopplysninger bare til personer som trenger slik adgang. Systemet er beskyttet i tråd med Teknos' sikkerhetsretningslinjer.

4.10 Dine rettigheter i forbindelse med personopplysninger

Du har rett til å be om en kopi av personopplysningene vi har registrert. Henvendelsen må gjøres skriftlig til e-postadressen som er nevnt i disse retningslinjene for personvern.

Du har også rett til å forby Teknos å bruke personopplysningene dine hvis det ikke finnes rettslig grunnlag for å behandle personopplysningene. Du har også rett til å be Teknos om å begrense behandlingen av opplysningene dine. I tillegg har du rett til å be Teknos om å korrigere feil opplysninger og til å be Teknos om slette opplysninger om deg. Henvendelser om det ovenstående må sendes til oss ved å bruke kontaktopplysningene nevnt ovenfor. Du har også rett til å klage til datatilsynet vedørende behandlingen av personopplysningene dine.

For og utøve dine rettigheter som personen opplysningene gjelder, fyller du ut skjemaet nedenfor og sender det til Data Protection Office, enten per post eller e-post. Husk å legge ved dokumenter som bekrefter din identitet.

Skjema for personvernhenvendelser

4.11 Endringer i retningslinjene for personvern

Teknos har rett til fra tid til annen å endre disse retningslinjene for personvern for å behandle personopplysningene i tråd med gjeldende lovgivning.

5. Ansvarsfraskrivelse

Alt tilgjengelig innhold på dette nettstedet, inkludert informasjon, materiell, funksjoner og programvare, gjøres tilgjengelig i sin eksisterende form, uten noen uttrykt eller underforstått garanti med hensyn til bruk, anvendelighet eller egnethet for bestemte formål.

Teknos garanterer ikke at informasjonen på nettstedet er korrekt eller fullstendig. Ei heller garanterer Teknos påliteligheten til anbefalinger, vurderinger, anvisninger eller annen informasjon som er tilgjengelig på eller via dette nettstedet. Teknos kan når som helst endre informasjonen, tjenestene og programvaren som er tilgjengelig på dette nettstedet, så vel som produktene som beskrives der, uten at Teknos dermed tar på seg ansvar.

Bruk av dette nettstedet skjer på brukerens egen risiko. Teknos skal ikke under noen omstendighet være ansvarlig for tap som kan tilskrives bruk av (eller manglende evne til å bruke) dette nettstedet, inkludert funksjonssvikt, feil eller utelatelser i informasjonen, tjenestene eller programvaren som er tilgjengelig på dette nettstedet. Ei heller kan Teknos holdes ansvarlig for virusangrep som skyldes bruk av nettstedet.

Denne ansvarsbegrensningen gjelder alle tap, direkte eller indirekte, inkludert tapt inntekt, driftstap, tap av data, programmer eller andre data på brukerens databehandlingssystem. Denne ansvarsbegrensningen gjelder selv om Teknos uttrykkelig har blitt gjort oppmerksom på muligheten for skader.

Teknos tar ikke på seg ansvar for nettsteder som tilhører andre enn Teknos, og som brukeren kan få tilgang til fra dette nettstedet. Bruk av slike nettsteder skjer derfor ene og alene på brukerens egen risiko.

Teknos er ikke ansvarlig for bruk av innholdet på dette nettstedet, inkludert i tilknytning til brudd på tredjeparts rettigheter og/eller dens informasjon/funksjoner.