Tietosuojaseloste ja vastuuvapauslauseke

Päivitetty 16.3.2022

Tämän verkkosivuston omistaja ja hallinnoija on Teknos Group Oy ja/tai sen tytäryhtiöt (”Teknos” tai ”me”).  Käyttämällä tätä verkkosivustoa hyväksyt jäljempänä olevien ehtojen sisällön. 

1. Tekijänoikeus

Tekijänoikeudet tällä verkkosivustolla olevaan aineistoon ja ohjelmistoihin kuuluvat Teknokselle. Sallimme käyttäjien katsella ja ladata tämän verkkosivuston sisältämiä materiaaleja vain henkilökohtaiseen, ei-kaupalliseen käyttöön. Tämä lupa ei merkitse materiaalien tai ohjelmistojen oikeuksien siirtoa.

Lisäksi luvan myöntämistä koskevat seuraavat rajoitukset: 

1. Tekijänoikeudesta ja muista suojatuista oikeuksista on oltava maininta. 
2. Materiaaleihin ei saa tehdä muutoksia. 
3. Materiaaleja ei saa millään tavalla kopioida, jäljentää, lähettää, siirtää tai välittää. 

2. Tavaramerkit

Tällä verkkosivustolla olevat tavaramerkit ja logot ovat Teknoksen omaisuutta. Käyttäjä ei saa minkäänlaista lisenssiä tai lupaa käyttää tavaramerkkejä ja/tai logoja ilman nimenomaista suostumustamme.

3. Kansainväliset käyttäjät, sovellettava lainsäädäntö ja oikeuspaikka

Emme takaa, että tämän verkkosivuston materiaalit tai siinä kuvatut tuotteet ovat sovellettavissa tai saatavilla kaikissa maissa.

Näihin ehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Näitä ehtoja ja tämän verkkosivuston käyttöä koskevat erimielisyydet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa. 

4. Tietosuojakäytäntö

4.1 Rekisterinpitäjä

Tietosuojavastaava (DPO)
Teknos Group Oy
PL 107 / Takkatie 3
00371 Helsinki, Suomi

tai

dpo@teknos.com

Kunnioitamme jokaisen verkkosivuillamme vierailevan henkilön koskemattomuutta. Tietosuojaselosteessa kerrotaan, miksi keräämme tietoja ja miten hyödynnämme kerättyjä tietoja.

Voit käyttää rekisteröidyn oikeuksiasi täyttämällä alla olevan lomakkeen ja lähettämällä sen tietosuojavastaavalle joko postitse tai sähköpostitseLiitä mukaan kopio henkilöllisyystodistuksestasi.

Tietosuojalomake

4.2 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeudellinen perusta

Jos annat meille henkilötietosi: 
a)     tilataksesi uutiskirjeemme, tarkoituksemme yhteystietojesi keräämiseen on tarjota sinulle palveluja, parantaa uutiskirjettä ja kertoa tuotteistamme ja palveluistamme; 
b)    lähettääksesi yhteydenottopyynnön, yhteystietojesi keräämisen tarkoituksena on vastata yhteydenottopyyntöösi; 
c)    tilataksesi raporttejamme ja/tai oppaitamme, tarkoituksemme yhteystietojesi keräämiseen on tarjota sinulle palveluja ja lähettää sinulle pyytämäsi raportti ja/tai opas.

Lisäksi, jos annat meille henkilötietojasi, voimme tallentaa ja myöhemmin käsitellä niitä ymmärtääksemme yksilöllisiä tarpeitasi ja parantaaksemme siten tuotteitamme ja palveluitamme tai kouluttaaksemme sinua ja mainostaaksemme sinulle asianmukaisia tuotteita ja palveluita jäljempänä kuvatuilla ehdoilla.

Kuluttajat: Kuluttajaliiketoiminnan yhteydessä henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn nimenomaiseen suostumukseen. 

Yritysasiakkaat:
Ammattilais- ja liiketoimintaan liittyvien henkilötietojen käsittelyssä henkilötietojen käsittely perustuu oikeutettuun etuumme. Toteutamme suoramarkkinointia vain oikeutetun edun perusteella henkilöille, jotka tyypillisesti tekevät päätöksiä asemansa perusteella ("B2B") tai valmistelevat päätöksiä tarjoamiemme tuotteiden ja palveluiden hankkimisesta. 

Lisäksi saatamme pyytää sinulta joitakin tunnistamiseen tarvittavia tietoja, jotta voimme täyttää rekisteröidyn oikeutesi. 

4.3 Henkilötiedot

Emme kerää tunnistettavissa olevia henkilötietoja (esim. nimeä, osoitetta, puhelinnumeroa tai sähköpostiosoitetta) verkkosivustomme kautta, ellet ole itse antanut kyseisiä tietoja meille. Lisäksi kuluttajaliiketoiminnan yhteydessä henkilötietoja käsitellään, kun nimenomainen suostumus kyseisten tietojen käsittelyyn on saatu. Jos et halua, että henkilötietosi rekisteröidään, sinun ei tule antaa edellä mainittuja tietoja meille.

Keräämämme henkilötiedot voivat muun muassa sisältää seuraavan tyyppisiä henkilötietoja ja niiden muutoksia, ja kyseisten tietojen kerääminen perustuu aina tilannekohtaisesti meidän ja sinun välisen suhteen ja yhteistyön luonteeseen: 

Etunimi, sukunimi, titteli, työtehtävä ja/tai muut työhön liittyvät tiedot, puhelinnumero, sähköpostiosoite, postiosoite, IP-osoite, ikäryhmä, sukupuoli, rekisteröidyn henkilön edustaman yrityksen nimi ja Teknoksen omistama aiempi sivustohistoria. 

Lisätietoja evästeiden käytöstä löydät evästekäytännöstä

4.4 Säännölliset tietolähteet

Keräämme henkilötietojasi pääasiassa silloin, kun annat meille tietojasi verkkosivustomme kautta tai otat meihin muulla tavoin yhteyttä. Voimme kerätä henkilötietoja myös evästeiden avulla.

4.5 Evästeet

Käytämme evästeitä kerätäksemme tietoa verkkosivustojemme käytöstä. 
Voit hallita evästeitä ja poistaa ne käytöstä evästekäytäntömme kautta.

Lisätietoja saat Evästekäytäntö-sivultamme.

4.6. Säännölliset tiedonsiirrot EU:n tai Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolelle

Käytämme ulkoisia palveluntarjoajia, jotka käsittelevät henkilötietoja meidän puolestamme tässä tietosuojakäytännössä mainittuihin tarkoituksiin. Takaamme, että ulkoistaminen tapahtuu sovellettavan lainsäädännön mukaisesti. Ulkoiset palveluntarjoajat saavat käyttää henkilötietoja vain sovittujen palveluiden tarjoamiseen meille kanssamme sovittujen ehtojen mukaisesti.

Käytämme henkilötietojesi käsittelyssä palveluntarjoajia, palvelimia ja resursseja useissa eri maissa. Joitakin henkilötietoja siirretään myös muille Teknos Groupin yrityksille. Siirrämme henkilötietojasi myös EU:n ja ETA:n ulkopuolelle, jossa tietosuojaan sovelletaan erilaista lainsäädäntöä kuin EU:ssa. Kun siirrämme henkilötietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, varmistamme, että tietojen siirto on laillista ja että henkilötiedot suojataan sovellettavan lainsäädännön mukaisesti käyttämällä tarvittavia siirtoperusteita, kuten Euroopan komission asiaankuuluvia mallisopimuslausekkeita tai Euroopan komission tietosuojan riittävyyttä koskevaa päätöstä tietojen siirtämisestä Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Vaadimme myös käsittelijöidemme noudattavan sovellettavan lainsäädännön vaatimuksia. 

4.7 Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin se on tarpeen, ottaen huomioon liiketaloudelliset tarpeemme, tai niin kauan kuin rekisteröity peruuttaa tilauksen tai henkilötietojen poistamista pyydetään. Henkilötietoja säilytetään paikallisen lainsäädännön mukaisesti.

Ellei käyttäjä pyydä poistamaan henkilötietoja aikaisemmin, säilytämme henkilötietoja B2B-tarkoituksiin niin kauan kuin käyttäjä on organisaation työntekijä. Jos käyttäjän tehtävät muuttuvat niin, ettei häntä voi enää kohdentaa markkinointitoimenpiteisiin tai uutiskirjeisiin, hänen yhteystietonsa joko poistetaan tai anonymisoidaan. Käyttäjän vastuulla on kuitenkin ilmoittaa meille tehtävien muutoksista. 

4.8 Henkilötietojen suojaamista koskevat periaatteet

Takaamme kerättyjen tietojen turvallisuuden käyttämällä asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä.

Vain valtuutetuilla edustajillamme ja puolestamme toimivilla valtuutetuilla ulkoisilla palveluntarjoajilla on oikeus käsitellä henkilötietoja. Olemme myöntäneet rajoitetun pääsyn henkilötietoihin vain niille, jotka sitä tarvitsevat. Järjestelmä on suojattu suojauskäytäntömme mukaisesti. 

4.9 Henkilötietoihisi liittyvät oikeudet

Sinulla on oikeus pyytää jäljennöstä rekisterissä olevista henkilötiedoistasi. Pyyntö on tehtävä kirjallisena tässä tietosuojakäytännössä mainittuun sähköpostiosoitteeseen.
 
Sinulla on myös oikeus kieltää meitä käyttämästä henkilötietojasi, ellei niiden käsittelylle ole oikeusperustaa. Sinulla on myös oikeus pyytää meitä rajoittamaan henkilötietojesi käsittelyä. Lisäksi sinulla on oikeus pyytää meitä korjaamaan sinua koskevat virheelliset tiedot ja poistamaan sinua koskevat tiedot. Edellä mainitut pyynnöt on lähetettävä käyttäen edellä mainittuja yhteystietoja. Sinulla on myös oikeus tehdä henkilötietojesi käsittelyä koskeva valitus tietosuojaviranomaiselle. 

Voit käyttää rekisteröidyn oikeuksiasi täyttämällä jäljempänä olevan lomakkeen ja lähettämällä sen tietosuojavastaavalle joko postitse tai sähköpostitse. Liitä mukaan kopio henkilöllisyystodistuksestasi. 

Tietosuojalomake 

Sinulla on myös oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle. Suomessa valvontaviranomaisena toimii tietosuojavaltuutettu. Tietosuojavaltuutetun verkkosivusto on osoitteessa tietosuoja.fi.

4.10 Muutokset tähän tietosuojakäytäntöön

Meillä on oikeus muuttaa tätä tietosuojakäytäntöä ja henkilötietojen käsittelykäytäntöämme sovellettavan lainsäädännön mukaisesti. 

5. Vastuuvapaus

Kaikki tällä verkkosivustolla oleva sisältö, mukaan lukien tiedot, materiaalit, toiminnot ja ohjelmisto, asetetaan saataville sellaisenaan ilman minkäänlaista nimenomaista tai epäsuoraa takuuta liittyen käyttöön, käyttökelpoisuuteen tai sopivuuteen tiettyyn tarkoitukseen.

Emme takaa, että tällä verkkosivustolla olevat tiedot ovat oikein ja täydellisiä. Emme myöskään takaa sellaisten suositusten, arvioiden, ohjeiden tai muiden tietojen luotettavuutta, jotka ovat saatavilla tällä verkkosivustolla tai sen kautta. Saatamme milloin tahansa tehdä muutoksia tällä verkkosivustolla saatavilla oleviin tietoihin, palveluihin ja ohjelmistoihin sekä sivustolla kuvattuihin tuotteisiin joutumatta siitä minkäänlaiseen vastuuseen.

Tämän verkkosivuston käyttö on käyttäjän omalla vastuulla. Emme ole missään olosuhteissa vastuussa vahingoista, joiden voidaan katsoa johtuvan tämän verkkosivuston käytöstä (tai osaamattomuudesta käyttää sitä), mukaan lukien verkkosivuston tietojen, palveluiden tai ohjelmistojen toimintahäiriöt, virheet ja puutteet. Meitä ei myöskään voi pitää vastuullisena verkkosivuston käytön aiheuttamista virushyökkäyksistä.

Tämä vastuun rajoitus koskee kaikkia suoria ja välillisiä vahinkoja, mukaan lukien ansioiden menetykset, liiketoiminnalliset tappiot, tietojen, ohjelmien tai käyttäjän tiedonkäsittelyjärjestelmän muiden tietojen menetykset. Tämä vastuun rajoitus on voimassa, vaikka meille olisi nimenomaisesti ilmoitettu vahinkojen mahdollisuudesta.

Emme ota vastuuta muiden kuin meidän omistamistamme verkkosivustoista, joille käyttäjä pääsee tältä verkkosivustolta. Tällaisten verkkosivustojen käyttö on siksi täysin käyttäjän omalla vastuulla.

Emme ole vastuussa käyttäjän tämän verkkosivuston sisällön käytöstä, mukaan lukien mahdollisesta kolmansien osapuolten oikeuksien rikkomisesta käyttämällä tätä verkkosivustoa ja/tai sen tietoja/toimintoja.