Privatumo pranešimas ir atsakomybės atsisakymas

Ši svetainė priklauso ir ją administruoja „Teknos Group Oy“ ir (arba) jos patronuojamosios įmonės („Teknos“).  Naudodamiesi šia svetaine, jūs sutinkate su toliau pateiktomis nuostatomis ir sąlygomis. 

1. Autorių teisės

Šioje svetainėje talpinamos medžiagos ir prieinamos programinės įrangos autorių teisės priklauso „Teknos“. „Teknos“ leidžia naudotojams peržiūrėti ir atsisiųsti medžiagą tik asmeniniais tikslais ir ne komerciniam naudojimui. Šis leidimas nereiškia teisių į medžiagą ar programinę įrangą perdavimo.

Be to, šis leidimas suteikiamas taikant šiuos apribojimus:

1. Reikia nurodyti autorių teises ir kitas saugomas teises.

2. Draužiama keisti patalpintą medžiagą.

3. Medžiagą draudžiama bet kokiu būdu kopijuoti, atkurti, platinti ar perduoti.

2. Prekių ženklai

Šioje svetainėje esantys prekių ženklai ir logotipai yra „Teknos“ nuosavybė. Naudotojas be aiškaus „Teknos“ sutikimo negauna jokios licencijos ar leidimo naudoti prekių ženklus ir (arba) logotipus.

3. Tarptautiniai naudotojai, taikytini įstatymai ir vieta

„Teknos“ neužtikrina, kad šioje svetainėje pateiktą medžiagą ar aprašomus gaminius galima naudoti ar įsigyti visose šalyse.

Šioms nuostatoms ir sąlygoms taikomi Suomijos įstatymai. Ginčai dėl šių nuostatų ir sąlygų ir šios svetainės naudojimo bus sprendžiami Helsinkio apygardos teisme (Suomija).

4. Privatumo politika

4.1 Duomenų valdytojas

Data Protection Office (DPO)
Teknos Group Oy
P.O Box 107 / Takkatie 3
00371 Helsinki, Finland

arba

dpo@teknos.com

„Teknos“ gerbia kiekvieno asmens, kuris lankosi „Teknos“ svetainėje, sąžiningumą. Privatumo politikoje nurodyta, kaip ir kodėl „Teknos“ renka informaciją ir naudoja surinktą informaciją.

Norėdami kaip duomenų subjektas pasinaudoti viena iš savo teisių, užpildykite toliau pateiktą formą ir išsiųskite ją Duomenų apsaugos biurui paštu arba el. paštu . Pridėkite dokumentus, patvirtinančius jūsų tapatybę.

Duomenų apsaugos prašymo forma

4.2 Asmeniniai duomenys

„Teknos“ per savo svetainę nerenka duomenų, pagal kuriuos galima nustatyti asmens tapatybę (pvz., naudotojo vardo, pavardės, telefono numerio ar el. pašto adreso), nebent naudotojas asmeniškai šiuos duomenis suteiktų „Teknos“ ir duotų aiškų sutikimą dėl šių duomenų apdorojimo. Jei naudotojas nenori, kad jo asmeniniai duomenys būtų registruojami, jis turi nepateikti jų „Teknos“.

Asmeninius duomenis, kuriuos surenka „Teknos“, be kita ko, gali sudaryti šio tipo asmeniniai duomenys ir jų pakeitimai ir šie duomenys visada apdorojami atskirai, atsižvelgiant į „Teknos“ ir duomenų subjekto santykių ir bendradarbiavimo prigimtį:

vardas, pavardė, pareigos, darbas ir (arba) kita su darbu susijusi informacija, telefono numeris, el. pašto adresas, pašto adresas, amžiaus grupė, lytis, įmonės, kurią atstovauja užsiregistravęs asmuo, pavadinimas. [Nuoroda: Slapukų politika]

4.3 Asmeninių duomenų apdorojimo tikslas ir teisinis pagrindas

Jei naudotojas „Teknos“ suteikia savo asmeninių duomenų, „Teknos“ šiuos duomenis gali saugoti ir apdoroti, kad suprastų konkrečius naudotojo poreikius ir tokiu būdu patobulintų „Teknos“ produktus ir paslaugas. „Teknos“ arba trečioji šalis, pvz., užsakymų vykdymo centras, gali pasinaudoti šia informacija, kad susisiektų su naudotoju ir (arba) pasiūlytų trečiosioms šalims neidentifikuojamų asmens duomenų apie „Teknos“ svetainės lankytojus.  Asmeninių duomenų apdorojimas pagrįstas teisėtais „Teknos“ interesais arba aiškiu duomenų subjekto duotu sutikimu.

4.4 Kiti duomenys

„Teknos“ retkarčiais automatiškai rinks informaciją, pagal kurią neįmanoma identitikuoti asmens, pvz., naudotojo naršyklės tipas ir operacinė sistema, taip pat domeno, iš kurio naudotojas apsilankė „Teknos“ svetainėje, pavadinimas.

4.5 Slapukai

„Teknos“ naudoja slapukus, kad rinktų informaciją, susijusią su mūsų svetainių naudojimu. „Teknos“ taip pat naudoja taip vadinamus seanso slapukus, kad įrašytų informaciją apie kalbos pasirinkimą. Tačiau, jie ištrinami automatiškai. „Teknos“ neįrašo jokios jautrios asmeninės informacijos.

Slapukų politika

Jei nenorite, kad slapukai rinktų informaciją apie „Teknos“ svetainių naudojimą iš jūsų kompiuterio, savo naršyklėje jų galite atsisakyti, tačiau, kai kuriais atvejais tai gali turėti poveikį jūsų patirčiai ir „Teknos“ svetainių naudojimuisi.

4.6. Įprasti informacijos šaltiniai

Didžioji dalis informacijos yra susijusi su duomenų subjektu arba jo atstovaujama įmone. Asmeniniai duomenys taip pat gali būti renkami iš trečiųjų šalių, pavyzdžiui, organizacijų, kurios organizuoja įvairius renginius ar veiklas, susijusias su dažymu.

4.7 Reguliarus duomenų perdavimas už ES ar Europos ekonominės erdvės (EEE) ribų

„Teknos“ asmeninių duomenų apdorojimui naudoja išorinių paslaugų teikėjų, kurie „Teknos“ vardu apdoroja asmeninius duomenis, paslaugas šioje privatumo politikoje minėtais tikslais. „Teknos“ užtikrina, kad veiklos ranga vykdoma pagal taikomus įstatymus. Išoriniai paslaugų teikėjai asmeninius duomenis gali naudoti tik paslaugų teikimui „Teknos“ ir tik pagal su „Teknos“ sutartas sąlygas.

Jūsų asmeninių duomenų tvarkymui „Teknos“ naudoja paslaugų teikėjus, serverius ir išteklius, esančius skirtingose šalyse. Tam tikru mastu asmeniniai duomenys taip pat perduodami kitoms „Teknos Group“ įmonėms. „Teknos“ taip pat jūsų asmeninius duomenis perduoda šalims, kurios nepriklauso ES ir EEE ir kuriose duomenų apsaugos įstatymai skiriasi nuo Europos įstatymų. „Teknos“ užtikrina, kad duomenų perdavimas yra teisėtas ir kad asmeniniai duomenys yra apsaugomi pagal taikomus įstatymus, remdamasi (ypač) Europos Komisijos atitinkamomis standartinėmis sutarčių sąlygomis dėl duomenų perdavimo už Europos ekonominės erdvės ribų.

4.8 Asmeninių duomenų saugojimo laikotarpis

Asmeniniai duomenys bus saugomi tiek laiko, kiek būtina, atsižvelgiant į „Teknos“ verslo poreikius ir pagal vietos teikomus teisės aktus.

4.9 Asmeninių duomenų apsaugos principai

„Teknos“ užtikrina duomenų, surinktų naudojant atitinkamas technines ir organizacines priemones, saugumą.

Tik įgalioti „Teknos“ atstovai ir įgalioti išoriniai paslaugų teikėjai, veikiantys „Teknos“ vardu, turi teisę apdoroti asmeninius duomenis. „Teknos“ ribotą prieigą prie asmeninių duomenų suteikia tik asmenims, kuriems reikia tokios prieigos. Sistema yra apsaugota pagal „Teknos“ saugumo politiką.

4.10 Jūsų teisės, susijusios su asmeniniais duomenimis

Turite teisę prašyti asmeninių duomenų, saugomų registre, kopijos. Prašymą reikia pateikti raštu el. pašto adresu, nurodytu privatumo politikoje.

Taip pat turite teisę drausti „Teknos“ naudoti jūsų asmeninę informaciją, jei jūsų asmeninių duomenų apdorojimui nėra teisinio pagrindo. Taip pat turite teisę prašyti „Teknos“ apriboti jūsų duomenų apdorojimą. Be to, turite teisę prašyti „Teknos“ pataisyti neteisingą informaciją ar ištrinti informaciją apie jus. Prašymai dėl minėtų veiksmų turi būti pateikiami pagal pirmiau nurodytą kontaktinę informaciją. Taip pat turite teisę duomenų apsaugos institucijai pateikti skundą dėl jūsų asmeninių duomenų apdorojimo.

Norėdami kaip duomenų subjektas pasinaudoti viena iš savo teisių, užpildykite toliau pateiktą formą ir išsiųskite ją Duomenų apsaugos biurui paštu arba el. paštu . Pridėkite dokumentus, patvirtinančius jūsų tapatybę.

Duomenų apsaugos prašymo forma

4.11 Privatumo politikos pakeitimai

„Teknos“ turi teisę laikas nuo laiko keisti šią privatumo politiką ir asmeninių duomenų apdorojimo politiką atsižvelgdama į taikomus teisės aktus.

5. Atleidimas nuo atsakomybės

Visas šioje svetainėje pasiekiamas turinys, įskaitant informaciją, medžiagą, funkcijas ir programinę įrangą, yra toks, koks yra, be aiškios ar numanomos garantijos dėl bet kokio jo naudojimo, taikymo ar tinkamumo konkretiems tikslams.

„Teknos“ negarantuoja, kad šioje svetainėje pateikta informacija yra teisinga ar išsami. „Teknos“ taip pat neužtikrina rekomendacijų, įvertinimų, instrukcijų ar kitos informacijos, kuri yra prieinama šioje svetainėje ar per ją, patikimumo. „Teknos“ bet kuriuo metu gali keisti šioje svetainėje prieinamą informaciją, paslaugas ar programinę įrangą, taip pat visus joje aprašytus gaminius, neprisiimdama jokios atsakomybės.

Riziką už šios svetainės naudojimą prisiima naudotojas. Jokiomis aplinkybėmis „Teknos“ nebus atsakinga už nuostolius, kurie gali būti patirti dėl šios svetainės naudojimo (ar nepakankamo naudojimo), įskaitant informacijos, paslaugų ar programinės įrangos, kuri prieinama svetainėje, gedimus, klaidas ar neveikimą. Taip pat „Teknos“ nebus atsakinga už virusus, kurie gali užkrėsti naudojantis svetaine.

Šis atsakomybės apribojimas taikomas visiems tiesioginiams ir netiesioginiams nuostoliams, įskaitant prarastas pajamas, veiklos nuostolius, duomenų, programų ar kitų duomenų, esančių naudotojo duomenų apdorojimo sistemoje, praradimą. Atsakomybės apribojimas taikomas net ir tuo atveju, jei „Teknos“ buvo aiškiai informuota apie žalos galimybę.

„Teknos“ neprisiima atsakomybės už ne „Teknos“ priklausančias svetaines, kurias naudotojai gali pasiekti iš šios svetainės. Riziką už tokių svetainių naudojimą prisiima tik naudotojas.

„Teknos“ nėra atsakinga už tai, kaip naudotojai naudos šios svetainės turinį, įskaitant trečiųjų šalių teisių pažeidimus, naudojant šią svetainę ar joje esančią informaciją / funkcijas.