TVARUMAS

KAS MUMS YRA TVARUMAS

Mums tvarumas - tai mąstysena. Jis integruotas į mūsų strategiją, verslo modelį ir kasdienį darbą. Esame įsipareigoję prisidėti prie planetos apsaugos ir siekti, kad pasaulis gyvuotų ilgiau.

Mūsų tvarumo programa siekiama sukurti tvarią ilgalaikę vertę mūsų suinteresuotosioms šalims, įskaitant klientus, darbuotojus, tiekėjus ir visuomenę.

MŪSŲ TVARUMO SVARBIAUSIOS SRITYS

Aktyvų tvarumo valdymą orientuojame į keturias prioritetines sritis:

1. TVARŪS SPRENDIMAI IR PASLAUGOS

Tvarūs sprendimai ir paslaugos mums reiškia ne tik taisyklių ir teisės aktų laikymąsi, bet ir konkurencingų produktų, technologijų ir paslaugų, atitinkančių klientų poreikius naudojant mažiau išteklių arba tvaresnius išteklius, kūrimą ir siūlymą.

Kuriame naujoviškus gaminius, kurie yra ilgaamžiai ir todėl sumažina ankstyvo perdažymo poreikį. Daug investuojame į mokslinius tyrimus ir plėtrą. Siekiame sukurti dangų produktus, kuriuose būtų mažai lakiųjų organinių junginių ir daugiau naudoti atsinaujinančių ir perdirbtų žaliavų.

Mūsų tikslai:

 • Gaminiuose naudojamų lakiųjų organinių junginių dalies bendrame žaliavų suvartojime sumažinimas 5 % per metus
 • Iki 2025 m. į gaminius nebus įtraukiama jokių pridėtinių MIT

2. ATSAKINGA VEIKLA IR TIEKIMO GRANDINĖ

Siekiame būti atsakinga įmone visoje vertės grandinėje - nuo žaliavų įsigijimo iki gamybos ir gaminių pristatymo klientams laiku ir saugiai.

Nuolat investuojame į savo gamybos įrenginius, visoje įmonėje diegiame "Lean" ir ieškome naujoviškų technologijų, kad pagerintume saugą ir sumažintume savo veiklos poveikį aplinkai.

Vykdydami pirkimus įtraukiame tvarumo reikalavimus ir į juos atsižvelgiame. "Teknos" tiekėjų elgesio kodeksas - tai mūsų tvarumo lūkesčiai, kurių reikalaujame laikytis iš savo tiekėjų. Savo tiekėjų tvarumo rodiklius vertiname ir stebime naudodami visame pasaulyje pripažintą vertinimą "EcoVadis".

Mūsų tikslai:

 • Kasmet 10 % sumažinti prarasto laiko traumų dažnumo rodiklį (LTIFR)
 • Kasmet 5 % sumažinti energijos vartojimo intensyvumą gamyboje
 • Kasmet 5 proc. sumažinti atliekų intensyvumą gamyboje
 • Iki 2025 m. 95 % tiekėjų pagal išleidžiamų žaliavų kiekį bus pasirašę "Teknos" tiekėjų elgesio kodeksą
 • Iki 2025 m. "EcoVadis" bus įvertinęs 80 proc. tiekėjų, pagal išleidžiamų žaliavų kiekį, socialinę atsakomybę

3. ŽMONIŲ UGDYMAS

Mūsų įsipareigojimas žmonėms yra mūsų sėkmės pagrindas dabar ir ateityje. Tobulindami savo darbuotojų kompetencijas ir įgūdžius, pritraukdami geriausius talentus ir kurdami aplinką, kurioje klesti idėjos ir iniciatyvos, galime sukurti ilgalaikę sėkmę savo žmonėms ir verslui.

Kasdienė mūsų darbuotojų gerovė ir pasitenkinimas atlieka mums gyvybiškai svarbų vaidmenį. Jį reguliariai vertiname atlikdami darbuotojų nuomonės tyrimą (EOS).

Mūsų tikslai:

 • Iki 2025 m. 100 % tiesioginių vadovų bus išklausę "Teknos" vadovavimo mokymus
 • Iki 2025 m. 100 proc. darbuotojų dalyvaus metinėse vertinimo diskusijose

4. ATEITIES KARTOS

Kadangi esame šeimos įmonė, tęstinumas mums yra labai svarbus ir daro įtaką visiems mūsų veiksmams.

Norime priimti sprendimus, kurie būtų naudingi ateinančioms kartoms, ir kurti įmonę, kurioje ateinančios kartos didžiuosis, kad gali jai vadovauti ir būti jos dalimi.

Siekiame remti visuomenės verslumo ugdymą ir mąstymą bei investuoti į vietos bendruomenes.

Mūsų tikslai:

 • iki 2025 m. 100 % "Teknos" padalinių siūlys su darbu susijusių galimybių jauniems specialistams
 • Iki 2025 m. 100 % "Teknos" padalinių rems vietos bendruomenių veiklą arba dalyvaus joje

ĮSIPAREIGOJIMAS UŽTIKRINTI SKAIDRUMĄ

Stengiamės atvirai bendrauti apie tai, kaip dirbame ir valdome aplinkosaugos ir socialinius klausimus. Kasmet teikiame išorines ataskaitas apie šiuos klausimus, taip pat apie savo įsipareigojimų ir tikslų įgyvendinimo pažangą.

Elgesio kodeksas ir Pranešėjų apsaugos (angl. Whistleblowing) kanalas

Elgesio kodeksas veikia kaip numatomo mūsų darbuotojų elgesio vadovas ir yra mūsų verslo vykdymo, požiūrio į darbuotojus ir rūpinimosi aplinka bei visuomene pagrindas. Mūsų Elgesio kodekso politiką rasite šio puslapio dešiniajame kampe.  
 
Skatiname savo darbuotojus ir kitas suinteresuotas šalis pranešti apie bet kokius susirūpinimą keliančius dalykus. „Teknos“ Pranešėjų apsaugos (angl. Whistleblowing) kanalas yra papildomas kanalas, skirtas tiek mūsų darbuotojams, tiek suinteresuotoms šalims pranešti apie bet kokį įtariamą Elgesio kodekso pažeidimą ir susirūpinimą keliantį dalyką dėl faktinio ar įtariamo netinkamo elgesio, kuris gali paveikti mūsų įmonę ar žmonių gerovę. Siekiant užtikrinti anonimiškumą techninį pranešimų sistemos diegimą mūsų vardu atlieka išorinis, nuo „Teknos“ nepriklausomas, tiekėjas. Visi pranešimai yra griežtai konfidencialūs, o pranešėjas turi galimybę pateikti pranešimą anonimiškai, naudodamas saugią pašto dėžutę.  
 
Pranešėjas, pateikęs pranešimą, sistemoje gauna gavimo patvirtinimą. „Teknos“ apdoros visus pateiktus pranešimus ir atsakys į juos per pagrįstą laikotarpį, bet ne ilgesnį nei 3 mėnesiai. Pranešimų sistemos negalima naudoti klaidingiems kitų kaltinimams, taip pat negalima pateikti sąmoningai neteisingos informacijos.  
 
Internetinį Pranešėjų apsaugos (angl. Whistleblowing) kanalą galite pasiekti pasinaudoję šia nuoroda:

https://teknos.integrityline.com/frontpage