Kokybė ir aplinka

Kokybė ir aplinka

Mūsų pasišventimas kokybės ir aplinkos apsaugos klausimais giliai įsišaknijęs įmonės veiklos principuose. 

Veiklos principai 

Mūsų veiklos principas yra kurti, gaminti ir tiekti dažų produktus ir susijusias paslaugas atsakingai, atsižvelgiant į aplinkos apsaugą bei į žmones, su kuriais mes dirbame.

Mūsų veiklos principais siekiame:

  • Užtikrinti aukštą klientų pasitenkinimą
  • Įgyvendinti saugius gamybos procesus aplinkai ir mūsų darbuotojams
  • Sumažnti savo naštą aplinkai
  • Pasiekti didesnį nei vidutinį pelningumą

Pasišventę viskam, ką darome

Mes tikime, kad geriausias mūsų tiekėjas yra Žemė - mūsų planeta suteikia mums žaliavų, kurios yra reikalingos kuriant mūsų dažus, gaminant pakuotes bei transportuojant savo produkciją visame pasaulyje. Kad padėtume užtikrinti, jog mes išsaugosime šiuos išteklius ateities kartoms, mes kuriame ir gaminame produktus nekenksmingu aplinkai būdu. Mes siekiame:

  • Plėtoti savo žinias ir kompetenciją visose veiklos srityse.
  • Savo klientams siūlyti produktus, kurie atitinka jų veiklos reikalavimus ir paskirtį, sudarydami minimalų poveikį aplinkai.
  • Nukreipti produkto vystymąsi aplinkai nekenksmingu būdu, pasirenkant atitinkamas žaliavas, toliau plėtojant mažai tirpiklių turinčius produktus ir produktus vandens pagrindu.
  • Sumažinti gamybos poveikį aplinkai per veiksmingą žaliavų naudojimą ir per tolimesnius plėtojamus gamybos procesus.
  • Suteikti savo darbuotojams, klientams ir kitoms suinteresuotoms šalims informaciją, aplinkos, sveikatos ir saugumo klausimais.

Atsakomybė aplinkos apsaugai kiekviename žingsnyje

REACH reglamentas, Lakiųjų organinių junginių (LOJ) direktyva, Biocidinių produktų reglamentas…prisitaikyti prie besikeičiančių sudėtingų reglamentų užima daug laiko, tačiau mes galime užtikrinti, jog laikomės naujausių teisės aktų pakeitimų. Mūsų tyrimų laboratorijos gali pasigirti turimais keliais, gerai pasaulyje žinomais dažų ir dangų ekspertais. Jie gali padėti Jums suderinti praktiką su šiandienos aplinkos apsaugos reikalavimais ir pasirengti būsimiems teisės aktams.

Mes skiriame daug dėmesio aplinkos apsaugai, todėl atitikimas ES reglamentų reikalavimams yra itin svarbus aspektas mūsų veikloje. Visi mūsų dažai ir dangos atitinka REACH reglamento bei Lakiųjų organinių junginių (LOJ) direktyvos reikalavimus. Mes tikime, jog ateityje pakeisime savo veiklos procesus taip, kad eliminuotume žaliavų, kurios gali būti uždraustos, panaudojimą, kai REACH reglamentas bus pilnai įgyvendintas.