Biocidinių produktų reglamentas

Biocidinių produktų direktyvą keičia Biocidinių produktų reglamentas

2013 m. rugsėjo 1 d. įsigaliojo Europos biocidinių produktų reglamentas (ES reglamentas 528/2012), kuris pakeitė ankstesnę Biocidinių produktų direktyvą (BPD). Daugelis reikalavimų liko tokie patys ir mūsų produktai, kurių sudėtyje yra biocidų, patvirtinti pagal BP direktyvą, lieka tinkami. 

Teisės aktas dėl biocidų buvo papildytas, tad „Teknos“ nuolat dirba siekdama laikytis naujausių taisyklių, išdėstytų 95 straipsnyje dėl aktyviųjų medžiagų tiekėjų, produktų patvirtinimo, apdorotų gaminių ir ženklinimo reikalavimų.

Produktai, apdoroti naudojant biocidinius produktus laikantis reglamento sąlygų (pavyzdžiui, medienos konservantas), žymimi kaip „apdoroti gaminiai“. Gamintojui patvirtinus apdoroto gaminio biocidines savybes, šis gaminys turi būti apdorotas tik naudojant patvirtintus biocidinius produktus ir tinkamai ženklinamas. Produktas gali būti ženklinamas tiek naudojant etiketę ant paties produkto, tiek pateikiant reikiamą informaciją jo dokumentuose. 

Būtina žymėti visus gaminius (langus, duris, lauko apkalos dailylentes, sodo baldus ir kt.), apdorotus patvirtintais „Teknos“ medienos konservantais: TEKNOL AQUA 1412-01, TEKNOL S 6005-00, TEKNOL AQUA 1410, AQUA PRIMER 2907-02 arba AQUA PRIMER 2907-42. Norėdama savo klientams supaprastinti ženklinimo procesą, „Teknos“ prie išvardytų produktų techninių duomenų lapų pridėjo informacinį leidinį. Šiame informaciniame leidinyje pateikta visa informacija, kurios reikia ženklinant produktus pagal Biocidinių produktų reglamentą. Norėdami gauti daugiau informacijos apie šį reglamentą paprastai galite kreiptis į įvairias pramonės šakų organizacijas.