DUK EU Reglamentas dėl diizacionatų naudojimo

Sauga "TEKNOS" įmonėje yra kertinis mūsų veiklos akmuo, todėl esame pasiryžę teikti svarbiausią ir naujausią informaciją apie mūsų gaminius ir su jais susijusius reikalavimus. 2020 m. rugpjūčio 4 d. Europos Sąjungos institucijos patvirtino diizocianatų apribojimą pagal REACH reglamentą. Reglamente nurodyta, kad pramoniniams ir profesionaliems diizocianatų (atskirai ar jų deriniuose), kurių koncentracija yra didesnė nei 0,1 % masės, naudotojams reikia nustatyti ženklinimo ir mokymo reikalavimus.

Suprantame, kad dėl naujųjų taisyklių gali kilti tam tikrų klausimų ir gali prireikti papildomų paaiškinimų ir patikslinimų dėl veiksmų, kurių reikia imtis, kad būtų laikomasi reikalavimų. Toliau pateikiame dažniausiai užduodamus klausimus apie diizocianatams taikomus apribojimus. Jei turite papildomų klausimų, kreipkitės į mūsų vietines pardavimo komandas.

Kas yra Diizocianatai?

Diizocianatai su polioliais yra poliuretanų, naudojamų įvairiuose sektoriuose ir srityse, cheminės sudedamosios dalys. Poliuretanas faktiškai gaunamas iš cheminės reakcijos tarp diizocianatų ir poliolių; sumaišyti jie polimerizuojasi. Poliuretanai neegzistuotų be diizocianatų ir poliolių.

Yra daug diizocianatų rūšių, iš kurių svarbiausi yra šie: aromatiniai diizocianatai, įskaitant metileno difenil diizocianatą (MDI) ir tolueno diizocianatą (TDI); heksametileno diizocianatas (HDI), metileno dicikloheksilo diizocianatas arba hidrintas MDI (HMDI) ir izoforono diizocianatas (IPDI), kurie yra alifatiniai izocianatai.

Kodėl mums yra reikalingi mokymai? Kodėl yra priimti teisės aktai dėl Diizocianatų?

Pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 diizocianatai klasifikuojami kaip 1 kategorijos kvėpavimo takų jautrintojas ir 1 kategorijos odos jautrintojas.


Apribojimu siekiama apriboti diizocianatų naudojimą pramoniniam ir profesionaliam naudojimui tik tais atvejais, kai įgyvendinamas techninių ir organizacinių priemonių derinys ir laikomasi minimalaus standartizuoto mokymo kurso. Būtinas tinkamas mokymas, o kiekvienas darbuotojas, dirbantis su diizocianatais, turėtų turėti pakankamai žinių apie šių medžiagų keliamą pavojų ir suvokti su jų naudojimu susijusią riziką, taip pat pakankamai žinių apie gerą darbo praktiką ir tinkamas rizikos valdymo priemones (RVM), įskaitant tinkamą tinkamų asmeninių apsaugos priemonių naudojimą. Reikia imtis specialių mokymo priemonių, kad būtų didinamas informuotumas apie sveikatos apsaugos svarbą naudojant tinkamas RMM ir saugaus darbo praktiką. Privalote surengti šiuos mokymus, kad darbuotojai ir toliau galėtų saugiai dirbti su diizocianatais.

Kokią riziką sukelia Diizocianatai?

Nurodyta, kad kvėpavimo takų įjautrinimas dėl diizocianatų poveikio per odą ir įkvepiant sukelia darbuotojų profesinę astmą, kuri ES nustatyta kaip didelė profesinės sveikatos problema. Manoma, kad metinis naujų profesinių ligų, kurias sukelia diizocianatai, skaičius (manoma, kad tai daugiau nei 5000 atvejų) yra nepriimtinai didelis.

Kodėl Diizocianatai yra iki šiol naudojami?

Poliuretanai yra universalūs, modernūs ir saugūs. Jie naudojami įvairiose srityse, kuriant įvairius vartojimo ir pramonės gaminius, kurie atlieka svarbų vaidmenį, kad mūsų gyvenimas taptų patogesnis, komfortiškesnis ir tvaresnis.

Ar naudodami šiuos produktus turime investuoti ir (arba) naudoti daugiau asmeninių apsaugos priemonių??

Apribojime nėra išsamiai nurodyta, kaip naudoti konkrečias asmenines apsaugos priemones, tik reikalaujama, kad naudotojas suprastų saugaus darbo su diizocianatais įvairiomis sąlygomis reikalavimus. Asmeninių apsaugos priemonių reikalavimai skiriasi priklausomai nuo produkto, naudojimo būdo ir galutinio naudojimo. Apsaugos priemonių reikalavimai išsamiai išdėstyti atskirų produktų SDS ir (arba) TDS.

Kokiems produktams yra skirtas reglamentas ir kaip sužinoti, ar man reikia mokymų?

TEKNOS atidžiai peržiūrėjome savo produktų asortimentą ir tai paveikė tik kai kuriuos "Teknodur", "Teknopur", "Teknoblade", "Inerta 700" ir "Feidopur" (poliuretano, poliuretano ir epoksidinių dažų, kietinamų izocianatais) gaminius. Prieš naudodami pirmiau išvardytų produktų grupių gaminį, visada patikrinkite etiketę, saugos duomenų lapą arba kreipkitės į mūsų klientų aptarnavimo tarnybą.

Ar yra galimybė naudoti altrnatyvinius produktus?

Šiuo metu yra nedaug veiksmingų alternatyvų izocianatams ir jų teikiamai naudai tam tikriems produktams. Tačiau "Teknos" visada diegiame naujoves ir ieškome naujų receptūrų bei žaliavų, kad mūsų produktai būtų tvaresni. Priklausomai nuo galutinės paskirties ir konkrečių reikalavimų, kai kuriais atvejais gali būti alternatyvių produktų. Savo reikalavimus aptarkite su vietiniu "Teknos" prekybos atstovu.

Kur galima mokytis? 

Eikite į Safe Use of Diisocyanates svetainę, kurioje rasite daugiau informacijos apie mokymo reikalavimus ir kaip jie gali būti taikomi jums. būtinai užsiprenumeruokite atnaujinimus apie mokymus ir kitas svarbias naujienas apie saugų diizocianatų naudojimą.

kokia yra mokymų kaina?

Mokymo išlaidos skirsis priklausomai nuo to, kaip galutinis naudotojas galės dalyvauti mokymuose (klasėje, internetu, internetiniame seminare ir t. t.), kas teikia mokymus, ir nuo regiono, kuriame vyksta mokymai. ISOPA/ALIPA mokymai bus prieinami visiems, o kainas galima rasti jų internetiniame puslapyje.

Ar Teknos organizuos mokymus?

"Teknos" šiuo metu rengia internetinius ir auditorinius mokymus pagal REACH reikalavimus. Šie mokymai bus prieinami ribotu skaičiumi kalbų.  Jei norite sužinoti daugiau apie "Teknos" mokymo kursus, kreipkitės į vietinį atstovą.

Ar aš turiu nedelsiant imtis kokių nors veiksmų?

Mokymai bus rengiami klasėje, virtualioje klasėje arba internetu namuose, pas konsultantą arba valdžios institucijose. Mokymus gali vesti akredituoti instruktoriai. Dabar jums nereikia imtis jokių veiksmų, išskyrus tai, kad sužinotumėte, kokią įtaką tai turi jums ir jūsų verslui. Tačiau norėdami toliau naudoti gaminius, kurių sudėtyje yra diizociantų, turėsite užtikrinti, kad jūs ir jūsų darbuotojai būtų apmokyti iki 2023 m. rugpjūčio mėn.

Kokia mokymų trukmė?

Tai priklauso nuo reikiamo mokymo lygio ir papildomų vietinių taisyklių. Pagrindinio lygio mokymas trunka apie 1 valandą. Tikimasi, kad pilnas mokymas užtruks mažiausiai tris valandas.

Ar mokymas gali būti vykdomas mano šalyje?

Taip. Mokymas turi atitikti valstybės narės, kurioje veikia naudotojas (-ai), nuostatas. Atsižvelkite į tai, kad valstybės narės gali įgyvendinti papildomus reikalavimus, susijusius su tolesniu cheminės (-ių) medžiagos (-ų) ar mišinio (-ių) naudojimu. Mokymo medžiaga ir kursai turi būti rengiami valstybės (-ių) narės (-ių), į kurią (-ias) tiekiama (-os) cheminė (-ės) medžiaga (-os) arba mišinys (-iai), valstybine (-ėmis) kalba (-omis). Rengiant mokymus turi būti atsižvelgiama į tiekiamų produktų specifiką, įskaitant sudėtį, pakuotę ir dizainą

Peržiūrėjus ISOPA/ALIPA mokymus man nėra aišku ką aš turiu daryti. kaip žinoti kurį mokymų lygį pasirinkti?

Mokymo platforma pradėjo veikti 2021 m. lapkritį ir vis dar yra nuolat tobulinama. Rinkdamiesi tinkamą mokymo lygį, turėtumėte atsižvelgti į produkto tipą ir naudojimo būdą, nes kiekvienam galutiniam naudojimui reikalingas skirtingas mokymo lygis. Aukščiausias 3 lygio mokymas yra privalomas purškiant lauke, esant ribotam arba tik natūraliam vėdinimui (apima dideles pramonės darbo sales) ir purškiant su dideliu energijos kiekiu.


Reglamente apibrėžti 3 mokymo lygiai: bendrasis mokymas (I lygis), vidutinis mokymas (II lygis) ir aukštesnysis mokymas (III lygis). Mokymai turės būti tinkami pagal cheminės medžiagos naudojimo būdą (kuris apima visas konkrečias aplinkybes, susijusias su cheminės medžiagos naudojimo vieta) ir suderinami su apribojimu.

Ar "Reach" reglamentas taip pat turi įtakos individualiems vartotojams, naudojantiems poliuretanus ir (arba) diizociantus?

Ne, reglamentas netaikomas individualiems vartotojams.  

Safe Use of Diisocyanates svetainė

Eikite į Safe Use of Diisocyanates svetainę ir sužinokite daugiau apie mokymus kurie yra Jums reikalingi.

 

EITI Į SVETAINĘ

ISOPA/ALIPA informacijos apie privalomus mokymus diizocianatų naudotojams prenumerata

Įsitikinkite, kad užsiregistravote, kad gautumėte atnaujintą informaciją apie mokymus vietine kalba ir kitas svarbias naujienas apie saugų diizocianatų naudojimą.

 

NAUJIENŲ PRENUMERATA