FAQ's over de EU REACH-regelgeving inzake diisocyanaten

Bij TEKNOS is veiligheid een hoeksteen van onze activiteiten, en daarom zetten we ons volledig in om de meest relevante en actuele informatie over onze producten en daaraan gerelateerde vereisten te verstrekken. Op 4 augustus 2020 werd door de autoriteiten van de Europese Unie een beperking op diisocyanaten aangenomen onder de REACH-regelgeving. De verordening specificeert de behoefte aan etikettering en opleidingseisen voor industriële en professionele gebruikers van diisocyanaten (afzonderlijk of in combinaties) met een concentratie van meer dan 0,1 gewichtsprocent.

We begrijpen dat de nieuwe regelgeving vragen kan oproepen en aanvullende uitleg en verduidelijking vereisen over de acties die moeten worden ondernomen om aan de vereisten te voldoen. Hieronder vindt u veelgestelde vragen over beperkingen op diisocyanaten. Als u nog vragen heeft, neem dan contact op met onze lokale verkoopteams.

Wat zijn diisocyanaten?

Diisocyanaten met polyolen zijn chemische bouwstenen van polyurethanen die in tal van sectoren en toepassingen worden gebruikt. Polyurethaan is effectief afgeleid van de chemische reactie tussen diisocyanaten en polyolen; wanneer ze met elkaar worden gemengd, polymeriseren ze. Polyurethanen zouden niet bestaan ​​zonder diisocyanaten en polyolen.

Er zijn veel soorten diisocyanaten, waarvan de belangrijkste zijn: aromatische diisocyanaten, waaronder methyleendifenyldiisocyanaat (MDI) en tolueendiisocyanaat (TDI); en hexamethyleendiisocyanaat (HDI), methyleendicyclohexyldiisocyanaat of gehydrogeneerd MDI (HMDI) en isoforondiisocyanaat (IPDI), die alifatische isocyanaten zijn.

Waarom moeten we deze opleiding volgen? Waarom is er wetgeving voor diisocyanaten?

Diisocyanaten hebben een geharmoniseerde classificatie als inhalatieallergeen categorie 1 en als huidsensibilisator categorie 1 volgens Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad.

De beperking is bedoeld om het gebruik van diisocyanaten in industriële en professionele toepassingen te beperken tot die gevallen waarin een combinatie van technische en organisatorische maatregelen is geïmplementeerd en een minimale gestandaardiseerde opleiding is gevolgd. Passende training is een noodzaak, en elke werknemer die met diisocyanaten werkt, moet voldoende kennis hebben van de gevaren van deze stoffen en zich bewust zijn van de risico's die verband houden met het gebruik ervan, evenals voldoende kennis van goede werkpraktijken en passende risicobeheersmaatregelen (RMM's) , inclusief het juiste gebruik van de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen. Er zijn specifieke opleidingsmaatregelen nodig om het bewustzijn over het belang van gezondheidsbescherming te vergroten door middel van geschikte RMM's en veilige hanteringspraktijken. U bent verplicht deze opleiding te volgen om ervoor te zorgen dat werknemers veilig met diisocyanaten kunnen blijven werken.

Wat is het potentiële risico van diisocyanaten?

Er werd aangegeven dat sensibilisatie van de luchtwegen, als gevolg van zowel dermale blootstelling als inademing van diisocyanaten, leidt tot beroepsastma bij werknemers, dat in de Unie is aangemerkt als een aanzienlijk gezondheidsprobleem op het werk. Het jaarlijkse aantal nieuwe beroepsziekten veroorzaakt door diisocyanaten (naar schatting meer dan 5000 gevallen) wordt als onaanvaardbaar hoog beschouwd.

Waarom worden diisocyanaten nog steeds gebruikt?

Polyurethaan is veelzijdig, modern en veilig. Ze worden gebruikt in een breed scala aan toepassingen om een ​​verscheidenheid aan consumenten- en industriële producten te creëren die een cruciale rol spelen bij het gemakkelijker, comfortabeler en duurzamer maken van ons leven.

Moeten we investeren / meer PBM gebruiken bij het gebruik van deze producten?

De beperking geeft geen details over het gebruik van specifieke PBM, het vereist alleen dat de gebruiker de vereisten begrijpt om veilig met diisocyanaten in de verschillende omgevingen te werken. PBM-vereisten verschillen afhankelijk van product, toepassing en eindgebruik. PBM-vereisten worden gedetailleerd beschreven op de MSDS/TDS van het individuele product.

Om welke producten gaat het en hoe weet ik of ik training nodig heb?

Bij TEKNOS hebben we ons productassortiment zorgvuldig beoordeeld en slechts enkele producten in de reeksen Teknodur, Teknopur, Teknoblade, Inerta 700 en Feidopur (polyurethaan-, polyurea- en epoxyverven uitgehard met isocyanaten) zijn aangetast. Controleer voordat u een product uit de hierboven genoemde productfamilies gebruikt altijd het etiket, het veiligheidsinformatieblad of neem contact op met onze klantenservice.

Is het mogelijk om alternatieve producten te hebben?

Momenteel zijn er weinig effectieve alternatieven voor isocyanaten en de voordelen die ze bieden aan bepaalde producten. Bij Teknos zijn we echter altijd aan het innoveren en op zoek naar nieuwe formuleringen en grondstoffen om onze producten duurzamer te maken. Afhankelijk van het eindgebruik en specifieke vereisten kunnen er in sommige gevallen alternatieve producten beschikbaar zijn. Bespreek uw vereisten met uw plaatselijke Teknos-verkoopvertegenwoordiger.

Hoe krijg ik toegang tot de opleiding?

Ga naar de website Veilig gebruik van diisocyanaten om meer te lezen over de opleidingsvereisten en hoe deze op u van toepassing kunnen zijn. Zorg ervoor dat u zich aanmeldt voor updates over de beschikbaarheid van trainingen in uw lokale taal en ander relevant nieuws over het veilige gebruik van diisocyanaten.

Hoeveel kost de opleiding?

De opleidingskosten zullen verschillen afhankelijk van hoe de eindgebruiker toegang krijgt tot de opleiding, (klaslokaal, online, webinar enz.) wie de opleiding geeft en de regio waarin de opleiding wordt gegeven. ISOPA/ALIPA-training is voor iedereen beschikbaar en de kosten zijn online beschikbaar.

Biedt Teknos trainingen aan?

Teknos is bezig met het ontwikkelen van een online- en/of klassikale training in overeenstemming met de REACH-vereisten. Deze training zal beschikbaar zijn in een beperkt aantal talen. Als u meer wilt weten over de Teknos-trainingen, neem dan contact op met uw plaatselijke vertegenwoordiger.

Moet ik nu iets doen?

De training wordt gegeven als klassikale training/virtuele klassikale training of als online training in-house, door een adviseur of door de overheid. De training kan worden gegeven door geaccrediteerde trainers. U hoeft op dit moment geen actie te ondernemen, behalve om uzelf bewust te maken van de gevolgen hiervan voor u en uw bedrijf. Als u echter producten wilt blijven gebruiken die diiisocyanten bevatten, moet u ervoor zorgen dat u en uw medewerkers tegen augustus 2023 zijn opgeleid.

Hoe lang duurt de opleiding?

Het hangt af van het vereiste opleidingsniveau en eventuele aanvullende nationale voorschriften. Het basisniveau van de training duurt ongeveer 1 uur. De verwachting is dat de volledige training minimaal drie uur zal duren.

Kan de training lokaal worden gegeven?

Ja. De opleiding moet voldoen aan de bepalingen van de lidstaat waar de gebruiker(s) actief zijn. Houd er rekening mee dat de lidstaten aanvullende eisen kunnen stellen met betrekking tot het voortgezette gebruik van de stof(fen) of het mengsel(s). Het opleidingsmateriaal en de cursussen moeten worden verstrekt in de officiële taal/talen van de lidstaat/lidstaten waar de stof(fen) of het/de mengsel(s) worden geleverd. De training moet rekening houden met de specificiteit van de geleverde producten, inclusief samenstelling, verpakking en ontwerp.

Ik heb de ISOPA/ALIPA-training bekeken en weet niet wat ik moet doen. Hoe weet ik welk niveau en welke activiteit ik moet doen?

Het trainingsplatform is in november 2021 live gegaan en wordt nog steeds doorontwikkeld. Bij het kiezen van het juiste trainingsniveau moet u rekening houden met het type product en de gebruikte applicatiemethode, omdat het trainingsniveau voor elk eindgebruik anders is. De opleiding van het hoogste niveau 3 is verplicht voor spuiten in open lucht, met beperkte of alleen natuurlijke ventilatie (inclusief grote industriële werkhallen) en spuiten met hoge energie.

De verordening definieert 3 opleidingsniveaus, algemene opleiding (niveau I), gemiddelde opleiding (niveau II) en geavanceerde opleiding (niveau III). De opleiding moet adequaat zijn, aangepast aan het gebruik van de stof (inclusief eventuele specifieke omstandigheden met betrekking tot waar het wordt gebruikt) en in overeenstemming met de beperking.

Heeft de Reach-verordening ook gevolgen voor individuele consumenten die polyurethaan/diisocyanaten gebruiken?

Nee, de verordening is niet van toepassing op consumenten.

Veilig gebruik van diisocyanaten-website

Ga naar de website Veilig gebruik van diisocyanaten om meer te lezen over de opleidingsvereisten en hoe deze op u van toepassing kunnen zijn.

Veilig gebruik van diisocyanaten

ISOPA/ALIPA-updates over verplichte trainingen voor gebruikers van diisocyanaten

Zorg ervoor dat u zich aanmeldt voor updates over de beschikbaarheid van trainingen in uw lokale taal en ander relevant nieuws over het veilige gebruik van diisocyanaten.

ISOPA/ALIPA-updates