Često postavljana pitanja u vezi s uredbom EU REACH o diizocijanatima

U TEKNOS-u sigurnost je kamen temeljac našeg poslovanja, stoga smo u potpunosti predani pružanju najrelevantnijih i ažuriranih informacija o našim proizvodima i zahtjevima koji se odnose na njih. Dana 4. kolovoza 2020. nadležna tijela Europske unije usvojila su ograničenje na diizocijanate prema uredbi REACH. Uredba utvrđuje potrebu za označavanjem i zahtjevima za osposobljavanje za industrijske i profesionalne korisnike diizocijanata (pojedinačno ili u kombinacijama) s koncentracijom većom od 0,1 % težinskog udjela.

Razumijemo da bi novi propisi mogli postaviti neka pitanja i zahtijevati dodatna objašnjenja i pojašnjenja u vezi s radnjama koje je potrebno poduzeti kako bi se ispunili zahtjevi. U nastavku pronađite često postavljana pitanja u vezi s ograničenjima diizocijanata. Ako imate dodatnih pitanja, kontaktirajte naše lokalne prodajne timove.

Što su diizocijanati?

Diizocijanati s poliolima su kemijski gradivni blokovi poliuretana koji se koriste u širokom rasponu sektora i primjena. Poliuretan je učinkovito izveden iz kemijske reakcije između diizocijanata i poliola; kada se pomiješaju polimeriziraju. Poliuretani ne bi postojali bez diizocijanata i poliola.

Postoje mnoge vrste diizocijanata, od kojih su najvažniji: aromatski diizocijanati uključujući metilen difenil diizocijanat (MDI) i toluen diizocijanat (TDI); i heksametilen diizocijanat (HDI), metilen dicikloheksil diizocijanat ili hidrogenirani MDI (HMDI) i izoforon diizocijanat (IPDI), koji su alifatski izocijanati.

Zašto moramo imati ovu obuku? Zašto postoji zakon za diizocijanate?

Diizocijanati imaju usklađenu klasifikaciju kao respiratorni senzibilizator kategorije 1 i kao senzibilizator kože kategorije 1 prema Uredbi (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća.

Ograničenje ima za cilj ograničiti upotrebu diizocijanata u industrijskim i profesionalnim primjenama na one slučajeve u kojima se provodi kombinacija tehničkih i organizacijskih mjera, a slijedi minimalni standardizirani tečaj obuke. Odgovarajuća obuka je neophodna, a svaki radnik koji rukuje diizocijanatima trebao bi imati dovoljno znanja o opasnostima ovih tvari i svijesti o rizicima povezanima s njihovom upotrebom, kao i dovoljno poznavanje dobrih radnih praksi i odgovarajućih mjera upravljanja rizikom (RMM) , uključujući ispravnu uporabu odgovarajuće osobne zaštitne opreme. Potrebne su posebne mjere osposobljavanja kako bi se podigla svijest o važnosti zdravstvene zaštite pomoću odgovarajućih mjera upravljanja rizikom i sigurnog rukovanja. Dužni ste proći ovu obuku kako biste osigurali da radnici mogu nastaviti sigurno rukovati diizocijanatima.

Koji je potencijalni rizik od diizocijanata?

Ukazano je da respiratorna senzibilizacija, zbog dermalne i inhalacijske izloženosti diizocijanatima, dovodi do profesionalne astme kod radnika, koja je identificirana kao značajan problem zdravlja na radu u Uniji. Godišnji broj novih profesionalnih bolesti uzrokovanih diizocijanatima (procjenjuje se na više od 5000 slučajeva) smatra se neprihvatljivo visokim.

Zašto se diizocijanati još uvijek koriste?

Poliuretani su svestrani, moderni i sigurni. Koriste se u širokom rasponu primjena za stvaranje raznih potrošačkih i industrijskih proizvoda koji igraju ključnu ulogu u tome da naš život čine praktičnijim, ugodnijim i održivijim.

Moramo li ulagati/koristiti više OZO kada koristimo ove proizvode?

Ograničenje ne navodi pojedinosti o korištenju određene OZO, ono zahtijeva samo da korisnik razumije zahtjeve sigurnog rada s diizocijanatima u različitim postavkama. Zahtjevi za OZO razlikuju se ovisno o proizvodu, primjeni i krajnjoj upotrebi. Zahtjevi za OZO detaljno su navedeni u MSDS/TDS pojedinačnom proizvodu.

Na koje proizvode to utječe i kako mogu znati trebam li obuku?

U TEKNOS-u smo pažljivo pregledali naš asortiman i samo su neki od proizvoda iz asortimana Teknodur, Teknopur, Teknoblade, Inerta 700 i Feidopur (poliuretanske, poliurea i epoksidne boje očvršćene izocijanatima) pogođeni. Prije korištenja proizvoda iz gore navedenih obitelji proizvoda, uvijek provjerite naljepnicu, sigurnosno-tehnički list ili kontaktirajte našu službu za korisnike.

Je li moguće imati alternativne proizvode?

Trenutno postoji nekoliko učinkovitih alternativa izocijanatima i prednostima koje one donose određenim proizvodima. Međutim, u Teknosu uvijek inoviramo i tražimo nove formulacije i sirovine kako bismo naše proizvode učinili održivijima. Ovisno o krajnjoj uporabi i specifičnim zahtjevima, u nekim slučajevima mogu biti dostupni alternativni proizvodi. Molimo raspravite svoje zahtjeve s lokalnim prodajnim predstavnikom Teknosa.

Kako mogu pristupiti obuci?

Idite na Sigurno korištenje diizocijanata web stranicu da biste pročitali više o zahtjevima za obuku i kako bi se oni mogli primijeniti na vas. Prijavite se za ažuriranja o dostupnosti treninga na vašem lokalnom jeziku i druge relevantne vijesti o sigurnoj upotrebi izocijanata.

Koliko košta obuka?

Troškovi osposobljavanja će se razlikovati ovisno o tome kako krajnji korisnik pristupa obuci (učionica, online, webinar itd.) tko pruža obuku i regiji u kojoj se obuka provodi. ISOPA/ALIPA obuka bit će dostupna svima, a troškovi su dostupni online.

Nudi li Teknos obuku?

Teknos je u procesu razvoja online obuke i/ili obuke u učionici u skladu sa zahtjevima REACH-a. Ova obuka bit će dostupna na ograničenom rasponu jezika. Ako ste zainteresirani za saznanje više o tečajevima obuke Teknos, obratite se svom lokalnom predstavniku.

Trebam li nešto učiniti odmah?

Obuka će se provoditi ili kao obuka u učionici/virtualna obuka u učionici ili kao online obuka kod kuće, od strane konzultanta ili javnih tijela. Obuku se može provoditi preko akreditiranih trenera. Ne morate odmah poduzeti radnju osim da budete svjesni kako to utječe na vas i vaše poslovanje. Međutim, kako biste nastavili koristiti proizvode koji sadrže diizocijate, morat ćete osigurati da ste vi i vaši zaposlenici obučeni do kolovoza 2023.

Koliko će trajati obuka?

Ovisi o razini potrebne izobrazbe i svim dodatnim nacionalnim propisima. Osnovna razina obuke trajat će oko 1 sat. Očekuje se da će kompletna obuka trajati minimalno tri sata.

Može li se obuka obaviti lokalno?

Da. Osposobljavanje mora biti u skladu s odredbama koje je odredila država članica u kojoj korisnik(i) djeluje. Uzmite u obzir da države članice mogu provesti dodatne zahtjeve u vezi s daljnjom uporabom tvari ili smjese. Materijal za osposobljavanje i tečajevi moraju biti osigurani na službenim jezicima države članice u kojoj se tvar(e) ili smjesa(e) isporučuju. Osposobljavanje će uzeti u obzir specifičnosti isporučenih proizvoda, uključujući sastav, pakiranje i dizajn.

Pogledao sam ISOPA/ALIPA trening i ne znam što da radim. Kako mogu znati koju razinu i aktivnost trebam odraditi?

Platforma za obuku puštena je u rad u studenom 2021. i još uvijek je u stalnom razvoju. Prilikom odabira odgovarajuće razine osposobljenosti treba uzeti u obzir vrstu proizvoda i način primjene koji se koristi, jer je razina obuke različita za svaku krajnju upotrebu. Najviša razina 3 obuka je obavezna za prskanje na otvorenom, uz ograničenu ili samo prirodnu ventilaciju (uključujući velike industrijske radne hale) i prskanje visokom energijom.

Uredbom su definirane 3 razine osposobljavanja, Opća izobrazba (I. razina), Srednjoškolska (II. razina) i Napredna izobrazba (III. razina). Obuka mora biti primjerena, primjerena uporabi tvari (što uključuje sve posebne okolnosti u vezi s tim gdje se koristi) i u skladu s ograničenjem.

Utječe li Uredba o Reach-u i na pojedinačne potrošače koji koriste poliuretane/diizocijanete?

Ne, propis se ne odnosi na potrošače.

Sigurna upotreba diizocijanata

Idite na web-stranicu Sigurna uporaba diizocijanata kako biste pročitali više o zahtjevima za obuku i kako bi se oni mogli primijeniti na vas.

Sigurna upotreba diizocijanata