DUURZAAMHEID

Teknos ontvangt gouden EcoVadis medaille voor duurzaamheidsprestaties

Teknos heeft in 2021 de EcoVadis-gouden medaille ontvangen voor zijn duurzaamheidsprestaties. Hierdoor bevindt Teknos zich bij de top 5% van de 90.000 bedrijven die wereldwijd worden beoordeeld door EcoVadis.

WAT DUURZAAMHEID VOOR ONS BETEKENT

Voor ons is duurzaamheid een mentaliteit. Deze is geïntegreerd in onze strategie en ondernemingsmodel en wij hopen dat elk van onze werknemers ermee rekening houdt in zijn eigen dagelijkse werk. Als bedrijf zijn wij zeer toegewijd om ons steentje bij te dragen om de planeet te beschermen en de wereld langer te laten meegaan.

Ons duurzaamheidsprogramma richt zich op duurzame langdurige waarde voor onze verschillende belanghebbenden, waaronder de maatschappij, onze klanten, werknemers en leveranciers door middelen efficiënter te gebruiken en het milieu, de veiligheid en de gezondheid van onze werknemers te beschermen. Als een familiebedrijf steunen wij continuïteit. Het beschrijft en beïnvloedt al onze acties en besluiten.

ONZE FOCUS VOOR DUURZAAMHEID

Wij focussen op het actieve beheer van duurzaamheid in vier prioriteitsgebieden:

1. Duurzame oplossingen en diensten

Voor ons betekenen duurzame oplossingen en diensten niet alleen het naleven van regels en wetgeving, maar ook het ontwikkelen en aanbieden van concurrerende producten, technologieën en diensten die voldoen aan de behoeften van onze klanten met gebruik van minder of meer duurzame middelen en materialen.

Wij analyseren de levenscyclusimpact en ontwikkelen innovatieve producten die langer meegaan en daardoor de noodzaak voor vroegtijdig opnieuw verven verminderen. Wij investeren veel in onderzoek en ontwikkeling en onze ambitie is om coatingproducten te ontwikkelen met geen of weinig VOS en om het gebruik van hernieuwbare en secondaire grondstoffen te vergroten in onze verven en coatings.

Onze doelstellingen:

 • Jaarlijks een afname van 5% realiseren in het aandeel Vluchtige Organische Stoffen (VOS) die in producten worden gebruikt in de totale grondstofconsumptie.
 • Geen toegevoegde Methylisothiazolinone (MIT) meer in producten tegen 2025.

2. Verantwoordelijke activiteiten en leveringsketen

Wij willen een duurzaam bedrijf zijn binnen onze gehele waardeketen, van inkoop van grondstoffen tot de productie en de tijdige en veilige levering van producten aan onze klanten.

Wij investeren continu in onze productiefaciliteiten, implementeren Lean in het gehele bedrijf en zoeken innovatieve technologieën om veiligheid te verbeteren en om milieu-impact van onze activiteiten en werkzaamheden te minimaliseren.

Wij meten en monitoren de duurzaamheidsimpact via onze gedragscode, leveranciers- en interne audits, onze leveranciersgedragscode, inkoopbeleid en regelmatig uitgevoerde klanten- en werknemersterugkoppeling. Wij beoordelen en volgen de duurzaamheidsprestaties van onze leveranciers met behulp van een wereldwijd erkende beoordeling genaamd EcoVadis.

Onze doelstellingen:

 • 10% daling in de ongevallenfrequentiegraad (Lost Time Injury Frequency Rate) jaarlijks
 • 5% daling van de energie-intensiteit in de productie jaarlijks
 • 5% daling van de afvalintensiteit in de productie jaarlijks
 • Tegen 2025 heeft 95% van de leveranciers op basis van grondstoffenbestedingen de Gedragscode van Leveranciers van Teknos ondertekend
 • Tegen 2025 is 80% van de leveranciers op basis van grondstoffenbestedingen beoordeeld op maatschappelijk verantwoord ondernemen (CSR) door EcoVadis

3. Ontwikkeling van medewerkers

Onze toewijding aan mensen vormt onze basis om nu en in de toekomst te slagen. Door onze competenties en vaardigheden van onze werknemers te ontwikkelen, de beste talenten aan te trekken en een omgeving te creëren waarin ideeën en initiatieven bloeien, verzekeren wij dat wij langetermijnsucces kunnen creëren voor onze mensen en ons bedrijf.

Het dagelijkse welzijn en tevredenheid van onze werknemers spelen een vitale rol voor ons en wij meten dit regelmatig via onze werknemersenquête.

Onze doelstellingen:

 • Tegen 2025 heeft 100% van de lijnmanagers de leiderschapstraining van Teknos gehad
 • Tegen 2025 heeft 100% van de werknemers jaarlijks een functioneringsgesprek

4. Toekomstige generaties

Als een familiebedrijf is continuïteit zeer belangrijk voor ons en beïnvloedt onze acties.

Wij willen keuzes maken die invloed hebben op de volgende generaties en  om een bedrijf op te bouwen waarop toekomstige generaties trots zijn om te leiden en onderdeel van uit te maken.

Wij streven ernaar om ondernemerschapsonderwijs te ondersteunen, om te denken aan de maatschappij en om in lokale gemeenschappen te investeren.

Onze doelstellingen:

 • Tegen 2025 biedt 100% van de Teknos vestigingen werkgerelateerde kansen aan carrièrestarters
 • Tegen 2025 ondersteunt of neemt 100% van de Teknos vestigingen deel aan lokale gemeenschapsactiviteiten

Toewijding aan transparantie

We streven naar open communicatie over hoe we opereren en omgaan met milieukwesties en sociale vraagstukken. Jaarlijks rapporteren we extern over deze kwesties, evenals over de voortgang van onze toezeggingen en doelstellingen.

Gedragscode- en Whistleblowing-kanaal

De gedragscode vormt een richtlijn voor het gedrag dat van onze werknemers wordt verwacht en dient als basis voor de manier waarop wij zaken doen, onze werknemers behandelen en zorg dragen voor het milieu en de maatschappij. Vanaf de rechterhoek van deze pagina gaat u naar ons beleid inzake de gedragscode,  
We moedigen zowel onze medewerkers als belanghebbenden aan om eventuele zorgen te uiten. Het Whistleblowing-kanaal van Teknos is een optioneel kanaal waarop zowel onze werknemers als belanghebbenden eventuele verdenkingen van overtreding van de gedragscode en zorgen over daadwerkelijk of vermoed wangedrag kunnen uiten die van invloed kunnen zijn op ons bedrijf of het welzijn van mensen. Om anonimiteit te waarborgen wordt de technische implementatie van het rapportagesysteem uitgevoerd namens een externe dienstverlener die geen banden heeft met Teknos. Alle meldingen zijn strikt vertrouwelijk en de melder kan de melding ook anoniem doen via de beveiligde inbox.  
 
Na het doen van de melding ontvangt de melder een ontvangstbewijs in het systeem. Teknos zal alle meldingen binnen een redelijk tijdsbestek, maximaal binnen 3 maanden, afhandelen en erop reageren. Het rapportagesysteem mag niet worden gebruikt voor het doen van ongegronde beschuldigingen jegens anderen en rapportage van opzettelijk onjuiste informatie.  
 
Het online Whistleblowing-kanaal is via deze link bereikbaar:

https://teknos.integrityline.com/frontpage