De REACH-verordening

Registratie, evaluatie, autorisatie en restrictie van chemicaliën (REACH) is de verordening van de Europese Gemeenschap (EG 1907/2006) inzake chemicaliën en hun veilige gebruik en ziet toe op de registratie van individuele stoffen (registratie), evaluatie van de stoffen gebaseerd op hun eigenschappen en effecten (evaluatie), autorisatie van zeer zorgwekkende stoffen (autorisatie) op het gebied van chemicaliën (chemicaliën).

Het doel van REACH is om de bescherming van de menselijke gezondheid en het milieu te verbeteren via betere en eerdere identificatie van de intrinsieke eigenschappen van chemische stoffen. 

Wij hebben voorbereidend werk verricht om aan de eisen in de verordening te voldoen. Wij doen alles en blijven dit doen om naleving met de wetgeving te verzekeren om leveringscontinuïteit te behouden.