Uredba REACH

Cilj REACH uredbe (registracija, evalvacija, avtorizacija in omejevanje kemikalij) Evropske enote je varovati zdravje ljudi in okolje z zmanjševanjem in omejevanjem uporabe najnevarnejših kemičnih snovi.

Podjetje Teknos mora kot nadaljnji uporabnik in uvoznik kemičnih snovi, izpolnjevati zahteve iz REACH uredbe. Obveznost ne velja za sam premaz (zmes), temveč za različne snovi, ki jih premaz vsebuje.

Teknos si kot odgovoren proizvajalec premazov vedno prizadeva zagotoviti, da njegovo globalno poslovanje poteka na odgovoren in trajnosten način, podjetje pa deli in podpira poslanstvo in vizijo EU za zmanjšanje in omejitev nevarnih kemičnih snovi.

Teknos produkti, ki se tržijo v EU, vsebujejo samo snovi, ki so registrirane, izvzete ali predhodno registrirane v uredbi REACH. Za produkte zunaj EU družba Teknos vedno zagotavlja, da ti upoštevajo in so skladni s posebnimi predpisi za posamezni trg.

Seznam omejenih snovi (REACH, Priloga XVII) se še naprej širi. Prav tako se nenehno razvija komunikacija za varno uporabo kemikalij. Družba Teknos si po najboljših močeh prizadeva zmanjšati ali odpraviti uporabo snovi, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost (SVHC). Vsaka vsebnost snovi SVHC bo sporočena v skladu z uredbo REACH, prav tako pa tudi vsaka vsebnost dovoljenih snovi. Družba Teknos si tudi dejavno prizadeva zagotoviti, da se obveščanje o varni uporabi kemikalij, opisanih v scenarijih izpostavljenosti in varnostnih listih, redno posodablja in ustrezno izvaja.

Družba Teknos je v celoti zavezana zagotavljanju skladnosti z uredbo REACH, ohranjanju neprekinjene dobave, podpiranju uredbe REACH in obveščanju svojih strank o najnovejših informacijah o svojih produktih.

Za vsa vprašanja v zvezi z uredbo REACH in Teknosovimi rešitvami se lahko obrnete na našo okoljsko ekipo na naslovu prod-safe@teknos.com.