REACH-tietoa

Euroopan Unionin REACH-asetuksen (kemikaalien rekisteröinti, arviointi, lupamenettelyt ja rajoitukset) tavoitteena on suojella ihmisten terveyttä ja ympäristöä vähentämällä ja rajoittamalla vaarallisten kemikaalien käyttöä.

Teknos tuo maahan ja jatkokäyttää tuotteissaan REACH-asetuksessa mainittuja kemikaaleja, ja on täten velvollinen täyttämään REACH-asetuksen vaatimukset. Velvoite ei koske itse maalia (joka on seos), vaan raaka-aineita, joista maali koostuu.

Vastuullisena maalinvalmistajana Teknos pyrkii aina varmistamaan, että sen maailmanlaajuinen liiketoiminta on vastuullista ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaista. Yhtiö tukee EU:n tavoitteita vähentää ja rajoittaa vaarallisten kemikaalien käyttöä.

EU:n sisällä Teknos on sitoutunut tiedottamaan tuotteistaan sekä rekisteröimään ne REACH-asetuksen mukaisesti. EU:n sisällä Teknoksen tuotteet sisältävät vain aineita, jotka on joko rekisteröity tai esirekisteröity järjestelmään tai jotka on vapautettu rekisteröinnistä. EU:n ulkopuolisten tuotteiden osalta Teknos varmistaa aina, että tuotteet noudattavat maakohtaisia määräyksiä ja lainsäädäntöä.  

Rajoitettujen aineiden luettelo (REACH, liite XVII) kasvaa edelleen. Myös viestintävaatimukset kemikaalien turvallisesta käytöstä kehittyvät jatkuvasti. Teknos tekee kaikkensa vähentääkseen ja poistaakseen erityistä huolta aiheuttavien kemikaalien (SVHC-kemikaalien) määrää tuotteissaan. Yritys pyrkii myös aktiivisesti ja säännöllisesti välittämään tietoa kemikaalien turvallisesta käytöstä. Teknoksen käyttöturvallisuustiedotteet ja altistumisskenaariot luokitelluille aineille ovat tärkeä kanava viestinvälittämisessä.    

Teknos on sitoutunut noudattamaan ja tukemaan REACH-asetusta, varmistamaan tuotteidensa saatavuuden sekä pitämään asiakkaansa ajan tasalla tuotetiedoistaan.

Mikäli teillä herää kysyttävää Teknoksen tuotteista liittyen REACH-asetukseen, olettehan yhteydessä ympäristöinsinööri Tero Rönkään, p. +358 (9) 5060 9284.