REACH-forordningen

Registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH) er en EF-forordning (EF 1907/2006) om kemikalier og sikker anvendelse af dem. Den omhandler registrering af de individuelle stoffer, vurdering af stofferne ud fra deres egenskaber og virkninger samt godkendelse af særligt problematiske stoffer inden for kemikalier.

Målet med REACH er at forbedre beskyttelsen af menneskers sundhed og miljøet via bedre og tidligere identifikation af kemiske stoffers iboende egenskaber. 

Den nye lov trådte i kraft den 1. juni 2007 og dens bestemmelser indfases over 11 år. Maling er dog ikke stoffer, der refereres til i REACH-forordningen – vi er en såkaldt "downstream-bruger"* som defineret af REACH.

Vi har udført det indledende arbejde for at opfylde kravene i forordningen, og vi vil fortsætte med at gøre det nødvendige for at sikre overholdelse af lovgivningen, så kontinuiteten i leveringen opretholdes.

* En downstream-bruger er enhver anden fysisk eller juridisk person etableret i Fællesskabet end producenten eller importøren, der i løbet af sine industrielle eller erhvervsmæssige aktiviteter bruger et stof enten alene eller i et præparat.