REACH regula

Eiropas vienības REACH (ķīmisko vielu reģistrācijas, novērtēšanas, licencēšanas un ierobežošanas) regulas mērķis ir aizsargāt cilvēku veselību un vidi, samazinot un ierobežojot visbīstamāko ķīmisko vielu izmantošanu.

Teknos kā ķīmisko vielu pakārtotajam lietotājam un importētājam saskaņā ar REACH regulu ir pienākums izpildīt REACH regulas prasības. Pienākums neattiecas uz pašu pārklājumu (maisījumu), bet gan uz dažādām vielām, ko pārklājums satur.

Teknos kā atbildīgs pārklājumu ražotājs vienmēr cenšas nodrošināt, lai tā globālā uzņēmējdarbība notiktu atbildīgi un ilgtspējīgi, un uzņēmums piekrīt un atbalsta ES misiju un vīziju samazināt un ierobežot bīstamās ķīmiskās vielas.

ES tirgotie Teknos ražojumi satur tikai tās vielas, kas ir reģistrētas, atbrīvotas vai iepriekš reģistrētas REACH regulā. Attiecībā uz izstrādājumiem ārpus ES Teknos vienmēr nodrošina, ka tie atbilst konkrētajam tirgum specifiskiem noteikumiem.

Aizliegto vielu saraksts (REACH, XVII pielikums) turpina paplašināties. Nepārtraukti attīstās arī komunikācija par ķīmisko vielu drošu lietošanu. Uzņēmums Teknos dara visu iespējamo, lai samazinātu vai novērstu īpaši bīstamu vielu (SVHC) izmantošanu. Jebkurš SVHC vielu saturs tiks paziņots saskaņā ar REACH regulu, tāpat kā jebkurš atļauto vielu saturs. Uzņēmums Teknos arī aktīvi strādā, lai nodrošinātu, ka informācija par to, kā droši lietot ķīmiskās vielas, kas aprakstītas iedarbības scenārijos un drošības datu lapās, tiek regulāri atjaunināta un attiecīgi īstenota.

Teknos ir pilnībā apņēmies nodrošināt atbilstību REACH regulai, saglabājot piegādes nepārtrauktību, atbalstot REACH regulu un informējot klientus par jaunāko informāciju par saviem izstrādājumiem.