Ilgtspēja

Ilgtspēja mūsu izpratnē

Mums ilgtspēja ir domāšanas veids. Tā ir integrēta mūsu stratēģijā, uzņēmējdarbības modelī un ikdienas darbā. Mēs esam ļoti apņēmības pilni sniegt savu ieguldījumu planētas aizsardzībā un padarīt pasauli ilgtspējīgāku.

Mūsu ilgtspējas programmas mērķis ir piepildīt ilgtermiņa vērtību mūsu ieinteresētajām pusēm, tostarp mūsu klientiem, darbiniekiem, piegādātājiem un sabiedrībai.

Mūsu ilgspējas jomas

Mēs aktīvi koncentrējamies uz četrām svarīgām ilgtspējas jomām:

1. Ilgtspējīgi risinājumi un pakalpojumi

Ilgtspējīgi risinājumi un pakalpojumi nenozīmē tikai ievērot noteikumus un tiesību aktus, bet arī izstrādāt un piedāvāt konkurētspējīgus produktus, tehnoloģijas un pakalpojumus, kas atbilst mūsu klientu vajadzībām, izmantojot mazāk resursus vai ilgtspējīgākus resursus.

Mēs izstrādājam inovatīvus produktus, kas ir ilgmūžīgāki un līdz ar to samazina nepieciešamību pēc agrīnas pārkrāsošanas. Mēs veicam lielus ieguldījumus pētniecībā un attīstībā. Mūsu mērķis ir izstrādāt pārklājumu produktus ar zemu GOS saturu un palielināt atjaunojamo un pārstrādāto izejvielu izmantošanu.

Mūsu mērķi:

 • Produktos samazināt gaistošo organisko savienojumu īpatsvaru kopējā izejvielu patēriņā par 5% gadā;
 • Nulle pašpievienotu MIT produktos līdz 2025. gadam.

2. Atbildīgas darbības un piegādes ķēde

Mēs tiecamies būt atbildīgs uzņēmums savā vērtību ķēdē, sākot no izejvielu iegādes līdz pat produktu ražošanai un piegādei klientiem laikus un droši.

Mēs pastāvīgi ieguldām līdzekļus savās ražotnēs, visā uzņēmumā ieviešam Lean un meklējam inovatīvas tehnoloģijas, lai uzlabotu drošību un samazinātu mūsu darbības ietekmi uz vidi.

Mēs iekļaujam ilgtspējības prasības un apsvērumus savos iepirkumos. Teknos Piegādātāju rīcības kodekss ir mūsu ilgtspējas prasības, kuras mēs pieprasām saviem piegādātājiem ievērot. Mēs novērtējam un uzraugām savu piegādātāju ilgtspējas rādītājus, izmantojot pasaulē atzītu novērtējumu EcoVadis.

Mūsu mērķi:

 • Zaudētā darba laika traumu biežuma rādītāja (LTIFR) samazinājums par 10 % gadā;
 • Ražošanas energoietilpības samazinājums par 5 % gadā;
 • Ražošanas atkritumu intensitātes samazinājums par 5 % gadā;
 • 95 % piegādātāju pēc izejmateriālu patēriņa ir parakstījuši Teknos piegādātāju rīcības kodeksu līdz 2025. gadam;
 • Līdz 2025. gadam EcoVadis novērtēs 80 % piegādātāju pēc izejmateriālu izdevumiem attiecībā uz KSA.

3. Cilvēku izaugsme

Uzticība cilvēkiem ir mūsu pamats, lai gūtu panākumus tagad un nākotnē. Attīstot mūsu darbinieku prasmes, piesaistot labākos talantus un radot vidi, kurā uzplaukst idejas un iniciatīvas, mēs varam radīt ilgtermiņa panākumus mūsu cilvēkiem un mūsu uzņēmumam.

Mūsu darbinieku ikdienas labsajūtai un apmierinātībai mums ir ļoti svarīga. Mēs to regulāri novērtējam, izmantojot mūsu darbinieku viedokļu aptauju (EOS).

Mūsu mērķi:

 • Līdz 2025. gadam 100 % vadītāju ir piedalījušies Teknos līderības apmācībā;
 • Līdz 2025. gadam 100 % darbinieku ir piedalījušies ikgadējā novērtējuma apspriedē.

4. Nākamās paaudzes

Tā kā esam ģimenes uzņēmums, pastāvība mums ir ārkārtīgi svarīga, un tā ietekmē visas mūsu darbības.

Mēs vēlamies pieņemt lēmumus, kas ir vērsti par labu nākamajām paaudzēm, un veidot uzņēmumu, kuru nākamās paaudzes būs lepnas vadīt un būt daļa no tā.

Mūsu mērķis ir atbalstīt uzņēmējdarbības izglītību un domāšanu sabiedrībā un ieguldīt vietējās kopienās.

Mūsu mērķi:

 • Līdz 2025. gadam 100 % Teknos piedāvā ar darbu saistītas iespējas agrīnās karjeras uzsācējiem;
 • Līdz 2025. gadam 100 % Teknos atbalsta vai piedalās vietējās kopienas pasākumos.

Apņemšanās nodrošināt pārredzamību

Mēs cenšamies nodrošināt atklātu saziņu par to, kā mēs darbojamies un pārvaldām vides un sociālos jautājumus. Mēs katru gadu sniedzam ārējus ziņojumus par šīm problemām, kā arī par mūsu mērķu izpildes gaitu.

Uzvedības kodekss un trauksmes celšanas kanāls

Uzvedības kodekss ir vadlīnijas uzvedībai, ko sagaidām no mūsu darbiniekiem. Tas ir pamats uzņēmējdarbības veikšanai, attieksmei pret mūsu darbiniekiem un rūpēm par vidi un sabiedrību. Mūsu uzvedības kodeksa politiku var skatīt šīs lapas labajā stūrī.  
 
Aicinām gan darbiniekus, gan ieinteresētās puses vērst uzmanību jebkurām bažām. Teknos trauksmes celšanas kanāls ir papildu kanāls gan mūsu darbiniekiem, gan ieinteresētajām pusēm, lai ziņotu par jebkādām aizdomām par Uzvedības kodeksa pārkāpumiem un bažām par faktisku vai iespējamu neatbilstošu uzvedību, kas var ietekmēt mūsu uzņēmumu vai cilvēku labsajūtu. Lai garantētu datu neizpaušanu, ziņošanas sistēmu tehniski nodrošina ārējs pakalpojumu sniedzējs neatkarīgi no Teknos. Visi ziņojumi ir stingri konfidenciāli, kā arī ziņotājam ir iespēja iesniegt ziņojumu anonīmi, izmantojot drošu iesūtni.  
 
Pēc ziņojuma iesniegšanas ziņotājs sistēmā saņem apliecinājumu. Teknos izskatīs visus iesniegtos ziņojumus un sniegs atbildes saprātīgā termiņā, ne ilgāk kā 3  mēnešu laikā. Ziņošanas sistēmu nedrīkst izmantot nepatiesai citu personu apvainošanai, un nedrīkst apzināti sniegt nepatiesu informāciju.  
 
Tiešsaistes trauksmes celšanas kanālam var piekļūt, izmantojot šo saiti:

https://teknos.integrityline.com/frontpage