Bærekraftighet

Bærekraftig

Hva mener vi med bærekraftig 

For oss i Teknos er bærekraft et tankesett. Den er integrert i vår strategi, forretningsmodell og vår arbeidshverdag. Som selskap er vi er meget opptatt av å levere vårt bidrag for å beskytte planeten og få verden til å vare lenger.

Vårt bærekraftsprogram har som mål å skape bærekraftig langsiktig verdi for våre interessenter, inkludert våre kunder, ansatte, leverandører og samfunnet.

Våre fokusområder 

1. Bærekraftige løsninger og tjenester

For oss innebærer bærekraftige løsninger og tjenester ikke bare å overholde regelverket og lovgivningen, men utvikle og tilby konkurransedyktige produkter, teknologier og tjenester som tilfredsstiller våre kunders behov ved å bruke færre eller mer bærekraftige ressurser og materialer.

Vi analyserer livssykluspåvirkninger og utvikler innovative produkter som er varige og dermed reduserer behovet for vedlikehold. Vi investerer tungt i forskning og utvikling. Vår ambisjon er å utvikle overflatebehandlings produkter og maling med lite eller ingen VOC innhold og å øke bruken av fornybare og sekundære råvarer.

 2. Ansvarlig drift og forsyningskjede

Vi streber etter å være et ansvarlig selskap innen hele vår verdikjede, fra anskaffelse av råvarer til produksjon og levering av produktene til våre kunder på en rask og sikker måte.

Vi investerer hele tiden i våre produksjonsanlegg, implementerer Lean gjennom hele selskapet og søker innovative teknologier for å forbedre sikkerheten og for å minimere miljøpåvirkningen av våre aktiviteter og drift.

Vi måler og overvåker bærekraftens konsekvenser gjennom våre Retningslinjer for etisk handel (Code of Conduct), leverandør og internrevisjon, våre leverandørers Code of Conduct, anskaffelsespolitikk og tilbakemeldinger fra kunder og ansatte, som gjennomføres regelmessig.

3. Mennesker og utvikling

Vårt engasjement for mennesker er vårt fundament for å lykkes nå og i fremtiden. Ved å utvikle våre medarbeidere kompetanse og ferdigheter, tiltrekke seg de beste talenter og skape et miljø der ideer og tiltak blomstrer, er vi sikre på at vi kan skape langsiktig suksess for våre mennesker og vår virksomhet.

Den daglige trivsel og tilfredsstillelsen til våre ansatte spiller en viktig rolle for oss, og vi måler det regelmessig gjennom vår Employee Opinion Survey (EOS).

4. Fremtidige generasjoner

Ved å være et familieeid selskap, er kontinuitet ytterst viktig for oss, og det påvirker alle våre handlinger.

Vi ønsker å ta valg som kommer til de neste generasjonene til gode, og å bygge et selskap, som fremtidige generasjoner vil være stolte av å lede og være en del av.

Vi tar sikte på å støtte utdanning innen entreprenørskap og lignende tankegang i samfunnet og å investere i lokalsamfunn.

Teknos viktigste bærekraftsmål:

Bærekraftige løsninger og tjenester

 • 5% årlig reduksjon av VOC bruk
 • 0% tilsatt MIT * i våre produkter innen 2025

Ansvarlig drift og forsyningskjede

 • 10% reduksjon i Lost Time Accident (LTA) -satsen per år
 • 5% reduksjon av energiforbruket årlig for produksjonssteder
 • 5% reduksjon av årlig malingsavfall
 • 95% av våre leverandører er omfattet av Teknos 'Leverandørkodeks (råmateriale brukt) innen 2025
 • 80% av våre leverandører vurderes av EcoVadis (bærekraftig ratingverktøy) innen 2025

 

Utvikling av personell

 • 100% av ledere har deltatt i ledelsestrening innen 2025
 • 100% av de ansatte har årlig medarbeidersamtale med sin leder innen 2025

 

Fremtidige generasjoner

 • Teknos støtter aktivt lokalsamfunn og entreprenørånd og tenkning i samfunnet.
 • Teknos gir muligheter for unge til å utvikle seg i sin karriere.