Bærekraftig

Hva mener vi med bærekraftig 

For oss i Teknos er bærekraft et tankesett. Den er integrert i vår strategi, forretningsmodell og vår arbeidshverdag. Som selskap er vi er meget opptatt av å levere vårt bidrag for å beskytte planeten og få verden til å vare lenger.

Vårt bærekraftsprogram har som mål å skape bærekraftig langsiktig verdi for våre interessenter, inkludert våre kunder, ansatte, leverandører og samfunnet.

VÅRE BÆREKRAFTSFOKUSOMRÅDER

Vi fokuserer aktiv forvaltning av bærekraft på fire prioriterte områder:

1. Bærekraftige løsninger og tjenester

For oss innebærer bærekraftige løsninger og tjenester ikke bare å overholde regelverket og lovgivningen, men utvikle og tilby konkurransedyktige produkter, teknologier og tjenester som tilfredsstiller våre kunders behov ved å bruke færre eller mer bærekraftige ressurser og materialer.

Vi analyserer livssykluspåvirkninger og utvikler innovative produkter som er varige og dermed reduserer behovet for vedlikehold. Vi investerer tungt i forskning og utvikling. Vår ambisjon er å utvikle overflatebehandlings produkter og maling med lite eller ingen VOC innhold og å øke bruken av fornybare og sekundære råvarer.

Våre mål:

 • 5% årlig reduksjon av VOC bruk
 • 0% tilsatt MIT * i våre produkter innen 2025

 2. Ansvarlig drift og forsyningskjede

Vi streber etter å være et ansvarlig selskap innen hele vår verdikjede, fra anskaffelse av råvarer til produksjon og levering av produktene til våre kunder på en rask og sikker måte.

Vi investerer hele tiden i våre produksjonsanlegg, implementerer Lean gjennom hele selskapet og søker innovative teknologier for å forbedre sikkerheten og for å minimere miljøpåvirkningen av våre aktiviteter og drift.

Vi måler og overvåker bærekraftens konsekvenser gjennom våre Retningslinjer for etisk handel (Code of Conduct), leverandør og internrevisjon, våre leverandørers Code of Conduct, anskaffelsespolitikk og tilbakemeldinger fra kunder og ansatte, som gjennomføres regelmessig.

Våre mål:

 • 10% reduksjon i Lost Time Accident (LTA) -satsen per år
 • 5% reduksjon av energiforbruket årlig for produksjonssteder
 • 5% reduksjon av årlig malingsavfall
 • 95% av våre leverandører er omfattet av Teknos 'Leverandørkodeks (råmateriale brukt) innen 2025
 • 80% av våre leverandører vurderes av EcoVadis (bærekraftig ratingverktøy) innen 2025

3. Mennesker og utvikling

Vårt engasjement for mennesker er vårt fundament for å lykkes nå og i fremtiden. Ved å utvikle våre medarbeidere kompetanse og ferdigheter, tiltrekke seg de beste talenter og skape et miljø der ideer og tiltak blomstrer, er vi sikre på at vi kan skape langsiktig suksess for våre mennesker og vår virksomhet.

Den daglige trivsel og tilfredsstillelsen til våre ansatte spiller en viktig rolle for oss, og vi måler det regelmessig gjennom vår Employee Opinion Survey (EOS).

Våre mål:

 • 100% av ledere har deltatt i ledelsestrening innen 2025
 • 100% av de ansatte har årlig medarbeidersamtale med sin leder innen 2025

4. Fremtidige generasjoner

Ved å være et familieeid selskap, er kontinuitet ytterst viktig for oss, og det påvirker alle våre handlinger.

Vi ønsker å ta valg som kommer til de neste generasjonene til gode, og å bygge et selskap, som fremtidige generasjoner vil være stolte av å lede og være en del av.

Vi tar sikte på å støtte utdanning innen entreprenørskap og lignende tankegang i samfunnet og å investere i lokalsamfunn.

Våre mål:

 • 100 % av Teknos-enhetene tilbyr arbeidsrelaterte muligheter til tidlige karriereflyttere innen 2025
 • 100 % av Teknos-enhetene støtter eller deltar i lokalsamfunnsaktiviteter innen 2025

Forpliktelse til åpenhet

Vi streber etter åpen kommunikasjon om måten vi driver og håndterer miljø- og sosiale spørsmål. Vi rapporterer eksternt om disse spørsmålene samt fremdriften i våre forpliktelser og mål på årlig basis.

Etiske retningslinjer og varslingskanal

Våre etiske retningslinjer fungerer som retningslinjer for atferden vi forventer av våre ansatte, og de fungerer som et grunnlag for måten vi driver forretninger, behandler våre ansatte og tar vare på miljøet og samfunnet på. Du finner de etiske retningslinjene våre i høyre hjørne på denne siden.  
 
Vi oppfordrer både våre ansatte og interessenter til å ta opp eventuelle bekymringer. Teknos Whistleblowing-kanal er en valgfri kanal som både våre ansatte og interessenter kan bruke til å rapportere ethvert mistenkt brudd på retningslinjene og bekymringer om faktisk eller mistenkt forsømmelse som kan påvirke selskapet vårt eller folks velvære. For å sikre anonymitet utføres den tekniske implementeringen av rapporteringssystemet på vegne av en ekstern leverandør uavhengig av Teknos. Alle rapporter er strengt konfidensielle, og rapportøren har mulighet til å sende inn rapporten anonymt ved hjelp av en sikker innboks.  
 
Rapportøren mottar en kvittering i systemet etter innlevering av rapporten. Teknos håndterer og svarer på alle innsendte rapporter innen rimelig tid, maksimalt innen 3 måneder. Rapporteringssystemet skal ikke brukes til å komme med falske anklager mot andre, og bevisst usann informasjon skal ikke rapporteres.  
 
Du kan få tilgang til Whistleblowing-kanalen på nett fra denne koblingen:

https://teknos.integrityline.com/frontpage

 

Teknos receives EcoVadis gold medal

Vi er Miljøfytrårn

Miljøfyrtårn er et anerkjent og effektivt verktøy for sertifisering og miljøledelse, som hjelper virksomheter å lykkes med grønn omstilling.

Les mer om miljøfytrån her

medlem av

Download