TEKNOS Strategi 2019-2025

Helt siden Teknos ble grunnlagt i 1948, har vår ambisjonen vært å tilby de beste tekniske løsninger og tjenester ved å samarbeide tett med våre kunder. Vår visjon er å være en bærekraftig leverandør av overflatebehandlings systemer nær våre kunder.    

Vår strategi for 2019-2025 har som mål å sikre balansert og lønnsom vekst. Ettersom verden rundt oss er i systematisk endring, må vi tilpasse handlingene og strategien til de nye forholdene, og som en konsekvens av dette har vi i midten av 2022 besluttet å revidere strategien vår. Oppdatert strategi er forenklet, mer smidig og basert på fire sentrale strategiske fokusområder: Teknos familiekultur som grunnlag for all beslutningstaking, kundeopplevelse, å være innovativ og ansvarlig.

Unik Teknos familiekultur

Vi er på et oppdrag for å få verden til å vare lenger for oss og kommende generasjoner. For å komme dit bygger og opprettholder vi Teknos Family-kultur, der hvert familiemedlem føler seg tillitsfull, bemyndiget og føler tilhørighet. Verdiene våre – kreative, vedvarende og rettferdige – er kjernen i vår atferd og veileder oss i alt vi gjør. Vi bygger en mangfoldig og inkluderende global arbeidsplass digitalt tilkoblet. Sammen lykkes vi.

Kundeopplevelse av høy kvalitet og høy verdi

Vi forbedrer kundeopplevelsen gjennom SERVICE, KOMPETANSE OG VERDISALG. Vi gjør det sammen, i sanntid, med reelle aktuelle saker og under alle våre interaksjoner. Vi ønsker å fange opp og konseptualisere resultatene og kontinuerlig lære og forbedre konseptene og skalere det til andre settinger. Vårt kundeløfte er satt sammen av lokal tilstedeværelse - nær kundene og verdiskapende løsninger, som er basert på bærekraftig tilbud og overlegne systemer og tjenester.

Innovasjon for en langvarig verden – vi gjør det sammen

Verden rundt oss er i kontinuerlig endring og vi må endre oss med den. Gjennom innovasjon og kontinuerlig forbedring utvikler vi fremtidssikre løsninger og prosesser som hjelper våre kunder til å lykkes og muliggjør mer bærekraftig bruk av ressurser. Helt fra begynnelsen av Teknos’ historie har innovasjoner, kontinuerlig læring og tilpasning vært kjernen i vår virksomhet, drevet forretningsutviklingen og formet vårt tankesettet.

Den mest innovative partneren i maling og overflatebahandlings industrien

Vi ønsker å bli oppfattet som den mest innovative partneren i maling og overflatebahandlings industrien. Vi er på konstant på jakt etter nye råvarer og effektive teknologier for å produsere innovative løsninger som betjener nye industriområder. I fremtiden vil andelen innovasjoner - innovative produkter, tjenester og teknologier - av vårt salg øke.  

Å være ansvarlig for fremtidige generasjoner

Som et familieeid selskap er kontinuitet viktig for oss, og det påvirker alle våre handlinger. Vårt program for samfunnsansvar tar sikte på å skape bærekraftig langsiktig verdi for våre interessenter ved å investere i fire fokusområder:

Fremtidige generasjoner: Vi er et familieeid selskap og for vår eier er det å ta vare på fremtidige generasjoner kjernen i bærekraft. Teknos ønsker å investere i å gjøre det mulig for fremtidige generasjoner å trives.

Bærekraftige løsninger: Som kunde hos oss kan vi tilby deg produkter å systemer som hjelper deg å nå dine bærekraftsmål.

Mennesker og kultur: Ved å utvikle og investere i Teknos-ansatte kan vi sikre at våre godt trente og kompetente medarbeidere tilbyr best mulig ekspertise, produkter og tjenester.

Ansvarlig drift og forsyningskjede: Med vår metodiske måte å håndtere miljø, innkjøp av råvarer, logistikk og sosiale spørsmål, kan du føle deg trygg og redusere risikoen når du kjøper fra oss.