TEKNOS Strategi 2019-2025

Helt siden Teknos ble grunnlagt i 1948, har vår ambisjonen vært å tilby de beste tekniske løsninger og tjenester ved å samarbeide tett med våre kunder. Vår visjon er å være en bærekraftig leverandør av overflatebehandlings systemer nær våre kunder.    

Vår strategi for 2019-2025 har som mål å sikre rask og lønnsom vekst. Vårt mål er å nå 1 milliard euro nettoomsetning i 2025. Våre fem strategiske tiltak er balanse, kundeopplevelse, bærekraft, kontinuerlig forbedringskultur og innovasjoner.  

Balanse er en viktig drivkraft for forretnings kontinuitet

Teknos strategi har til formål å sikre finansiell balanse og operativ effektivitet. For Teknos betyr balanse også balanse mellom ulike målkundegrupper og geografisk balanse mellom Teknos virksomhetene.

Unik kundeopplevelse ved å tilby teknisk service og salg i toppklasse 

I alt vi gjør fokuserer vi på kunden vår. Våre unike, fleksible målkunde team har som mål å tilby teknisk service og salg i toppklasse for å skape en unik kundeopplevelse. Vi jobber tett med våre kunder og tilbyr pålitelig service og opplæring, skreddersydd for lokale behov.

Bærekraftighet er integrert i Teknos strategi og forretningsmodell

Ved å være et familieeid selskap, er kontinuitet viktig for oss, og det påvirker alle våre handlinger. Vårt sosiale samfunnsansvarsprogram har til hensikt å skape bærekraftig langsiktig verdi for våre interessenter ved å investere i fire fokusområder:

  • Bærekraftige løsninger og tjenester
  • Ansvarlig drift og forsyningskjede
  • Utdanning av personell
  • Fremtidige generasjoner

Den mest innovative partneren i maling og overflatebahandlings industrien

Vi ønsker å bli oppfattet som den mest innovative partneren i maling og overflatebahandlings industrien. Vi er på konstant på jakt etter nye råvarer og effektive teknologier for å produsere innovative løsninger som betjener nye industriområder. I fremtiden vil andelen innovasjoner - innovative produkter, tjenester og teknologier - av vårt salg øke.  

Lærende organisasjon via en kontinuerlig forbedringskultur

For å oppnå våre strategiske mål, sikre kundetilfredshet og høy kvalitet, må vi utfordre oss daglig for kontinuerlig forbedring og dermed bli en lærende organisasjon. Vi kjører systematisk forbedringsprosjekter for å lære mer og utvikle prosesser i alle land og funksjoner.