TEKNOS strategie 2019-2025

Již od založení společnosti Teknos v roce 1948 je naší ambicí nabízet nejlepší technická řešení a služby prostřednictvím dlouhodobé spolupráce se zákazníky. Naší vizí je být udržitelným poskytovatelem nátěrových řešení v blízkosti našich zákazníků.  

Cílem naší strategie pro roky 2019-2025 je zajistit rychlý a ziskový růst. Naším cílem je dosáhnout v roce 2025 čistých tržeb ve výši 1 miliardy eur. Našimi pěti strategickými iniciativami jsou rovnováha, zákaznická zkušenost, udržitelnost, kultura neustálého zlepšování a inovace.

Vyváženost je klíčovou hnací silou kontinuity podnikání

Cílem strategie společnosti Teknos je zajistit finanční rovnováhu a provozní efektivitu. Vyváženost pro společnost Teknos znamená také rovnováhu mezi různými cílovými skupinami zákazníků a geografickou vyváženost operací společnosti Teknos.

Zkušenosti zákazníků díky nejlepšímu technickému servisu a prodeji ve své třídě

Ve všem, co děláme, se zaměřujeme na našeho zákazníka. Naše flexibilní týmy pro cílové zákazníky se snaží nabízet nejlepší technický servis a prodej ve své třídě a vytvářet tak jedinečnou zákaznickou zkušenost. Úzce spolupracujeme s našimi zákazníky a poskytujeme jim spolehlivý servis a školení přizpůsobené místním potřebám.

Udržitelnost je integrována do strategie a obchodního modelu společnosti Teknos

Vzhledem k tomu, že jsme rodinná společnost, je pro nás důležitá kontinuita, která ovlivňuje všechny naše kroky. Náš program společenské odpovědnosti se zaměřuje na vytváření dlouhodobě udržitelné hodnoty pro naše zúčastněné strany prostřednictvím investic do čtyř oblastí, na které se zaměřujeme:

  • Udržitelná řešení a služby
  • Odpovědný provoz a dodavatelský řetěze
  • Rozvoj lidí
  • Budoucí generace

Nejinovativnější partner v oboru nátěrových hmot

Chceme být vnímáni jako nejinovativnější partner v nátěrovém průmyslu. Neustále hledáme nové suroviny a účinné technologie, abychom mohli vyrábět inovativní řešení sloužící novým oblastem průmyslu. V budoucnu se podíl inovací - inovativních výrobků, služeb a technologií - na našich tržbách bude zvyšovat.

Učící se organizace prostřednictvím kultury neustálého zlepšování

Abychom dosáhli našich strategických cílů a zajistili spokojenost zákazníků a vysokou kvalitu, musíme se denně zamýšlet nad tím, jak se neustále zlepšovat, a stát se tak učící se organizací. Systematicky provádíme projekty zlepšování, abychom se více učili a rozvíjeli procesy ve všech zemích a funkcích.