TEKNOS Strategi 2019-2025

Ända sedan Teknos grundades 1948, har vår ambition varit att erbjuda de bästa tekniska lösningarna och tjänsterna genom att arbeta nära våra kunder i långsiktiga relationer. Vår vision är att vara en hållbar ytbehandlingsleverantör - nära våra kunder.  

Vår strategi 2019-2025 siktar på en snabb och lönsam tillväxt. Vårt mål är att nå en nettoomsättning på 1 miljard euro år 2025. Våra fem strategiska initiativ innefattar balans, kundupplevelse, hållbart företag, kontinuerlig förbättringskultur och innovationer.  

Balans är en central drivkraft för affärskontinuitet

Teknos strategi strävar efter att uppnå finansiell balans och driftseffektivitet. För Teknos betyder balans även balansen mellan olika målgrupper av kunder och geografisk balans inom Teknos verksamheter. 

Kundupplevelse genom bästa tekniska service och försäljning

Vi fokuserar på kunden i allt vi gör. Vårt flexibla målkundsteam strävar efter att erbjuda den bästa tekniska servicen och försäljningen och skapa en unik kundupplevelse. Vi har ett nära samarbete med våra kunder och ger dem pålitlig service och utbildning, anpassat efter lokala behov.

Hållbarhet är integrerat i Teknos strategi och affärsmodell

I och med att vi är ett familjeföretag är kontinuitet viktigt för oss och det påverkar all vår verksamhet. Vårt hållbarhetsprogram har som mål att skapa hållbart långsiktigt värde för våra intressenter genom att investera i fyra fokusområden:

  • Hållbara lösningar och tjänster
  • Ansvarsfull verksamhet och distributionskedja
  • Människors utveckling
  • Framtida generationer

Den mest innovativa samarbetspartnern inom färg och ytbehandlingar

Vi vill uppfattas som den mest innovativa samarbetspartnern inom färg och ytbehandlingar. Vi söker ständigt efter nya råmaterial och effektiva tekniker för att skapa innovativa lösningar för nya områden inom industrin. I framtiden kommer innovationerna – innovativa produkter, tjänster och tekniker – att utgöra en större andel av vår omsättning.

En lärande organisation genom en kultur av kontinuerliga förbättringar

För att uppnå våra strategiska mål och försäkra oss om att få nöjda kunder och uppnå en hög kvalitet måste vi reflektera över vår verksamhet dagligen för att ständigt förbättras och därmed bli en lärande organisation. Vi genomför systematiskt förbättringsprojekt för att lära oss mer och utveckla processerna i alla länder och funktioner.