TEKNOS Strategi 2019-2025

Ända sedan Teknos grundades 1948, har vår ambition varit att erbjuda de bästa tekniska lösningarna och tjänsterna genom att arbeta nära våra kunder i långsiktiga relationer. Vår vision är att vara en hållbar ytbehandlingsleverantör - nära våra kunder.  

Vår strategi 2019-2025 siktar på en snabb och lönsam tillväxt. Då världen omkring oss systematiskt förändras, behöver vi anpassa våra handlingar och strategier till de nya förutsättningarna och som en konsekvens har vi i mitten av 2022 beslutat att se över vår strategi. Vår uppdaterade strategi är förenklad, smidigare och baserad på fyra viktiga strategiska fokusområden: Teknos familjekultur som grunden för allt beslutsfattande, Kundupplevelse, att vara Innovativ och Ansvarsfull.

Unik Teknos Familjekultur

Vi har ett uppdrag att få världen att bestå längre för oss och för våra kommande generationer. För att nå dit bygger och upprätthåller vi Teknos Familjekultur, där varje familjemedlem känner sig betrodd, befogad och känsla av tillhörighet. Våra värderingar – kreativa, uthålliga och rättvisa – är kärnan i vårt beteende och vägleder oss i allt vi gör. Vi bygger en mångsidig och inkluderande global arbetsplats, digitalt uppkopplad. Tillsammans lyckas vi.

Högkvalitativa och värdefulla Kundupplevelser

Vi förbättrar kundupplevelsen genom vår SERVICE, KOMPETENS OCH VÄRDESÄLJNING. Vi gör det tillsammans, i realtid, med aktuella ärenden och under ömsesidig påverkan. Vi vill fånga och konceptualisera resultaten och kontinuerligt lära oss och förbättra koncepten och anpassa det till andra miljöer. Vårt kundlöfte består av lokal närvaro - nära kunderna och värdeskapande lösningar, som bygger på ett hållbart erbjudande och överlägsna system & tjänster.

Innovativa för en mer långvarig värld – tillsammans

Världen omkring oss förändras ständigt och vi måste förändras med den. Genom innovation och ständiga förbättringar utvecklar vi framtidssäkra lösningar och processer som hjälper våra kunder att lyckas och möjliggör en mer hållbar resursanvändning. Redan från början av Teknos historia har innovationer, kontinuerligt lärande och anpassning varit kärnan i vår verksamhet som drivit på vår affärsutveckling och format vårt tankesätt.

Att ta ansvar för kommande generationer

Eftersom att vi är ett familjeägt företag är kontinuitet viktigt för oss, och det påverkar alla våra handlingar. Vårt program för Corporate Social Responsibility syftar till att skapa hållbart långsiktigt värde för våra intressenter genom att investera i fyra fokusområden:

Framtida generationer: Vi är ett familjeägt företag och för vår ägare är att ta hand om framtida generationer kärnan i hållbarhet. Teknos vill investera i att göra det möjligt för framtida generationer att växa och trivas.

Hållbara lösningar: Som vår kund kan du få underlagen som hjälper dig att nå dina hållbarhetsmål.

Människor & kultur: Genom att utveckla och investera i Teknos anställda kan vi säkerställa att vår välutbildade och kompetenta personal kommer att erbjuda bästa möjliga expertis, produkter och tjänster.

Ansvarsfull verksamhet och försörjningskedja: Med vårt metodiska sätt att hantera miljö, råvaruförsörjning, logistik och sociala frågor kan du känna dig trygg och minska riskerna när du handlar av oss.