Internationella kontakter

Teknos är ett finskt företag med huvudkontor i Helsingfors, Finland. Vårt företag har produktion i åtta länder: Finland, Sverige, Danmark, Tyskland, Nederländerna, Polen, Ryssland och Kina. Dessutom har vi säljbolag i 18 länder och export till över 20 länder via ett väl utbyggt nät av återförsäljare.

 

 

Teknos företag

Teknos internationella återförsäljare