Teknos innovationer – tar idéer till en ny nivå

Innovationer finns i hjärtat av Teknos verksamhet. Företaget grundades till följd av en innovation och redan från start har att hitta nya lösningar, teknologier och sätt att arbeta varit i centrum för allt vi gör.

Innovationer är också i centrum av Teknos strategi. Vårt ambitiösa mål är att uppfattas som den mest innovativa samarbetspartnern inom färg- och ytbehandlingsbranchen. ​För oss är innovationer inte bara nya produkter, också nya tjänster, affärsområden, teknologier och sätt att arbeta på – allt som hjälper våra kunder att lyckas.

Vi strävar ständigt efter att finna lösningar för de ständigt förändrade behoven hos kunder, partners och miljön. Funktion, hållbarhet, säkerhet och hälsa är nyckelfrågor som vi tar hänsyn till i alla våra handlingar och lösningar.

Teknos huvudsakliga styrkor inom innovation​

Lång historia av att utveckla funktionella färger och ytbehandlingar för olika ytor och krav

 • Omfattande kunskaper om appliceringstekniker, råmaterial, sammansättning och blandning
 • Erfarenhet av att få godkänt i strikta certifieringsprocesser
 • Bred översyn över olika industrier globalt
 • Teknos är en flexibel leverantör av ytbehandlingslösningar med stora resurser för särskilda utmaningar

Innovationsorganisation hängiven inför nya möjligheter

 • Teknos är byggt på innovationer
 • Teknos vill uppfattas som den mest innovativa samarbetspartnern inom färg- och ytbehandlingsbranchen
 • Teknos är beredda att överträffa kundens förväntningar

Internationellt nätverk av råvaruleverantörer

 • Teknos har en global omfattning och erfarenhet av en bred spännvidd av olika material

Grön inställning

 • Teknos innovationer stödjer företagets strategi att utveckla hållbara produkter, lösningar och verksamhetssätt

Några av våra innovativa framgångshistorier

FERREX Rostskyddsfärg – BEGYNNELSEN AV VÅR FRAMGÅNG

FERREX rostskyddsfärg lanserades 1949, ett år efter att företaget grundades. Färgen fördröjer ytors korrosionsprocess och blev en hit både i Finland och i många andra länder eftersom den svarade på många industriers behov. FERREX och särskilt dess vattenbaserade variant FERREX AQUA är fortfarande viktiga produkter i vår produktportfölj.

Nyfikenheten, det lösningsorienterade tänkandet och den innovativa strategin som ledde till denna framgångshistoria har varit en viktig del av Teknos verksamhet redan från början och kommer att guida oss in i framtiden.

TEKNOBLADE REPAIR 9000 – NY REVOLUTIONERANDE PRODUKT FÖR VINDKRAFTVERKETS TURBINBLAD

 • SNABB APPLICERING:
  3 blad om dagen jämfört med 0,5 blad om dagen
  Ett lager

 • HÄRDAR SNABBT:
  Upp till 50 % kortare ledtid

 • KOSTNADSEFFEKTIV:
  Materialkostnader -40 %
  Dubbla livslängden för reparationer
  25 % större appliceringsfönster jämfört med traditionella system

UNIKT UTSEENDE FÖR MÖBLER OCH GOLV MED DIGITALT TRYCK

 • Obegränsade designmöjligheter
  Glansgrader från helmatt till högblank

 • Olika underlag
  Melamin, aluminiumkomposit och spånskiva

 • Enastående nötnings- och repbeständighet

Framtida fokusområden

UTFORSKAR MÖJLIGHETERNA INOM CIRKULÄR EKONOMI – DEN ENES AVFALL ÄR DEN ANDRES TILLGÅNG

Teknos is constantly seeking possibilities in utilising waste streams as raw material in our own production or finding use for our waste in other industries. In the best case, this can result in cheaper raw materials or reduction in waste handling costs in addition to making resources last longer.

ANVÄNDNING AV FÖRNYELSEBARA OCH BIO-BASERADE RÅMATERIAL FÖR MER HÅLLBARA LÖSNINGAR

Att hitta balansen i att införa ”gröna” råvaror i våra produkter och bibehålla eller förbättra deras egenskaper är en stor utmaning som vi är redo att anta. Vi är medvetna om att Teknos inte kan äventyra löftet att skydda och bevara. Därför måste biobaserade eller förnybara råvaror tjäna ett annat syfte än att bara göra produkten mer miljövänlig. Vi är säkra på att vi kan göra det genom att aktivt delta i sökandet efter alternativa råvaror, samarbeta med bioproduktleverantörer och genomföra intensiv forskning och testning.

HITTA NYA TEKNISKA LÖSNINGAR TILLSAMMANS MED INNOVATIVA PARTNERS

Självklart kan vi inte och vill vi inte göra allt själva. Partnerskap och samarbeten är avgörande för vår innovativa utveckling. Vi söker mångsidiga partners till vårt innovationsnätverk så att vi kan bygga nya generationens idéer och få världen att hålla längre.

Genom att kombinera vår partners innovation och vår existerande produktportfolio, råmaterialsnätverk och kommersiella kanaler, kan vi finna stora fördelar för båda parter och komma med något som verkligen är unikt på marknaden.

LÅT OSS SKAPA INNOVATIONER TILLSAMMANS!

Utmana oss eller lämna en idé

 

Blev du intresserad?

Kontakta oss för att diskutera dina specifika behov.

Pasi Virtanen
Group R&D Manager, Innovations
pasi.virtanen[@]teknos.com
Mobile +358 46 850 3546

FRÅGA EFTER FLER DETALJER