FERREX

Rostskyddsfärg

  • Korrosionsskyddande
  • Lösningsmedelsburen

FERREX är en rostskyddsfärg med effektiv korrosionsskyddspigmentering. Färgproduktgrupp 242 enligt MaalausRYL 2012 (FI). Glans: grupp 5 (FI), matt.

Användning: Rostskydds- och häftgrundsfärg för stålytor samt aluminium utomhus och inomhus. FERREX har också bra vidhäftning på förzinkade (galvaniserade) ytor samt på shopprimers. Pigmenteringen i FERREX förhindrar effektivt uppkomsten av rost under färgskiktet.

Förbehandling av yta

Ytorna som ska målas rengörs av smuts, fett, olja och övriga orenheter. Rengöringen kan göras t.ex. med RENSA STEEL plåttvätt eller lösningsmedelstorkning. Ytorna rengörs från rost och korrosion genom skrapning, stålborstning, slipning eller annan lämplig metod. Gamla blanka målade ytor uppruggas genom slipning, blästring eller annan lämplig metod. Lossnande och löst sittande gammal färg eller beläggning avlägsnas. Aluminiumytorna uppruggas genom slipning, blästring eller annan lämplig metod.

Applicering

Rör om väl före användningen.

Appliceringsförhållanden

Ytan som behandlas ska vara torr. Målning rekommenderas inte om ytans temperatur är över +50°C. Under appliceringen och torktiden ska luftens, ytans och produktens temperatur vara över +5°C och den relativa luftfuktigheten under 80 %.

Appliceringsmetod

Lämpligt munstycke för högtryckssprutan är 0,011 - 0,015".
Volymtorrhalt ca. 43 %
Flyktiga organiska ämnen (VOC) EU VOC gränsvärde (kat A/i): 500 g/l. Produktens VOC: max. 500 g/l.
Glans Matt
Densitet ca. 1,25 g/ml
praktisk spridning 8 - 10 m²/l. Värdena är beroende av appliceringsmetoden, underlaget och ytans kvalitet.
Torktid - hanterbar 3 h
Förtunning TEKNOSOLV 1639
Rengöringsförtunning TEKNOSOLV 1639
Kulörer Röd, grå, svart och vit.
Emballage 0,33 l, 1 l, 3 l, 10 l.
Säkerhetsmärkning Se säkerhetsdatabladet.
Godkännanden & Certifikat Nyckelflaggan (Finland)