FERREX

Rostskyddsfärg

  • Korrosionsskyddande
  • Lösningsmedelsburen

FERREX är en aktiverad multipigmenterad rostskyddsfärg. Färgproduktgrupp 242 enligt MaalausRYL 2012 (FI). Glans: grupp 5 (FI), matt. Rostskydds- och häftgrundsfärg för stålytor samt aluminium utomhus och inomhus. FERREX har också bra vidhäftning på förzinkade (galvaniserade) ytor samt på shopprimers.

Pigmenteringen i FERREX förhindrar effektivt uppkomsten av rost under färgskiktet. FERREX kan täckmålas med Teknos lösningsmedelsburna utomhus- och möbelfärger samt med vattenburna inomhusfärger. FERREX är väderbeständig, och den målade ytan kan också lämnas utan täckfärg.

Tekniska datablad

Säkerhetsdatablad

Förbehandling av yta

Ytorna som ska målas rengörs av smuts, fett, olja och övriga orenheter. Rengöringen kan göras t.ex. med RENSA STEEL plåttvätt eller lösningsmedelstorkning. Ytorna rengörs från rost och korrosion genom skrapning, stålborstning, slipning eller annan lämplig metod. Gamla blanka målade ytor uppruggas genom slipning, blästring eller annan lämplig metod. Lossnande och löst sittande gammal färg eller beläggning avlägsnas. Aluminiumytorna uppruggas genom slipning, blästring eller annan lämplig metod.

Applicering

Färgen omblandas väl före användningen. Färgen appliceras med pensel eller spruta. Rekommenderat munstycke för högtryckssprutan är 0,011 - 0,015".

Appliceringsförhållanden

Ytan som målas ska vara torr. Målning rekommenderas inte om ytans temperatur är över +50°C. Under appliceringen och torktiden skall luftens, ytans och färgens temperatur vara över +5°C och den relativa luftfuktigheten under 80 %.
Volymtorrhalt ca. 43 %
Flyktiga organiska ämnen (VOC) EU VOC gränsvärde (kat A/i): 500 g/l. Produktens VOC: max. 500 g/l.
Glans Matt
Densitet ca. 1,25 g/ml
praktisk spridning 8 - 10 m²/l. Värdena är beroende av appliceringsmetoden, underlaget och ytans kvalitet.
Torktid - hanterbar 3 h
Förtunning TEKNOSOLV 1639
Rengöringsförtunning TEKNOSOLV 1639
Kulörer Röd, grå, svart och vit.
Emballage 0,33 L, 1 L, 3 L, 10 L
Säkerhetsmärkning Se säkerhetsdatabladet.