FERREX

Korrosioonitõrjevärv

  • Korrosioonikindel
  • Eriline nake
  • Lahustipõhine

FERREX on tõhusaid roostevastaseid pigmente sisaldav korrosioonitõrjevärv. Läikeaste: matt.

Kasutamine: Korrosioonitõrje- ja nakkekrunt teras- ja alumiiniumpindadele sise- ja välitingimustes. FERREX nakkub tsingitud (galvaniseeritud) kui ka tehasekrunditud pindadega. FERREXI pigmendid kaitsevad efektiivselt värvikihi alla tekkiva rooste eest.

Tootekirjeldus

Pinna eeltöötlus

Värvitavad pinnad puhastatakse tolmust, rasvast õlist ja muust üleliigsest. Puhastamiseks kasutatakse RENSA STEEL-pesuainet, lahustiga pühkimist jms. Rooste eemaldatakse kaabitsa, traatharja, lihvimise, pritspuhastuse või muu sobiva meetodiga. Vanad, läikivad pinnad karestatakse lihvides, pritspuhastades või muu sobiva meetodiga. Lahtine ja nõrgalt kinnitunud värv eemaldatakse. Alumiiniumpinnad karestatakse lihvides, pritspuhastades või muu sobiva meetodiga.

Pealekandmine

Segada hoolikalt.

Pealekandmistingimused

Töödeldav pind peab olema kuiv. Soovitatavalt ei tohiks pinna temperatuur olla kõrgem kui +50°C. Värvimise ja kuivamise ajal peab õhu, värvitava pinna ja värvi temp. olema üle +5 °C, ja õhu suhteline niiskus alla 80%

Kandmismeetod

Sobivad õhuvaba pihusti düüsid 0,011 - 0,015".
Kuivainesisaldus ca 43 mahu%
Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ) EL LOÜ (A/i): 500 g/l. Toote LOÜ: max 500 g/l.
Läige Matt
Tihedus ca 1,25 g/ml
Praktiline kulu 8-10 m²/l sõltuvalt kandmismeetodist, materjalist ja pinna kvaliteedist.
Kuivamisaeg - puutekuiv 3 h
Lahusti TEKNOSOLV 1639
Töövahendite puhastamine TEKNOSOLV 1639
Toonid Punane, hall, must ja valge.
Pakendid 0,33 l, 1 l, 3 l, 10 l.
Ohutusteave Vt. ohutuskaarti.
Heakskiidud ja sertifikaadid Soome Võtmelipp