FERREX

  • Korrosjonsbeskyttende
  • Løsemiddelbasert

Sikkerhetsdatablad

Tørrstoff ca. 43 % by volume
Glans Matt
Densitet abt. 1,25 g/ml
Praktisk dekkevne