FERREX

  • Korrosjonsbeskyttende
  • Løsemiddelbasert

Sikkerhetsdatablad

Forbehandling

Påføring

Påføringsforhold

Tørrstoff ca. 43 % by volume
Glans Matt
Densitet abt. 1,25 g/ml
Praktisk dekkevne
Tynner TEKNOSOLV 1639
Rengjøring TEKNOSOLV 1639
Farger
Sikkerhetsmerking Se sikkerhetsdatablad.