FERREX

Farba antykorozyjna

  • Produkt zabezpieczający przed korozją
  • Produkt o specjalnej przyczepności
  • Produkt rozpuszczalnikowy

FERREX jest farbą antykorozyjną, która zawiera efektywną pigmentację antykorozyjną. Wygląd powłoki: matowy.

Zastosowanie: Farba antykorozyjna i grunt zapewniający przyczepność do podłoży stalowych i aluminiowych w warunkach wewnętrznych i zewnętrznych. Ferrex odznacza się dobrą przyczepnością zarówno do podłoży ocynkowanych jak i powierzchni pokrytych gruntami prefabrykacyjnymi. Zawarte w farbie pigmenty efektywnie chronią przed korozją podpowłokową.

Karty Techniczne

Karty Charakterystyki

Przygotowanie powierzchni

Powierzchnia do malowania oczyszczona z kurzu, tłuszczu, oleju i innych zanieczyszczeń. Do czyszczenia używać środka czyszczącego RENSA STEEL, czyszczenie rozpuszczalnikiem itd. Rdzę i korozję usunąć z powierzchni poprzez zeskrobanie, oczyszczenie metalową szczotką, papierem ściernym, przy użyciu obróbki strumieniowo-ściernej lub przy użyciu innych metod. Stare, błyszczące powierzchnie zeszlifować papierem ściernym, stosując obróbkę strumieniowo-ścierną lub inne odpowiednie metody. Usunąć stare, słabo przylegające elementy farb i powłok. Powierzchnie aluminiowe oczyścić papierem ściernym, przy pomocy obróbki strumieniowościernej lub innych odpowiednich metod.

Nakładanie

Przed użyciem dokładnie wymieszać.

Warunki podczas nakładania

Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być sucha. Nie zaleca się malowania powierzchni, której temperatura przekracza 50°C. W czasie nakładania i schnięcia temperatura powietrza otaczającego, powierzchni oraz farby powinna wynosić co najmniej +5°C, a wilgotność względna poniżej 80 %

Metody aplikacji

Odpowiedni rozmiar dyszy do natrysku bezpowietrznego 0,011 - 0,015".
Zawartość substancji stałych abt. 43 % obj.
Lotne związki organiczne (LZO) LZO wartości graniczne (kat A/i): 500 g/l. LZO produktu: max. 500 g/l.
Połysk Mat
Gęstość abt. 1,25 g/ml
Zużycie praktyczne 8-10 m²/l. Zależy od techniki nakładania, rodzaju powierzchni, strat w procesie malowania itp.
Czas schnięcia - suchość na dotyk 3 h
Rozcieńczalnik TEKNOSOLV 1639
Rozcieńczalnik do mycia sprzętu TEKNOSOLV 1639
Kolory Czerwony, szary, czarny i biały.
Opakowania 0,33 l, 1 l, 3 l, 10 l.
Oznakowanie bezpieczeństwa Patrz Karta Charakterystyki.
Aprobaty i certyfikaty Fiński znak Key Flag. Jest on przyznawany produktom w całości opracowanym i produkowanym w Finlandii.