FERREX

Farba antykorozyjna

  • Produkt zabezpieczający przed korozją
  • Produkt o specjalnej przyczepności
  • Produkt rozpuszczalnikowy

FERREX jest wielopigmentową farbą antykorozyjną zawierającą specjalny aktywator. Wygląd powłoki: matowy. Farba antykorozyjna i grunt zapewniający przyczepność do podłoży stalowych i aluminiowych w warunkach wewnętrznych i zewnętrznych. Ferrex odznacza się dobrą przyczepnością zarówno do podłoży ocynkowanych jak i powierzchni pokrytych gruntami prefabrykacyjnymi.

Zawarte w farbie pigmenty efektywnie chronią przed korozją podpowłokową. FERREX charakteryzuje się dobrą odpornością na warunki atmosferyczne i może być nakładana samodzielnie, bez warstwy nawierzchniowej.

Karty Techniczne

Karty Charakterystyki

Przygotowanie powierzchni

Powierzchnia do malowania oczyszczona z kurzu, tłuszczu, oleju i innych zanieczyszczeń. Do czyszczenia używać środka czyszczącego RENSA STEEL, czyszczenie rozpuszczalnikiem itd. Rdzę i korozję usunąć z powierzchni poprzez zeskrobanie, oczyszczenie metalową szczotką, papierem ściernym, przy użyciu obróbki strumieniowo-ściernej lub przy użyciu innych metod. Stare, błyszczące powierzchnie zeszlifować papierem ściernym, stosując obróbkę strumieniowo-ścierną lub inne odpowiednie metody. Usunąć stare, słabo przylegające elementy farb i powłok. Powierzchnie aluminiowe oczyścić papierem ściernym, przy pomocy obróbki strumieniowościernej lub innych odpowiednich metod.

Nakładanie

Farbę przed użyciem dokładnie wymieszać. Nakładać pędzlem lub za pomocą natrysku. Zalecana średnica dyszy do natrysku bezpowietrznego wynosi 0.011 - 0.015”.

Warunki podczas nakładania

Powierzchnia do malowania musi być sucha. Nie zaleca się malowania powierzchni, której temperatura przekracza 50°C. W czasie aplikacji i podczas schnięcia temperatura otaczającego powietrza, malowanej powierzchni i farby powinna być powyżej +5°C a wilgotność względna poniżej 80 %.
Zawartość substancji stałych abt. 43 % obj.
Lotne związki organiczne (LZO) EU VOC wartości graniczne (kat. A/i): 500 g/l. VOC produktu: max 500 g/l.
Połysk Mat
Gęstość abt. 1,25 g/ml
Zużycie praktyczne 8-10 m²/l. Zależy od techniki nakładania, rodzaju powierzchni, strat w procesie malowania itp.
Czas schnięcia - suchość na dotyk 3 h
Rozcieńczalnik TEKNOSOLV 1639
Rozcieńczalnik do mycia sprzętu TEKNOSOLV 1639
Kolory Czerwony, szary, czarny i biały.
Opakowania 0,33 L, 1 L, 3 L, 10 L
Oznakowanie bezpieczeństwa Patrz Karta Charakterystyki.