FERREX

  • Korrosion beskyttende
  • Opløsningsmiddelbaseret

Anvendelse:

Sikkerhedsdatablad

Forbehandling

Påføring

Omrøres grundigt inden anvendelse.

Påføringsforhold

Overfladen, som skal behandles, skal være tør. Under påføring og tørring skal luftens, overfladens og produktets temperatur være over +5 °C og den relative luftfugtighed under 80 %.

Påføringsmetode

Egnet airless dysestr. 0,011 - 0,015".
Tørstof ca. 43 % volumen
Flygtige organiske stoffer (VOC) EU VOC-grænseværdi (kat A/i): 500 g/l. VOC-værdi for produktet: maks. 500 g/l.
Glans Mat
Massefylde ca. 1,25 g/ml
Praktisk rækkeevne
Fortynder TEKNOSOLV 1639
Rengøring TEKNOSOLV 1639
Nuancer
Emballage 0,33 l, 1 l, 3 l, 10 l.
Sikkerhedsmærkning Se sikkerhedsdatablad.
Godkendelser og certifikater Finsk flagmærke. Tildeles produkter, der er udviklet og produceret i Finland.