FERREX

  • Korrosion beskyttende
  • Opløsningsmiddelbaseret

Sikkerhedsdatablad

Forbehandling

Påføring

Påføringsforhold

Tørstof ca. 43 % volumen
Glans Mat
Massefylde ca. 1,25 g/ml
Praktisk rækkeevne
Fortynder TEKNOSOLV 1639
Rengøring TEKNOSOLV 1639
Nuancer
Sikkerhedsmærkning Se sikkerhedsdatablad.