FERREX

  • Korrosion beskyttende
  • Opløsningsmiddelbaseret

Sikkerhedsdatablad

Forbehandling

Påføring

Omrøres grundigt inden anvendelse.

Påføringsforhold

Overfladen, som skal behandles, skal være tør. Under påføring og tørring skal luftens, overfladens og produktets temperatur være over +5 °C og den relative luftfugtighed under 80 %.
Tørstof ca. 43 % volumen
Glans Mat
Massefylde ca. 1,25 g/ml
Praktisk rækkeevne
Fortynder TEKNOSOLV 1639
Rengøring TEKNOSOLV 1639
Nuancer
Emballage 0,33 l, 1 l, 3 l, 10 l.
Sikkerhedsmærkning Se sikkerhedsdatablad.