Nasza historia

 

Wszystko zaczęło się w 1948...

To był rok, w którym stare gospodarstwo rolne z kurnikiem zostało wynajęte na potrzeby wykonania pierwszych wymalowań w Tuomarila, Espoo (Finlandia). Kurnik został całkowicie odnowiony i przekształcony w laboratorium. Następnie rozpoczęto produkcję, która na początku prowadzona była przez jednego człowieka i prosty płyn.

Pierwszym produktem Teknos była farba kazeinowa Tuomo, której nazwa pochodzi od miejscowości Tuomarila.

Początki naszej firmy są odzwierciedlone w naszym logo, które przedstawia zarówno koguta jak i pędzel.

 

Ferrex był początkiem naszego sukcesu

Antykorozyjna farba Ferrex została wyprodukowana w 1949 roku, jako rezultat wielu różnych działań. Streszczeniem ich jest ciekawość, myślenie skoncentrowane na rozwiązaniu oraz innowacyjne podejście do pracy, co odzwierciedla fakt, że rozwój produktu był ważnym elementem działalności Teknos od samego początku. 

Farba spowalniająca proces korozji na powierzchni była hitem zarówno w Finlandii jak również w innych krajach, ponieważ na wiele sposobów spełniła oczekiwania przemysłu. 

 

Wszystko obraca się wokół innowacji

Razem z sukcesem Ferrexu, podjęte zostały działania również w innych obszarach. Z biegiem lat opracowaliśmy wiele nowych i innowacyjnych produktów, a niektóre z nich jako pierwsi na świecie.

Zdarza się, że nasze rozwiązania wydają się paradoksalne, jak np. wodorozcieńczalna farba Ferrex Aqua, która służy spowolnieniu procesu korozji. Ale w rzeczywistości pokazują, jak kreatywny jest nasz proces rozwoju produktu.

 

 

Nadal biznes rodzinny

Firma, która rozpoczęła swoją działalność w małym kurniku i urosła do rangi międzynarodowego koncernu, nadal jest firmą rodzinną. Nasz kierunek działania jest wyznaczany przez czwarte pokolenie rodziny Kiikka.