Banbrytande färg- och ytbehandlingslösning för reparation av rotorblad

Infographic webpage front picture.jpg

Ytterligare förbättrad produktivitet inom vindkraftsreparation

TEKNOBLADE REPAIR 9000 leading edge protection är en elastomerbaserad, high-solid färg med 100 % fast ämnen och inga VOC, vilket gör den till en hållbar lösning. Produkten appliceras med en appliceringspistol eller robot och skapar ett skyddande elastiskt skikt på 2-4mm. Den kan användas både som förebyggande skydd på nya rotorblad samt vid reparation av gamla.  

Det här får du med TEKNOBLADE REPAIR 9000

  • Appliceras med endast 1 lager – reparationsarbetet är 6 gånger snabbare
  • Endast ett par minuters härdningstid istället för 2 timmar – minimerat driftsstopp
  • Kan bearbetas vid temperaturer mellan -8 °C upp till +50 °C – upp till 25% fler arbetsdagar om året
  • Skyddande elastiskt lager på 2-4 mm – hög absorption av slagkraft 
  • Regnerosionstest enligt DNVGL-RP-0171: 10 timmar vid 130 m/s, men vid 120 m/s ingen visuell effekt ens efter 21 timmar, resultat efter åldring enligt DNV-GL 0424 är 270 min
  • Högre produktivitet, reducerade driftsstopp, mer hållbart 

Flaggskeppsprojekt

Rope Robotics använder TEKNOBLADE REPAIR 9000 för Leading edge protection med robotapplicering.

Läs referenshistorien