Återförsäljare

Teknos nät av industriåterförsäljare består av samarbetspartners som utgör Teknos anda, allt för att du som slutkund skall kunna hålla igång en fungerande industriell målningsprocess utan störningar.

För att vara Teknos-återförsäljare inom industri, metall och plast har vi följande kriterier som måste uppfyllas:

•  Lagerhålla gångbara produkter inom området.
•  Bedriva aktiv uppsökande försäljning samt ha kunskap, och kunna ge teknisk support, i området. 
•  Ha viss utrustning för att kunna ge teknisk support och utföra enklare målningskontroller. 
•  Ha kunskap om målningsprocesser inom verkstadsindustrin. 
•  Teknos är huvudleverantör av GI/PC produkter. 

 
  Nyanserar Nyanserar
  Turbil i området

Färgverkstad
Kan göra kundspecifika produktjusteringar

  Kulörlab
Har spektofotometer och ljusskåp.
Utför professionell kulörkontroll
Teknikcenter
Hög Teknisk kompetens, kunskap om målningsprocesser och appliceringsutrustning, möjlighet att ta emot kunder för provmålning och att göra egna provmålningar.
Målningskontroll
Frosio eller NACE utbildning. Utbildningar av typen Industriell Lackering (STF) Härdplast (Teknos). 
   
       

Återförsäljare Metall

Återförsäljare Trä