TEKNOBLADE REPAIR 9000 – smart, kostnadsbesparande teknik för skydd av första klass

Arbetare underhåller turbinen

Upp till 40 % projektkostnadsbesparingar vid reparation av vindkraftverk

Ett trasigt blad kan leda till en total nedbrytning av vindturbinen. Erosion av vindkraftverk medför stora reparationskostnader, särskilt till havs där reparationsarbetet är upp till 300 gånger dyrare jämfört med arbetet på land. Just nu finns det 75 000 vindturbinblad i världen som behöver repareras i en eller annan utsträckning.

Den elastomerbaserade lösningsmedelsfria ytbehandlingsstekniken TEKNOBLADE REPAIR 9000 är en kostnadsbesparande, hållbar innovation som skapats speciellt för att reparera vindturbinblad. Jämfört med bladreparation med mer traditionell teknik, ger denna produkt minskade projektkostnader på upp till 40 % i genomsnitt. Det här är en stor fördel för vindkraftsindustrin, speciellt med tanke på att livslängden på reparationer som gjorts med TEKNOBLADE REPAIR 9000 uppskattas vara två gånger längre än för reparationer gjorda med traditionella lösningar.

Vindturbinblad

1 behandling istället för 3 – en revolution inom reparation av rotorblad

Medan konventionella reparationsfärgsystem vanligtvis kräver tre behandlingar (grundfärg, fyllning och toppfärg), kan det tidsbesparande högklassiga färgreparationssystemet TEKNOBLADE REPAIR 9000 reparera skadade kanter med bara en enda behandling. En typisk reparationstid med konventionell teknik är två dagar per blad – med TEKNOBLADE REPAIR 9000, uppskattar Teknos en reparationstid på tre blad per dag. Detta gör reparationsarbetet upp till sex gånger snabbare.

Produkten har en härdningstid på bara några minuter jämfört med de två timmar som krävs av konventionella system. Det här innebär upp till 50 % mindre driftstopp för vindkraftverket, vilket innebär betydande kostnadsbesparingar. TEKNOBLADE REPAIR 9000 erbjuder också ett unikt och flexibelt applikationsintervall: den kan bearbetas vid temperaturer från -8°C upp till +50°C. Det bredare applikationsintervallet möjliggör bättre utnyttjande av arbetskraft och arbetsskift, med upp till 25 % fler arbetsdagar per år. Det är en verklig revolution inom reparation av rotorblad!

Vill du lära dig mer om våra lösningar för underhåll av vindkraftverk?

* indikerar obligatoriska fält

Genom att skicka in dina kontaktuppgifter godkänner du Teknos Sekretesspolicy. Dina personuppgifter kommer att användas endast av Teknos och de kommer inte att delas med en tredje part.