TEKNOBLADE REPAIR 9000 – smart, kostnadsbesparende teknologi for førsteklasses beskyttelse

Arbeidere som vedlikeholder vindturbin

Opptil 40 % lavere prosjektkostnader ved reparasjon av vindmølleblader

Et ødelagt blad kan føre til at vindturbinen bryter helt sammen. Erosjonen på vindturbinblader gir enorme reparasjonskostnader, spesielt offshore, der reparasjonsarbeidet er opptil 300 ganger dyrere sammenlignet med slikt arbeid på land. Det er for øyeblikket 75 000 blader som trenger reparasjon i større eller mindre grad.

Den elastomerbaserte løsemiddelfrie overflatebehandlingsteknologien TEKNOBLADE REPAIR 9000 er en kostnadsbesparende, bærekraftig innovasjon som er utviklet spesielt for reparasjon av vindturbinblader. Sammenlignet med bladreparasjon ved bruk av mer tradisjonell teknologi, gir produktet en prosjekt kostnadsreduksjon på opptil 40 % i snitt. Dette er en stor fordel for vindkraftindustrien, særlig fordi levetiden til reparasjoner ved bruk av TEKNOBLADE REPAIR 9000 er anslått å være dobbelt så lang sammenlignet med tradisjonelle løsninger.

Vindturbinblad

1 strøk i stedet for 3 – en revolusjon innen reparasjon av rotorblad

Mens konvensjonelle reparasjonsmalingssystemer vanligvis krever tre strøk (grunning, filler og toppstrøk), er det tidsbesparende høykvalitetsreparasjonssystemet TEKNOBLADE REPAIR 9000 i stand til å reparere ødelagte kanter med bare ett strøk. Typisk reparasjonstid ved bruk av konvensjonell teknologi er to dager for ett blad – med TEKNOBLADE REPAIR 9000 anslår Teknos reparasjonstiden til tre blader per dag. Dette gjør reparasjonsarbeidet opptil seks ganger raskere.

Produktet har en herdetid på bare noen få minutter sammenlignet med de to timene som konvensjonelle systemer krever. Dette betyr opptil 50 % kortere driftsavbrudd for vindturbinen, og dermed betydelige kostnadsbesparelser. TEKNOBLADE REPAIR 9000 tilbyr også et unikt og fleksibelt applikasjonsvindu: Den kan behandles ved temperaturer fra -8 °C opp til 50 °C. Det bredere applikasjonsvinduet gir mulighet for langt bedre utnyttelse av arbeidskraft og arbeidsskift, med opptil 25 % flere arbeidsdager per år. Virkelig en revolusjon innen reparasjon av rotorblader!

Be om mer informasjon

Bjørn Ove Sund
Salgssjef Metall
Mobil + 47 90 65 99 77
bjorn.ove.sund@teknos.com