Timo Mäkinen

Tillförordnad VD 

Telefon: +35840 588 09 48
timo.makinen[@]teknos.com

Elisabeth Matzén

Ekonomichef

Telefon: 0325 61 95 29
elisabeth.matzen[@]teknos.com

Veronica Karlsson

Redovisningsansvarig

Telefon: 0325 61 95 27
veronica.karlsson[@]teknos.com

Göran Sigfridsson

Marknadschef, metallindustri

Telefon: 0325 61 95 20
goran.sigfridsson[@]teknos.com

Johan Thynell

Marknadschef, träindustri

Telefon: 0325 61 95 85
johan.thynell[@]teknos.com

Martin Karlsson

Marknadschef, Konsument & Måleri

Telefon: 0325 61 95 10
martin.karlsson[@]teknos.com

Susanne Ohlsén

HR-chef

Telefon: 0325 61 95 43
susanne.ohlsen[@]teknos.com

Joakim Hansson

Kvalitets- och miljöchef

Telefon 0325 61 95 11
joakim.hansson[@]teknos.com