Teknos rör sig mot hållbar utveckling och kretsloppsekonomi

Teknos deltar i projektet Recompose som undersöker möjligheterna för att i kretsloppstänkandets anda använda biprodukter från en industritillverkare som råmaterial i en annan tillverkares produkter. Projektet genomförs i samarbete med tre finska råmaterialproducenter och sju andra industritillverkare. Teknologiska forskningscentralen VTT i Finland, Finlands miljöcentral och Villmanstrands tekniska universitet ansvarar för projektet, som finansieras av Business Finland.

Den enas spill blir den andras råmaterial

Projektet drivs av ambitionen att hitta bra användningssätt för sådana industriella biprodukter som för närvarande behandlas som spill. Målsättningen är att hitta kommersiell avsättning för materialet för att stärka kretsloppsekonomin.

Recompose-projektet gör fabriksbesök hos Teknos

Ett annat viktigt mål för projektet är att hitta nya och återvunna material som lämpar sig för sammansatta produkter. Nya råmaterial skulle kunna användas för att vidareutveckla sammansatta produkter tillverkade av återvunnet material. De nya råmaterialen förväntas förbättra produktegenskaper som styrka, lätthet och utseende. Teknos deltar i projektet med en biprodukt från pulverlacktillverkningen som för närvarande förbränns för att alstra energi. 

Teknos har upprättat en egen intern arbetsgrupp för att förbättra utnyttjandet av material i tillverkningen. På Teknos fabrik i Polen har man med positiva resultat forskat kring möjligheterna att använda biprodukter från pulverlacktillverkning till Teknos egna produkter.

"Teknos studerar nya tillämningar av förnybara råvaror. Det är viktigt för oss att producera mindre avfall i vår verksamhet, tillexempel genom processrationalisering och identifiering av möjligheter till att återvinna avfall. Teknos är med i projektet Recompose för att se ifall de kan göra dammavfall från en tillverkning till råmaterial i andra produkter." säger  Mark Artala, R&D Manager, Powder Coatings.

Främjar kunskapen

De deltagande företagens gemensamma utmaning är att förbättra de återvunna råmaterialens användbarhet och främja kunskapen. En studie kommer att utföras på biproduktmaterialen som projektet resulterar i och som lämpar sig som råmaterial i kretsloppsekonomin. Studien kommer att omfatta kvalitetskrav och identifiering av eventuella materialrelaterade risker.

Projektets mål är att skapa mer användbara metoder för att använda industriella biprodukter i sammansatta produkter. Metoderna kommer att bli grunden för en handbok om kommersialisering av biprodukter, avsedd för den finska industrin. Finland vill profilera sig som ledande inom kretsloppsekonomi, så ämnet är högst aktuellt. Vid sidan av Teknos deltar företagen UPM, Paroc Group Oy, Borealis Polymers Oy, Parlok Oy, Merocap Oy, All-Plast Oy, Finncont Oy, Destaclean Oy och Wimao i projektet.

Recompose-projektet gör fabriksbesök hos TeknosUnder sitt möte i juni gjorde representanterna för organisationerna som deltar i Recompose-projektet ett besök på teknik- och utbildningscentret Gallus och fick veta mer om pulverlacktillverkningen.

 

Be om mer information

+46325 61 95 00
info[@]teknos.se

ELLER SKICKA EN KONTAKTFÖRFRÅGAN

Är du intresserad av industriell målning? Registrera dig till vårt nyhetsbrev.

PRENUMERERA PÅ PAINTING NEWS