Data, framsynthet och samarbete betonas i en upphandlingschefs arbete: "Ett företag kan bara vara lika hållbart som sin leveranskedja"

Upphandling är grunden för ett hållbart företag. Upphandlingsfunktionen identifierar, övervakar och minimerar negativa miljömässiga och sociala effekter av leveranskedjan, samtidigt som den säkerställer att ekonomiska villkor och krav på hög kvalitet uppfylls. Satu Rauhala, Upphandlingschef på färgföretaget Teknos, utvecklar företagets hållbara upphandlingsmetoder.

“Jag började min Teknos-karriär år 2000 som sommarjobbare på ett Teknos-laboratorium i Finland. Efter att ha tagit en masterexamen i kemiteknik 2006 arbetade jag på Teknos först som processingenjör och sedan i nästan tio år som produktutvecklingskemist. Jag började på Teknos Groups upphandlingsfunktion 2016”, berättar Satu.

Satu ansvarar för Teknos Groups direktupphandling av vissa råvarukategorier och utveckling av hållbara upphandlingsmetoder.

“Direktupphandling inkluderar allt som används för att tillverka produkter, med andra ord allt som ingår i en färgburk. Dessutom leder jag utvecklingen av vår hållbara upphandling, som är mitt speciella intresseområde”, säger Satu.

Hållbar upphandling använder data

På Teknos bygger hanteringen av hållbar upphandling på tre pelare: Insamling och användning av data, vidtagande av korrigerande åtgärder och utvecklingen av upphandlingsfunktionen.

“Vårt inköpsteam samlar in data från vår leveranskedja, vilket gör att vi kan identifiera risker, områden som kan förbättras och framgångar. Vi samlar in data från våra leverantörer med till exempel EcoVadis-utvärderingsverktyg och revisioner. För att säkerställa data även från våra mindre leverantörer som kanske inte kan genomföra en EcoVadis-utvärdering har vi utvecklat ett verktyg för självbedömning, förklarar Satu.

“Med hjälp av data kan vi identifiera och ta itu med eventuella problem och även belöna de leverantörer som redan är på en bra nivå. Utöver detta genomför vi utvecklingsprojekt, också i samarbete med våra leverantörer, i syfte att vidareutveckla vår upphandlingsfunktion och även komma på nya metoder”, säger Satu.

När det gäller hållbar upphandling strävar Teknos efter att 95 procent av företagets leverantörer ska ha undertecknat Uppträdandekoden för Teknos-leverantörer och att 80 procent av leverantörerna ska ha utvärderats med EcoVadis-verktyget senast 2025. Hållbar upphandling har utvecklats systematiskt, särskilt under de senaste tre åren, och under dessa år har Teknos uppnått de årliga målen för hållbar upphandling.

“Våra upphandlingsmetoder har utvecklats snabbt under de senaste åren. Till exempel har vi införlivat nya verktyg, processer, mätvärden och utvärderingar i vår leverantörshantering. Hållbar upphandling spelar en mycket viktig roll i företagets hållbarhetsarbete. Jag tror att ett företag bara kan vara lika hållbart som sin leveranskedja”, säger Satu.

Satu-Rauhala-780x500.jpg

Förändringar i driftsmiljön påverkar leveranskedjorna

Riskhantering är också avgörande för Teknos Groups upphandling. På senare tid har riskerna varit särskilt relaterade till tillgången på råvaror. Resursbrist är en global utmaning som drabbat olika branscher den senaste tiden. Inom ytbehandlingsindustrin har ökningen av efterfrågan under COVID-19-pandemin och utmaningar relaterade till logistikkedjor påverkat tillgången på råvaror.

Eftersom en färg kan bestå av dussintals kemiska komponenter innefattar Teknos Groups upphandlingsnätverk hundratals leverantörer, från stora internationella företag till små lokala företag. Råvarukedjorna är således mycket globala och påverkas lätt av förändringar i driftsmiljön.

“I upphandlingar kan vi ofta omedelbart märka vad som händer på andra sidan jordklotet. Till exempel kan väderförhållanden eller olyckor på andra sidan jordklotet påverka leveranskedjor och tillgången på råvaror. Ur upphandlingssynpunkt är världen ganska liten”, säger Satu.

Proaktiv riskhantering är en viktig del av Teknos Groups upphandlingschefs arbete.

“Vi strävar efter att hantera risker så att potentiella utmaningar påverkar våra kunder så lite som möjligt. Till exempel har vi svarat på utmaningarna förknippade med tillgången på råvaror genom att stärka våra interna tvärfunktionella team, ytterligare ökat samarbetet med våra leverantörer, och genom att diversifiera vår upphandling för att undvika längre leveranstider”, fortsätter Satu.

Satu-Rauhala-2-780x500.jpg

Hållbar upphandling utvecklas i samarbete med intressenter

Aktiv interaktion mellan de olika aktörerna i leveranskedjan spelar en nyckelroll i utvecklingen av  hållbar upphandling.

“Vi har verkligen hållbara leverantörer i vår leveranskedja. Den genomsnittliga EcoVadis-poängen för våra leverantörer är cirka 60/100, vilket är ett fantastiskt resultat. Vi lär oss också av våra leverantörer om bästa praxis och genomför gemensamma utvecklingsprojekt. Dessutom handlar arbetet om kommunikation, förhandlingar och diskussioner med leverantörer”, säger Satu.

“Att utveckla hållbar upphandling är en fortlöpande process som ständigt förändras. Framsteg bygger på transparens och lyhördhet för utvecklingsidéer från båda sidor. Desto mer hållbara metoder som sprids, desto mer hållbart kan vi alla verka”, avslutar Satu.


Mer information:

Satu Rauhala, Upphandlingschef, Teknos Group
tel. +358468510991
e-post: satu.rauhala[@]teknos.com

“Vi strävar efter att hantera risker så att potentiella utmaningar påverkar våra kunder så lite som möjligt. Till exempel har vi svarat på utmaningarna förknippade med tillgången på råvaror genom att stärka våra interna tvärfunktionella team, ytterligare öka samarbetet med våra leverantörer, och genom att diversifiera vår upphandling för att undvika längre leveranstider.”

Satu Rauhala, Upphandlingschef för Teknos Group