Hankintapäällikön työssä korostuvat tieto, ennakointi ja yhteistyö: ”Yritys voi olla vain niin vastuullinen kuin sen hankintaketju”

Vastuullisesti toimivan yrityksen perusta löytyy hankintojen johtamisesta. Hankinta on vastuussa yrityksen ulkoisten resurssien hallinnasta, toimittajien etsimisestä ja valinnasta sekä hankittavien tuotteiden tai raaka-aineiden alkuperästä. Maalinvalmistaja Teknoksella vastuullista hankintaa kehittää hankintapäällikkö Satu Rauhala.

”Aloitin Teknos-urani vuonna 2000 kesätöissä Teknoksen laboratoriossa Suomessa. Valmistuttuani kemiantekniikan diplomi-insinööriksi vuonna 2006, toimin Teknoksella ensin prosessi-insinöörinä ja sitten lähes kymmenen vuotta tuotekehityskemistinä. Hankintojen pariin siirryin vuonna 2016”, Satu kertoo.

Työssään Satu vastaa Teknoksen tiettyjen raaka-ainekategorioiden suorista hankinnoista sekä vastuullisen hankinnan kehittämisestä.

”Suorilla hankinnoilla tarkoitetaan niitä hankintoja, joita käytetään tuotteiden valmistamiseen. Käytännössä tämä tarkoittaa kaikkea, mitä yhteen maalipurkkiin tulee. Lisäksi kehitysvastuullani on vastuullinen hankinta, joka on erityinen kiinnostukseni kohde”, kertoo Satu.

Vastuullista hankintaa johdetaan tiedolla

Teknoksella vastuullisen hankinnan johtaminen perustuu tiedon keruuseen, mittaukseen ja hyödyntämiseen, korjaavien toimenpiteiden tekoon sekä toimintojen edelleen kehittämiseen.

”Hankintatiimimme kerää tietoa hankintaketjusta, minkä avulla voimme tunnistaa riskejä, kehityskohteita sekä onnistumisia. Keräämme tietoa toimittajistamme erilaisilla työkaluilla. Näitä ovat esimerkiksi EcoVadis-arvioinnit sekä auditoinnit. Pienemmille toimittajille, joille ei ole välttämättä mahdollista tehdä EcoVadis-arviointia, olemme kehittäneet itsearviointityökalun. Näin saamme tietoa pienistäkin toimittajistamme”, Satu kertoo.

”Tiedon pohjalta toteutamme korjaavia toimenpiteitä ja kehitämme sellaisia toimittajia yhteistyössä, jotka eivät ole vielä riittävällä tasolla. Lisäksi palkitsemme niitä toimittajia, jotka ovat jo hyvällä tasolla. Toteutamme myös kehitysprojekteja. Näitä teemme myös yhteistyössä tiettyjen toimittajien kanssa tavoitteenamme kehittää toimintoja edelleen ja jopa innovoida uutta”, Satu kuvaa.

Vastuullisen hankinnan saralla Teknos on asettanut tavoitteikseen, että vuoteen 2025 mennessä 95 prosenttia toimittajista on allekirjoittanut Teknoksen toimittajille suunnatun eettisen ohjeistuksen sekä 80 prosenttia toimittajista on arvioitu EcoVadis-työkalulla. Vastuullista hankintaa on kehitetty järjestelmällisesti erityisesti viimeisen kolmen vuoden aikana, joina Teknos saavutti myös vastuulliselle hankinnalle asetetut vuositavoitteet.

”Hankintamme on ottanut harppauksia eteenpäin viime vuosina. Olemme esimerkiksi tuoneet toimittajanhallintaan uusia työkaluja, prosesseja, mittareita ja arviointeja. Vastuullinen hankinta on aivan keskeisessä asemassa yrityksen vastuullisuustyössä. Yritys voi olla vain niin vastuullinen kuin sen hankintaketju on”, Satu kuvaa.

Satu-Rauhala-780x500.jpg

Hankintaketjut herkkiä toimintaympäristön muutoksille

Myös riskienhallinta on tärkeää Teknoksen hankinnassa. Viime aikoina riskit ovat liittyneet erityisesti raaka-aineiden saatavuuteen. Resurssivaje on maailmanlaajuinen, useisiin toimialoihin jo pidempään vaikuttanut haaste. Maalialalla raaka-aineiden saatavuuteen ovat vaikuttaneet koronaviruspandemian aikana kasvanut kysyntä sekä logistiikkaketjuihin liittyvät haasteet. 

Yksi maali voi koostua kymmenistä kemikaalikomponenteista, minkä vuoksi Teknoksen hankintaverkostossa on satoja toimittajia kansainvälisistä suuryhtiöistä pieniin, paikallisiin yrityksiin. Maalialan raaka-aineketjut ovatkin hyvin globaaleja ja siksi herkkiä toimintaympäristön muutoksille.

”Huomaamme hankinnassa usein heti, mitä toisella puolella maailmaa tapahtuu. Esimerkiksi sääolosuhteet tai onnettomuudet toisella puolella maapalloa voivat vaikuttaa hankintaketjuihin ja raaka-aineiden saatavuuteen. Hankinnan näkökulmasta maailma onkin oikeastaan aika pieni,” Satu kuvailee.

Proaktiivinen riskienhallintatyö kuuluukin keskeisesti myös Teknoksen hankintapäällikön työhön.

”Pyrimme hallitsemaan riskejä, jotta mahdolliset haasteet vaikuttaisivat asiakkaaseen mahdollisimman vähän. Esimerkiksi raaka-aineen saatavuuteen liittyviin haasteisiin olemme vastanneet vahvistamalla sisäisiä osastojenvälisiä tiimejämme, lisäämällä yhteistyötä toimittajien kanssa entisestään sekä monipuolistamalla hankintaamme välttääksemme toimitusaikojen pidentymisen”, Satu jatkaa.

Satu-Rauhala-2-780x500.jpg

Hankinta kehittyy yhteistyössä sidosryhmien kanssa

Aktiivinen vuorovaikutus hankintaketjun eri toimijoiden kesken on avainasemassa vastuullisuuden kehittämisessä.

”Meillä on hankintaketjussamme todella vastuullisia toimittajia, keskimääräinen EcoVadis-tulos on toimittajillamme noin 60/100, joka on erinomainen tulos. Otammekin oppia toimittajiltamme myös oman hankintamme kehittämisessä sekä toteutamme yhdessä kehitysprojekteja. Lisäksi työhön kuuluvat keskeisesti yhteydenpito, neuvottelut ja keskustelut toimittajien kanssa”, Satu kertoo.

”Vastuullisen hankinnan kehittäminen on jatkuva prosessi. Kaikki kehitys perustuu avoimuuteen ja haluun vastaanottaa kehitysehdotuksia puolin ja toisin. Mitä laajemmalle vastuullisuusajattelu leviää, sitä vastuullisemmin voimme toimia itse”, kiteyttää Satu.

Lisätietoja:

Satu Rauhala, Hankintapäällikkö Teknos Group
puh. +358468510991
email: satu.rauhala[@]teknos.com

 

”Pyrimme hallitsemaan riskejä, jotta mahdolliset haasteet vaikuttaisivat asiakkaaseen mahdollisimman vähän. Esimerkiksi raaka-aineen saatavuuteen liittyviin haasteisiin olemme vastanneet vahvistamalla sisäisiä osastojenvälisiä tiimejämme, lisäämällä yhteistyötä toimittajien kanssa entisestään sekä monipuolistamalla hankintaamme välttääksemme toimitusaikojen pidentymisen.”

Satu Rauhala, Teknos Group Oy:n hankintajohtaja