Teknos podąża w kierunku zrównoważonego rozwoju i gospodarki o obiegu zamkniętym

Firma Teknos uczestniczy w projekcie o nazwie Recompose, którego celem jest określenie możliwości wykorzystania produktów ubocznych powstających u jednego wytwórcy przemysłowego jako surowca w produkcie innego wytwórcy, zgodnie z zasadami gospodarki o obiegu zamkniętym. Projekt jest realizowany we współpracy z trzema fińskimi producentami surowców i siedmioma innymi producentami przemysłowymi. Instytucjami odpowiedzialnymi za projekt są Fińskie Centrum Badań Technicznych VTT, Fiński Instytut Ochrony Środowiska i Politechnika Lappeenranta, a projekt jest finansowany przez Business Finland.

Dla jednych odpady, dla innych surowiec

Projekt jest podyktowany chęcią znalezienia użytecznego zastosowania dla produktów ubocznych wytwarzania przemysłowego, które obecnie są utylizowane jako odpady. Chcemy skomercjalizować i wykorzystać materiał, tak aby przyczynić się do budowania gospodarki o obiegu zamkniętym.

Wizyta w fabryce Teknos zaangażowanej w projekt Recompose

Innym ważnym celem projektu jest znalezienie nowych surowców wtórnych nadających się do wykorzystania w komercyjnych produktach kompozytowych. Nowe surowce zostaną wykorzystane do dalszego rozwijania produktów kompozytowych z materiałów pochodzących z recyklingu. Oczekuje się, że te nowe materiały poprawią własności produktów, takie jak wytrzymałość, niska masa i atrakcyjny wygląd. Teknos wnosi do projektu produkt uboczny wytwarzania farb proszkowych, który obecnie jest spalany w celu wytworzenia energii. 

Powołaliśmy również własny wewnętrzny zespół roboczy do spraw zwiększenia efektywności materiałowej produkcji. W fabryce Teknos w Polsce są prowadzone — z pozytywnym skutkiem — badania nad wykorzystaniem produktów bocznych wytwarzania farb proszkowych w naszych własnych produktach.

Propagowanie ogólnej wiedzy

Wspólnym wyzwaniem wszystkich firm uczestniczących w projekcie jest zwiększenie przydatności surowców wtórnych oraz rozpowszechnianie wiedzy. Zostanie przeprowadzone badanie dotyczące materiałów ubocznych z produkcji u uczestników projektu, które nadadzą się na surowce wtórne zgodnie z koncepcją gospodarki o obiegu zamkniętym. Badanie obejmie wymagania jakościowe oraz zidentyfikuje wszelkie zagrożenia związane z materiałami.

Celem projektu jest opracowanie bardziej uniwersalnych procedur wykorzystania produktów ubocznych wytwarzania przemysłowego w produktach kompozytowych. Procedury te będą bazą podręcznika dla fińskich firm przemysłowych poświęconego komercyjnemu zagospodarowaniu produktów ubocznych. Finlandia pracuje nad wizerunkiem lidera w dziedzinie gospodarki o obiegu zamkniętym, dlatego ten temat jest bardzo ważny i na czasie. W projekcie oprócz Teknos biorą udział następujące firmy: UPM, Paroc Group Oy, Borealis Polymers Oy, Parlok Oy, Merocap Oy, All-Plast Oy, Finncont Oy, Destaclean Oy i Wimao.

Wizyta w fabryce Teknos zaangażowanej w projekt RecomposePodczas spotkania w czerwcu przedstawiciele organizacji uczestniczących w projekcie Recompose odwiedzili centrum technologiczno-szkoleniowe Gallus i zapoznali się z produkcją farb proszkowych.