Teknos på vei mot bærekraftig utvikling og sirkulær økonomi

Teknos er involvert i et prosjekt kalt Recompose,  som går ut på å kartlegge muligheter for å utnytte restmaterialer fra én produsent av industriprodukter som råmateriale for produktet til en annen produsent, i samsvar med prinsippene for sirkulær økonomi. Prosjektet gjennomføres i samarbeid med tre finske produsenter av råmaterialer og sju andre produsenter av industriprodukter. Institusjonene som er ansvarlige for prosjektet, er VTT Technical Research Centre of Finland, Det finske miljøinstituttet og Lappeenranta tekniske universitet. Prosjektet finansieres av Business Finland.

Den enes avfall er den annens råmateriale

Prosjekt drives av ønsket om å finne en god måte å utnytte rester fra industriproduksjon som i dag håndteres som avfall. Målet er å gjøre kommersiell og praktisk bruk av materialet for å gi kraft til den sirkulære økonomien.

Besøk i Teknos' prosjektfabrikk for Recompose

En annen viktig målsetting med prosjektet er å finne nye, resirkulerte råmaterialer som egner seg i kommersielle komposittprodukter. Nye råmaterialer kan blir brukt til å videreutvikle komposittprodukter laget av resirkulerte materialer. Disse nye materialene forventes å forbedre produktegenskaper som styrke, vekt eller utseende. Teknos er involvert i prosjektet med et biprodukt fra framstillingen av pulverlakk, som i dag forbrennes for å skape energi. 

Teknos har satt ned en egen arbeidsgruppe som jobber for å øke materialutnyttelsen i produksjonen. Ved Teknos' fabrikk i Polen har det blitt gjennomført forskning hvor man har tatt i bruk restmaterialer fra framstillingen av pulverlakk i Teknos’ egne produkter, med positive resultater.

Å øke den generelle kunnskapen

En felles utfordring for de involverte selskapene er å utvide bruksområdene for resirkulerte råmaterialer og å øke kunnskapsnivået. Det vil bli gjennomført en studie som kartlegger hvilke restmaterialer som egner seg som råmaterialer i den sirkulære økonomien. Studien vil omfatte kvalitetskrav og kartlegging av risiko forbundet med materialer.

Målet med prosjektet er å skape flere bredt egnede prosedyrer for å utnytte restmaterialer i komposittprodukter. Disse prosedyrene vil danne grunnlag for en håndbok til den finske industrien om kommersialisering av restmaterialer. Finland ønsker å profilere seg som det ledende landet når det gjelder sirkulær økonomi, så dette er et svært aktuelt tema. I tillegg til Teknos er følgende selskaper deltakere i prosjektet: UPM, Paroc Group Oy, Borealis Polymers Oy, Parlok Oy, Merocap Oy, All-Plast Oy, Finncont Oy, Destaclean Oy og Wimao.

Besøk i Teknos' prosjektfabrikk for RecomposeUnder møtet i juni besøkte representanter for de deltakende organisasjonene i Recompose-prosjektet Gallus teknologi- og opplæringssenter, hvor de ble gjort kjent med framstilling av pulverlakk.